logo

Hjärtinfarkt

Blodtyper

Blodgrupper är normalt ärft olika immunologiska tecken på blod. Baserat på dessa egenskaper är alla människor indelade i fyra grupper oavsett ras, ålder och kön. En persons blodtyp förblir konstant under hela sitt liv.

Hypertoni

Vad är b12-bristanemi

B12 folsyrabristanemi (pernicious, megaloblastic) - en sjukdom som åtföljs av patologiska abnormiteter i de blodbildande processerna. Kondition på grund av brist på vitamin B12 (kobolamin).

Hjärnblödning

Blödning sker som regel plötsligt, oftare under dagen.

Hjärnblödning: symtom på sjukdomen

De första symptomen på sjukdomen är plötsliga huvudvärk, kräkningar, medvetslöshet, snabb andning med samtidig utveckling av hemiplegi.

Vaskulär sårbarhet: orsaker, symptom, behandlingsmetoder

Bräckliga kärl drabbas oftast av äldre patienter, men ungdomar har nyligen nyligen börjat klaga på denna sjukdom. I grunden manifesteras patologin av uttalade kapillärer i armarna och benen.