logo

Hjärtinfarkt

Intraventrikulär blödning hos nyfödda

Orsaken till intraventrikulär blödning hos nyfödda är vanligtvis hypoxi eller trauma. De är sällan förknippade med primära koagulopatier eller medfödda vaskulära anomalier.

Hypertoni

Intrakranial hypertoni: Symptom och behandling

Intrakranial hypertension är ett patologiskt tillstånd där trycket stiger inuti skallen. Det är i själva verket inget annat än ökat intrakraniellt tryck. Orsakerna till detta tillstånd, det finns många (från direkta sjukdomar och skador i hjärnan och slutar med metaboliska störningar och förgiftning).

Vad kan orsaka nedsatta neutrofiler hos en vuxen?

Neutrofiler är blodceller som tillhör en separat subtyp av granulocyt leukocyter. De spelar en viktig roll - skydda mot bakterier, svampar, infektioner.

Blodcirkulationen

Blodcirkulationen är blodets rörelse genom kärlsystemet (genom artärer, kapillärer, vener).Blodcirkulationen ger gasutbyte mellan kroppsvävnader och den yttre miljön, ämnesomsättningen, humoral regulering av ämnesomsättningen, samt överföring av värme som genereras i kroppen.