logo

Hjärtinfarkt

Vänster ventrikulärt myokardmassindex: normer och beräkningsexempel

Studien av de fysiska parametrarna i myokardiet är mycket viktigt vid diagnos och vidare behandling av patienter som lider av kardiovaskulära sjukdomar.

Hypertoni

Hemangiom: typer samt orsaker och behandling

En typ av godartad neoplasma är angiom. Sådana tumörer utvecklas från blodkärl eller lymfatiska kärl. Beroende på storleken, typen och egenskaperna hos angiom kan de vara en mindre kosmetisk defekt eller ett helt problem.

Vad är computertomografi

Processen för undersökning av patienten i modern medicin är alltmer beroende av användningen av utrustning, vars tekniska förbättring sker i extremt snabb takt. Under tryck av diagnostisk information som erhållits genom datorbehandling av resultaten av röntgen- eller magnetisk resonansscanning, förlorar de läkares oberoende slutsatser, baserat på deras egna erfarenheter och klassiska diagnostiska tekniker (palpation, auscultation) deras värde.

Axonal polyneuropati (axonopati)

Den kliniska bilden av polyneuropati sker vanligtvis inom 2-4 dagar, och härdning sker inom några veckor.Subakut axonal polyneuropati. De utvecklas inom några veckor, vilket är typiskt för många fall av toxiska och metaboliska neuropatier, men ett ännu större antal senare tar lång tid (månader).