logo

Albumin i blodprovet

Biokemisk analys av blod refererar till de mest informativa diagnostiska metoderna. De erhållna resultaten gör det möjligt för oss att uppskatta kroppens allmänna tillstånd och graden av funktionalitet hos de inre organen. Vid laboratoriebetingelser utvärderas varje beståndsdel i en biologisk vätska.

De totala protein- och proteinfraktionerna representerade av albumin, globuliner och fibrinogen upptar de ledande positionerna i utvärderingstabellen för blodbiokemi. Albumin står för mer än 60% av den totala mängden plasma. Utvärdering av resultaten av mikroskopi av alla blodelement utförs genom att man jämför data som erhållits med referensvärdena (medelhastighet).

Om albumin i blodet är förhöjt används termen hyperalbuminemi, dess reducerade mängd definieras som hypoalbuminemi. Andelen andra proteinfraktioner (globuliner) i blodplasman är följande: alfa-1 (a1) - från 2 till 5%, alfa-2 (a2) - från 7 till 13%, beta (β) - från 8 till 15% gamma (y) -12 till 22%.

Albumins roll i kroppen

Albumin är en proteinprodukt av den intra-hämmande aktiviteten hos hepatocyter (leverceller). Produktionsvolymen av proteinfraktionen är 13-18 g / dag. För att göra det lättare att undersöka, separeras serumalbumin (serum) i plasma och ryggmärg, som ligger i vätskan i det intercellulära rummet (interstitiell) och ryggmärgsvätskan.

Albumins molekylära struktur består av många aminosyror, syntetiseras direkt i kroppen. Tidsintervallet för proteinfraktionens livslängd varierar från 15 till 20 dagar. Cirkulerande genom kroppen med den allmänna blodbanan är albumin ansvarig för flera viktiga biologiska processer.

Hans uppgifter inkluderar:

 • Behåll en stabil nivå av kolloid osmotiskt (aka onkotiskt) tryck som reglerar vattenmetabolism i kroppen, håller vätska i blodet, kontrollerar processen med vattenabsorption från tarmen.
 • Leverans enligt syfte och fördelning av biologiskt aktiva substanser (hormoner i binjurarna och sköldkörteln), organiska föreningar, syror, vitaminer och mineraler.
 • Transport av vissa droger (lipidhormoner, penicillin, etc.).
 • Bindning och neutralisering av hälsofarliga ämnen (lågdensitetslipotrop, fri bilirubin, tungmetallsalter).
 • Förebyggande av röda blodkroppar (röda blodkroppar) från förstöring genom bindning av fettsyror och kolesterol.
 • Skydd av endotelet (inre lager av blodkärl) mot bildandet av aterosklerotiska tillväxter.
 • Behålla den dynamiska jämvikten av joniserat kalcium genom korrelation med normalt kalcium in i kroppen.
 • Förebyggande av fett hepatos (degenerering av hepatocyter i fettvävnad).
 • Deltagande i byggandet av nya muskelproteiner (proteiner).
 • Tillhandahållande av aminosyrareserv av kroppen (vid otillräcklig matintag).

Albumin i den biokemiska analysen av blod återspeglar primärt nivån på lever- och njurkapacitet. Dessutom beaktas fluktuationer i proteinfraktionen vid diagnos av cancer. Försumma inte medicinsk recept på biokemisk analys. Tidig upptäckt av patologiska abnormiteter i blodindexen gör det möjligt att diagnostisera sjukdomen i ett tidigt skede av utvecklingen.

Albuminanalys

Parametrarna för albumin bestäms i blodprovet när man kontrollerar det för den totala biokemiska kompositionen. I vissa fall kan en läkare endast föreskriva ett separat mikroskopi-förfarande för att bedöma innehållet av proteinfraktioner. Huvudindikationerna är:

 • funktionella störningar i njuranordningen;
 • leversjukdom;
 • maligna tumörer;
 • störning i matsmältningsprocessen på grund av brist på absorption av näringsämnen genom tarmarna (malabsorption);
 • vissa infektionssjukdomar.

Blodprovtagning utförs i en medicinsk institution. Före proceduren är patienten skyldig att följa följande regler: Avvisa feta livsmedel i 2-3 dagar före analysen, observera en fasta ordning i minst åtta timmar och utesluta idrottsutbildning och andra fysiska aktiviteter inför proceduren.

Referensvärden för ämnet i blodet

Koncentrationen av albumin i blodet beror på åldersrelaterade förändringar som förekommer i kroppen under en viss utvecklingsperiod. Samtidigt ökar indikatorerna för proteinfraktionen i serum vid vissa livsperioder, minskar sedan och ökar sedan igen. Den genomsnittliga normen för albuminfraktionen för en vuxen över 21 år (oavsett kön) är från 40 g / l till 50 g / l.

Resultaten av analysen är inte grupperade efter kön, eftersom normen för albumin i blodet hos män och kvinnor är densamma. Ett undantag är perinatal och laktationsperioden, när koncentrationen av protein i blodet hos kvinnor sänks. Efter leverans och amning bör albuminvärden återgå till referensvärden.

Hos människor över 60 år anses lågt blodalbumin inte vara en patologi. Detta beror på minskningen av hepatocyters funktionella kapacitet för att syntetisera protein. Regler för barn har en mer detaljerad gradering efter ålder. Separation är förknippad med perioder med intensiv tillväxt av barnet.

Tabell över normer av albumin i blod av kvinnor efter ålder

Mänskligt blod består av flera komponenter. Det finns knappast någon annan komponent i det som betyder lika mycket för människors hälsa som protein. En av huvudkomponenterna i proteinet är albumin. Hur viktigt är albumin i blodet, vad det är och vilka konsekvenser av en förändring i den normala indexen för denna komponent för människokroppen - svaren på dessa frågor utgör innehållet i denna artikel.

För att förstå ämnets speciella roll för att säkerställa normal människors hälsa måste man först ta reda på varför det är så viktigt, vilken plats albumin tar i blod, vad är det?

Vad är albumin? Albuminer är en grupp av proteiner i blodet, som har en liten molekylvikt innehållande lipofila och hydrofila bindningar, vilka innefattar aminosyrarester. Hälften av albuminet ligger i vätskan mellan cellerna, den andra hälften - i blodomloppet.

Denna komponent är en del av blodplasman, där dess mängd kan uppgå till 80%. Syntesen av denna proteinkoncern sker i levern i en och en halv dag, vilket helt återspeglar användbarheten av dess aktiviteter. Daglig produktion är ca 15 g. Det finns cirka 600 olika aminosyror i en molekyl av denna proteinsubstans.

Särskilda funktioner

Albuminer utför tre huvudfysiologiska funktioner i kroppen:

 • upprätthåller osmotiskt tryck, vilket säkerställer normal implementering av metaboliska processer;
 • utför funktionerna för att leverera olika substanser med blodbanan till olika organ, koppla olika användbara substanser med varandra (kolesterol, kalcium, hormoner, etc.), medan inaktivering av virus uppstår;
 • är en reserv av aminosyror, med en signifikant brist på vilka antar deras funktioner.

Det är viktigt att notera att det inaktiverade viruset inte längre kommer att kunna attackera patientens organism, eftersom det kommer att neutraliseras.

Dessa albumins egenskaper indikerar den stora betydelsen av den information som denna proteinfraktion av blod bidrar till att ge biokemisk analys.

För närvarande föreskrivs biokemi när diagnos behövs, som ett hjälpmedel. Den minsta förändringen i förhållandena i blodets sammansättning hjälper de smala specialisterna att se de förändringar som förekommer i människokroppen, upptäcka den utvecklande patologin i tid och vidta lämpliga åtgärder i tid.

Mycket ofta är läkare intresserade av albuminindikatorer, med andra ord proteinfraktioner i biokemisk analys.

Norm i antal

Normen för innehållet i detta protein i blodet beror endast på patientens åldersdata, uppgifterna om vad innehållet i ämnet i blodet hos kvinnor eller män när man läser resultaten av analysen är inte avgörande. Indikatorer för den mängd som bestäms från blodplasman i enlighet med det internationella systemet har beteckningen "g / l" (gram / liter).

Normen för albumin i blodet indikerar att alla organ fungerar bra. Det är viktigt att notera att man under hela livet inte ser skarpa förändringar i sina kvantitativa värden. Den enda orsaken till förändringen i normala värden hos kvinnor är graviditet, när moderens kropp släpper ut en del av proteinämnet för att bilda det ofödda barnets kropp. Efter födseln och efter matningen återställs dess blodsats i blodet.

I männs blod skiljer sig albumininnehållet inte från mängden av substansen hos kvinnor utanför graviditeten.

Tabellen över normal albuminhalt för olika åldersgrupper är som följer:

Om blodprovet för albumin visar ökat antal - en noggrann grundlig undersökning är nödvändig.

Det är viktigt att notera att en viss minskning av värden i ålderdom är en normal indikator, och från medicinsk synpunkt gäller inte patologiska förändringar i kroppen.

Om det är högre än normalt

Om albumin i blodet är förhöjt registreras en komplicerad diagnos av hyperalbuminemi i patientens journaler. Ett antal anledningar kan öka normalvärdet. Albumin främjas om tillgängligt:

 1. Stor förlust av kroppsvätska (uttorkning);
 2. Överdosering av retinol;
 3. Stöt av chock;
 4. Ökad blodviskositet.

Om en person är sjuk med virussjukdomar (hepatit, diabetes, lupus erythematosus, kolera) eller levercirros, är förhöjt albumin i blodet avsett för att upptäcka dem och möjliggöra en omedelbar behandling. I blod är albumin ofta förhöjt hos män, eftersom de är mer karakteristiska för dåliga vanor - röker länge och dricker starka alkoholhaltiga drycker.

När man läser den biokemiska analysen av blod beaktas inte ett högt resultat av albumininnehåll.

Minskat innehåll

Förutom ett ökat albuminindex kan ett reducerat värde hittas i blodprovet, vad betyder detta? En minskning av proteinkomponenten kan indikera ett allvarligt hälsoproblem för patienten. Listan med skäl för vilka en minskning sker är ganska imponerande:

 • Akut leveratrofi, cirros
 • Ökad kapillär vaskulär permeabilitet;
 • Bränner i varierande grad med omfattande lesioner av vävnadsmaterial;
 • Fastande, vidhäftning till en lång strikt diet leder till snabb konsumtion av proteinkomposition;
 • Hos kvinnor, graviditet och amning
 • Blödning av varierande grad av intensitet;
 • Patologiska förändringar i mag-tarmkanalen (sår, pankreatit);
 • Tumör neoplasmer;
 • Utvecklingen av sepsis på grund av purulenta lesioner av mjuka vävnader;
 • Långvarig okontrollerad medicinering;
 • Uttalad inflammatorisk reaktion (protein förbrukas särskilt snabbt).

Antal analyser hos barn

Vid ett barns födelse underskattas indexen för denna komponent, men detta är normalt, och i framtiden kommer albumin i den biokemiska analysen av blod att vara något mer än 60% (normalt). Inflaterade hastigheter bildas i hemolytisk sjukdom hos barnet.

Hos barn i åldrarna 1-14 år räknas albumin vanligtvis från 40 till 60% av den totala proteinkompositionen i kroppen.

I studien av blod förändras i kvantitativa indikationer i riktning mot minskning eller ökning - en allvarlig orsak till att utföra ytterligare test för att förhindra eventuell utveckling av dolda sjukdomar.

Albumin är förhöjt vid uttömning av uttorkning, utveckling av en omfattande purulent process, om ett barn diagnostiseras med Sjogrens syndrom (en kronisk sjukdom som uttrycks av slemhinnans torrhet) eller om plasmacytom har bildats.

Om normal prestanda sänks - så kan kroppen svara på följande villkor:

 • Typ 1 diabetes;
 • cardiospasm;
 • Manifestationer av njursvikt;
 • Tumörer i matsmältningsorganet;
 • Vävnadsskador med förbränning, långvarig kompression;
 • lunginflammation;
 • Sjukdomar med samtidiga sjukdomar i proteinmetabolism
 • Förlust av protein i urinen, överskrider normalhastigheten;
 • Blodförlust från skador, nedskärningar, näsblod (albumin försvinner tillsammans med blod).

Minskade räntor är avgörande vid allvarlig leverskada (cirros, hepatit, leverfel, leverdystrofi), liksom vid brott mot intestinalabsorptionsprocessen och i den identifierade processen för absorption av proteinkomponenten.

En representant för en av huvudkomponenterna i livsstöd för människokroppen, albumin har ett stort antal funktioner som kan ha en terapeutisk effekt. För att förstå hur albumin faktiskt betyder mycket för en person, räcker det att se hur droger baserade på det fungerar i operationer, brännskador, skador och långvarig behandling av njurar och lever.

Vad visar albumin i ett biokemiskt blodprov? Orsaker till högt och lågt albumin

Nivån av albumin i blodet bestäms med användning av biokemisk analys. Uppblåsta eller underskattade indikatorer på ett ämne erhållet genom fraktionering indikerar en patologisk process i kroppen.

Albumin eller proteinfraktioner är de vanligaste indikatorerna som studeras, eftersom ämnet återspeglar hur fullt leveren fungerar på proteinsyntesen.

Intressant faktum: Leveransen ger inom 2 dagar 15 gram albumin, vilket gynnar upp till 20 dagar.

Albumin - vad är det i den biokemiska analysen av blod?

Albumin är huvudproteinet i blodet, vilket omfattar mer än hälften (från 50 till 65%) av den totala mängden plasma. Det syntetiseras av den mänskliga leveren och ligger i perifer blod, lymf, cerebrospinal och interstitiell vätska. Livslängden för albumin varar i 15-20 dagar. Proteinföreningen har låg molekylvikt, även om plasmaproteinfraktionen ger mer än 600 aminosyror.

Enligt resultaten av den biokemiska analysen av blod och albumins innehåll i blodserumet diagnostiserar läkaren njurar och lever. En minskning av koncentrationen av proteinföreningen indikerar närvaron av reumatism och maligna tumörer.

På bilden: den molekylära strukturen hos humant serumalbumin

Albumin - de viktigaste elementen i blodserum, tack vare vilken kropps hela aktivitet.

Proteiner cirkulerar med blodomloppet och utför följande funktioner:

 • Den viktigaste funktionen i proteinfraktionen är kommunikation och transport av olika ämnen - hormoner, syror, fetter, bilirubin, kalcium, vävnadsföreningar.
 • Ansvarig för att upprätthålla trycket i blodplasma, så att vätskan inte orsakar ödem, tränger inte in i bindväv och muskelvävnad.
 • Reserveringstid - bevarande av proteinelement. Albuminmolekyler ansvarar för säkerheten hos aminosyror som är nödvändiga för att kroppen ska fungera korrekt. Under långvarig svält är aminosyrabutikerna utarmade.

Varning! Undvik att ignorera de medicinska rekommendationerna för leverans av biokemisk analys. På grund av blodbiokemi diagnostiseras patologier associerade med albuminfluktuationer. Tidig leverans av analysen bidrar till att förhindra utveckling av patologi och utnämning av effektiv behandling.

Albumin: blodhastighet

Normerna för albuminfraktionen i blodet sträcker sig från 35 till 33 g / l, vilket är mycket högre än innehållet i gammaglobulin (8,0-12,0 - 17,0 g / l) och fibrinogen (2,0 - 4,0 g / l), och i blodserum är fibrinogen svår att märka.

Normerna för protein fastställs beroende på åldersgrupp av människor. Vid testet är den normala plasmanivån densamma för en man och en kvinna, så doktorn är beroende av albuminsatsen, baserat på patientens ålder.

Avbildad: Andelen proteiner i humant blod

Nedan finns blodstandarderna beroende på åldersgrupp av patienter:

 1. Barn från födsel till 3 år - 25 - 50 g / l;
 2. Barn från 3 till 14 år - 38 - 54 g / l;
 3. 14 - 60 år - 33 - 55 g / l;
 4. Äldre personer över 60 - 34 - 48 g / l.

Det är värt att notera att: hos personer i mogen ålder observeras en minskning av albumins nivå i blodet.

Tabell över normer efter ålder

Blodalbumin hos kvinnor

Undersökning av det biokemiska blodprovet hos en gravid kvinna observeras en minskning av plasmaproteinkoncentrationen. Normen för albuminhalten under födseln under amning är 30 -34 g / l.

Efter födseln och i slutet av amningen normaliseras nivån av proteinföreningar i honkroppen till de vanliga värdena.

Viktig information! Ökningen eller minskningen av albumin beror på externa och interna faktorer och indikerar den patogena processen i en kvinnas kropp.

Ibland är proteinbrist orsakad av fysiologiska egenskaper, eftersom proteiner utsöndras i den framtida moderns kropp och levereras till fostret. En balanserad kost, rätt vila bidrar till normalisering av albumin hos gravida kvinnor.

Blodalbumin hos män

Den normala nivån av albumin hos medelålders män är 33-55 g / l.

Albumin norm hos barn

Barnindikatorer beror också på åldern och ju yngre barnet, desto lägre albumininnehåll i blodet:

 • 0-7 dagar - 32,5 till 40,7 g / 1;
 • 7 dagar - 12 månader - 33,6 - 42,0 g / 1;
 • 1 år - 5 år - 33,6 - 43,0 g / l;
 • 5 - 8 år - 37,0 - 47,1 g / 1;
 • 8 - 11 år gammal - 40,6 - 45,6 g / l;
 • 11 år - 21 år - 38,9 - 46 g / l.

Hos pojkar och flickor över 21 år varierar koncentrationen av protein i blodet från 40,2 till 50,6 g / l.

Varning! Referensvärden i analysen som ges i olika laboratorier är olika. Om det är tveksamt som ett resultat av det biokemiska testet, föreslås det att återta blodet i en annan medicinsk institution.

Hastigheten av proteinfraktioner i serum

Om albumin är förhöjt i blodet - vad betyder det?

Om, enligt resultaten från biokemi, en ökning av albumins nivå är märkbar, observeras hyperalbuminemi, vilket oftast indikerar dehydrering (dehydrering) av organismen.

Ofta kräkningar, långvarig diarré bidrar till den patologiska minskningen av kroppsvätskor. Detta gör att blodet blir tjockare och påverkar hälsan negativt.

En annan orsak till förhöjda proteinnivåer är svårt överarbete.

Förhöjda albuminnivåer diagnostiseras sällan.

Men när man installerar hyperalbuminemi diagnostiseras följande sjukdomar:

 • lesion i mag-tarmkanalen av kolera vibrio;
 • infektionssjukdomar;
 • tarmobstruktion;
 • systemisk lupus erythematosus;
 • plasmacytom;
 • reumatoid artrit
 • pyelonefrit;
 • diabetes mellitus;
 • hepatit, levercirros;
 • kemisk, värme- eller strålskada på huden;
 • långvarig användning av potenta läkemedel - glukokortikosteroider eller bromsulfalein.

För att minska protein rekommenderas det att följa vissa metoder som inte är läkemedel:

 • hålla fast vid en kost med lågkalorivaror, undvik livsmedel som är höga i protein och kolhydrater, fokusera på kokta, stuvade, ångade livsmedel med undantag av stekt, salt, kryddig mat;
 • att neka användningen av alkoholhaltiga drycker, eftersom njurarna som påverkas av alkohol inte kan producera högkvalitativ syntes och absorption av proteiner;
 • sluta röka - bland tunga rökare ökar risken för att utveckla högt blodtryck, vilket påverkar det höga innehållet av albumin i blodet. Experter rekommenderar att gradvis sluta röka, annars kan tillståndet vara en komplikation;
 • konsumera en stor mängd vätska - minst 2 liter per dag för att undvika dehydrering och bildandet av blodproppar.

I avsaknad av förbättringar i analysen föreskriver läkaren användning av läkemedel med användning av läkemedel från en grupp hämmare eller läkemedel som accelererar reglering av kolesterolsyntesen i kroppen.

Lågt albumin: orsaker

Med en minskning av albuminhalten och når 25-30 g / l observeras hypoalbuminemi.

Minskad proteinkoncentration indikerar sådana tillstånd som:

 • malign process i kroppen;
 • inflammatorisk njursjukdom - diabetisk nefropati, nefrotiskt syndrom;
 • sjukdomar i matsmältningssystemet;
 • leukemi, blod sepsis;
 • kardiovaskulär dysfunktion;
 • funktionella störningar i levern - atrofi, cirros, hepatit;
 • bindvävskador
 • förekomsten av allvarliga skador, brännskador
 • överdriven vattenhalt i kroppen
 • lungödem;
 • allvarlig blodförlust, blodtransfusioner
 • genetiska patologier, på grund av vilka nivån av albumin är reducerad;
 • långvarig fastning orsakad av att hålla sig till ett lågt protein och obalanserad diet.

Andra orsaker till följd av att nivån av albumin är reducerad:

 • tar vissa läkemedel, särskilt överdosering
 • alkohol och tobaksmissbruk.

Med en ökad nivå av albumin inte panik och leta inte efter en sjukdom i dig själv.

Reducerade proteinindikatorer i biokemisk analys framträder som ett resultat av östrogenhaltiga läkemedel, fastande och glukokortikosteroider.

Efter att ha fått resultaten, kontakta din läkare för ytterligare test.

Hur ökar blodalbumin?

Det enklaste sättet att öka koncentrationen av albumin - daglig konsumtion av livsmedel som är höga i proteiner, fetter och fibrer:

 • ägg;
 • mejeriprodukter och mejeriprodukter;
 • kycklingkött;
 • havregryn;
 • fisk, skaldjur;
 • nötter och lipider;
 • frukt och grönsaker.

Näringsregel är önskvärt att samordna med din läkare.

Hypoalbuminemi är ofta förknippad med leverfunktion, så läkare råder dig att utesluta från kosten:

 • saltad, rökt, stekt, kryddig;
 • alkohol.

Det är också viktigt att behandla infektioner, börja bekämpa fetma, missbruk inte medicin utan att en specialist utses.

En annan metod för att öka proteininnehållet är att använda leverte. Herbal samling hjälper till att normalisera leverns arbete, rengör kroppen av toxiner och toxiner, vilket förbättrar patientens allmänna tillstånd.

Drycken har minst kontraindikationer förutom individuell intolerans och närvaron av stenar i gallblåsan, men före användning är det lämpligt att rådgöra med din läkare.

På bilden: leverfyto-te

När hypoalbuminemi föreskrev läkemedel Albumin. Läkemedlet administreras genom intravenös strålning och droppinfusion. Doseringen beror på de individuella indikationerna, patientens ålder och ställning - ibland används Albumin för att behandla gravida kvinnor.

På bilden: läkemedelshuman albumin, 20%, 50 ml.

Hjälp! Läkemedlet har kontraindikationer och ett antal biverkningar, så du kan inte självmedicinera.

Förberedelse för analysen

Biokemisk analys av blod görs på en tom mage på morgonen. 12 timmar före blodprovtagning från en ven är det rekommenderat att utesluta stekt, saltad, rökt mat från kosten.

Det är lämpligt att undvika stressiga situationer, störningar och sporter.

Var uppmärksam! Om du engagerar dig i aktiva aktiviteter före analysen, ger sporten ett felaktigt resultat eller bidrar till en ökning av albumins nivå.

Vad betyder det om albumin i blodet är förhöjt?

Innehållet

Om albumin är förhöjt indikerar detta att det finns problem med människors hälsa. Albumin - enkla proteiner som har en liten massa finns i blodet i stora mängder. Ett antal ansvariga funktioner tilldelas detta ämne, inklusive stöd för kroppens optimala tillstånd. Blodalbumin återspeglar leverfunktionen fullständigt. Protein syntetiseras i levern dagligen i en mängd av 15 gram.

Funktionerna av proteinet och dess optimala mängd

Albumin i blodet utför ett antal viktiga funktioner, i första hand - det behåller osmotiskt tryck.

 • är huvudproteinet, dess innehåll når 80% i blodet;
 • transporterar de nödvändiga ämnena till de inre organen;
 • deltar i processen med bindande läkemedel, hormoner, bilirubin.

Den optimala proteinhalten i kroppen gör att du kan skydda kroppen mot bildandet av gallstenar och ateroskleros.

Innehållet av albumin i blodet indikerar hur interna organ fungerar som lever, njurar. Med mängden protein kan du bedöma utvecklingen av onkologi och reumatism.

Enligt kön är proteininnehållet i blodet nästan detsamma, men åldern hos patienten har ett stort inflytande. Mängden albumin i blodet kan ständigt förändras på grund av ett antal faktorer. Förändringar kan ske på nivå med kvalitet och kvantitet, oftast finns det en ökning eller minskning av mängden protein.

Reglerna skiljer följande:

 1. 38-54 g / l - hos barn före ungdomstiden.
 2. 35-50 g / l - från 14 till 60 år.
 3. 34-48 g / l - efter 60 år.

Varje avvikelse från normen indikerar utvecklingen av sjukdomsprocessen i kroppen, vilket kräver omedelbar terapeutisk ingrepp.

Skälen till förändringarna i studiens resultat

Ökningen av albumin i blodet indikerar brist på vatten i kroppen, vilket kan orsakas av förgiftning. Detta fenomen beror på det faktum att blodet i kroppen förtar på grund av förlust av vätska och detta har en negativ inverkan på det allmänna tillståndet för människors hälsa.

Protein ökar i sällsynta fall, men detta tillstånd kommer att vara hälsofarligt.

Om albumin är förhöjt kan detta vara ett tecken:

 • utvecklingen av kolera;
 • intestinal blockering
 • SLE (systemisk lupus erythematosus);
 • diabetes;
 • svåra brännskador
 • tar mediciner en viss åtgärd.

Om albumin i blodet är förhöjt, upptäcker en specialistdiagnos "hyperalbuminemi", sedan orsaken till en sådan ökning. Högt protein observeras vid ett antal tillstånd såsom chock, överdos av vitamin A, vilket ger protein genom injektion.

Efter att ha fått resultaten är specialisten skyldig att skicka patienten till ytterligare undersökningar för att fastställa den exakta orsaken till ökningen av albumin. Om sjukdomsutvecklingen bestäms under diagnosens gång, är deras omedelbara behandling nödvändig, varefter proteininnehållet nödvändigtvis återgår till det normala.

Vad gör man om resultatet ändras

Ett blodprov för albumin föreskrivs av en specialist om det finns misstankar om utvecklingen av patologiska processer i patientens kropp. Det är albumin som först reagerar på förändringar i arbetet med inre organ och organismen som helhet.

För att analysen ska vara korrekt bör du följa vissa regler:

 • blod tas från den cubitala venen;
 • måste ta analysen på morgonen;
 • Det är förbjudet att äta innan du tar blod;
 • några dagar innan studien kräver avvisande av sötsaker.

Om du uppfyller alla ovanstående villkor kommer resultatet att vara korrekt. Vid förbättrade analysresultat krävs en omedelbar livsstilsjustering eller behandling av sjukdomen.

Att minska albumin i blodet i frånvaro av patologier kan vara utan medicinska effekter.

Specialistens rekommendationer är följande:

 1. Low-carb diet med fullständig eliminering från kosten fet, salt och söt.
 2. Avslag på alkoholhaltiga drycker och droger.
 3. Komplett vägran av tobak.
 4. Överensstämmelse med rätt dricksregim för att förhindra uttorkning.

Dessa enkla regler hjälper till att snabbt återställa nivån av albumin i blodet. Efter en tid ska patienten genomgå en omprövning, vars resultat kommer att visa kroppens tillstånd efter korrekt anpassning av livsstilen.

Plasmaalbumin: analys och hastighet, roll, orsaker till ökning och minskning

Det huvudsakliga plasmaproteinet, albumin i blodet, är den främsta, vilket gör upp till 60% av alla tillgängliga proteiner och har ett mycket viktigt funktionellt syfte.

Syntes av hepatocyter (celler i hepatisk parenchyma), är albuminfraktionen upptagen varje minut genom att lösa ansvariga uppgifter. Det säkerställer beständigheten av BCC (cirkulerande blodvolym), reglerar onkotisk eller, som det också kallas kolloid-osmotiskt, trycket i den flytande delen av blodet, ansvarar för bindning, överföring och avsättning av många vitala substanser till kroppen.

I förhållande till denna fraktion används oftast uttrycket "serumalbumin" (det är den mest kända av albumin). Och han är inte något speciellt protein. Samma albumin är närvarande i blodet (plasma, serum) och dessutom i vissa andra kroppsvätskor, exempelvis i cerebrospinalvätskan, med den vidare beskrivningen av detta protein, kan ett sådant namn (serumalbumin) hittas.

Hastigheten av proteinfraktioner i serum

Normen för den största kvantitativa fraktionen av blodplasma-albumin varierar mellan 35 och 55 g / l, vilket sträcker sig från 54 till 65% av alla proteingrupper i blodet. Som jämförelse: innehållet i den näst största gamma-globulinfraktionen ligger inom 8,0-12,0-17,0 g / l, fibrinogen är bara 2,0 till 4,0 g / l och i sitt serum nr. Denna information återspeglas emellertid i tabellen nedan:

* I serum är detta protein frånvarande, vad är den största skillnaden mellan dessa två biologiska medier.

Normen för albumin och andra proteinfraktioner av blodplasma varierar något beroende på ålder och tillstånd, därför är det lämpligt att ge läsaren en annan tabell.

Åldersförändringar av normala värden av proteinfraktioner i blodserum:

Det är uppenbart att tabelldata har några avvikelser från den allmänt accepterade normen (35-55 g / l), och intervallet av normala koncentrationer är något smalare. Men som för andra biokemiska tester kan de givna indikatorerna för normen i olika källor och laboratorier skilja sig, vilket inte bör överraska läsaren, som redan vet vad referensvärdena är.

Ett stort antal - för en stor roll

Andelen olika proteiner i blodet

En sådan stor mängd albumin (jämfört med andra plasmaproteiner) programmeras av naturen, eftersom det är nödvändigt för den kvalitativa funktionen av det funktionella syftet, som det utför som följer:

 • Kompetensen hos detta enkla protein är bindningen av många ämnen som i fria tillstånd kan vara farliga för kroppen. Till exempel är obundet bilirubin ett gift, och i kombination med albumin förlorar det omedelbart alla dess toxiska egenskaper och levereras i ofarlig form till levern. Genom att länka kolesterol och fettsyror räddar albumin röda blodkroppar från destruktion - röda blodkroppar (fettsyrorna i kombination med detta protein upphör att ha en negativ effekt på röda blodkroppar), förhindrar fettdegenerering av levern och bildandet av aterosklerotiska plack;
 • Detta protein interagerar med kalcium, reversibelt binder upp till 40% av dess mängd för att säkerställa dynamisk jämvikt med det metaboliskt aktiva formjonerade kalciumet, vilket är elementets fria ioner (Ca 2+);
 • Förutom kalcium kan albumin binda med andra oorganiska katjoner (Mg 2+, Zn 2+), liksom med många farmaceutiska medel (barbiturater, salicylsyraderivat, antibakteriella läkemedel, aminosyror);
 • Serumalbumin är bland deltagarna i processen som upprätthåller koncentrationerna av anjoner och kationer på en gynnsam nivå och, om tungmetallerna intas, binder och neutraliserar det allestädes närvarande proteinet (tack vare dess tiolgrupper) en kort stund;

Lågt albumin i plasma leder till det faktum att substanser som vanligtvis "ser" och binder albumin, förblir utan substrat för föreningen och deras koncentration i blodet börjar falla, men samtidigt fortsätter de fysiologiskt aktiva fraktionerna att upprätthålla nivån på deras normala värden och förhindrar därigenom bilda några kliniska tecken på patologi.

Albumin nivå fluktuationer

Staten när albuminivån är förhöjd är på något sätt inte karakteristisk för serum. Detta kan bara hända i vissa fall, till exempel om en stor mängd vatten lämnar blodflödet och dehydrering av någon anledning eller en betydande mängd skördad från donorkoncentrat protein (20% albuminlösning) överförs till patienten. Detta kommer att leda till ett tillstånd som kallas pseudoalbuminemi och åtföljd av relativ hyperalbuminuri (albumin är förhöjd i urinen).

Men lågt eller lågt albumin i serum kan indikera många patologiska tillstånd i kroppen. Exklusive situationer när nivån på detta protein sänks på grund av tillfälliga omständigheter och dess innehåll i blodet är acceptabelt för korrigering utan en lång terapeutisk process (till exempel om du observerar fastande dieter eller i postoperativ period) är andra orsaker till sådana sjukdomar vanligtvis ganska allvarliga. Detta är:

 1. Bristen på proteinintag i esophagus onormala struktur (sammandragning);
 2. Akut och kronisk inflammation (reumatism, vävnadsnekros vid onkologiska processer, vaskulit, bakteriella och individuella parasitiska infektioner, subakut bakteriell endokardit);
 3. Hindrar absorption sönderfallsprodukter av proteiner genom den gastrointestinala slemhinnan inflammation i magslemhinnan av tunntarmen och, avlägsnande av en del av magen som ett resultat av ulcerativa lesioner, malign sjukdom lokaliserad i dessa områden av mag-tarmkanalen;
 4. Minskningen av albuminproduktion i samband med skador på leverparenchymen (cirros, toxiska effekter), med kongestivt hjärtsvikt eller den onormala strukturen hos detta protein som är genetiskt programmerat;
 5. Isolering av vävnad i håligheten vid bränn eller lindade ytproteiner i bildandet av transudat och utsöndringar (inflammation, omfattande brännskador, svåra krosskador), eller i lumen vid sjukdomar i mag-tarmkanalen (ulcerös kolit, peritonit, volvulus );
 6. Massiv blödning, där proteinerna tillsammans med blodet lämnar kroppen, och blodsubstituerande lösningar, som införs efter detta, kan inte fullt ut kompensera för förlusten;
 7. Renal patologi (nefrotiskt syndrom, akut och kronisk glomerulonephritis) - dess karakteristiska egenskap kan betraktas som förstärkt utsöndring genom njurarna, inte bara av albumin utan även av enskilda proteinfraktioner (i detta fall förstärks albumin)

Normalbumin i urin och cerebrospinalvätska

Albumin filtreras i njurarna, ≈ 5 gram av detta protein passerar genom sina glomeruli, men lejonens andel av en viss mängd (ca 99%) återabsorberas i njurkanaliculi. I detta avseende kan vi gissa att en ökad nivå av albumin i urinen kommer att indikera en ökning i glomeruliets filtreringskapacitet.

Den generella hastigheten av proteiner i urin som samlas in inom 24 timmar varierar från 30 till 300 mg / l (vid dessa värden får indikatorn inte protein och ändrar inte färgen). Om proteinutskiljningen genom njurarna överstiger den övre gränsen för normal (300 mg / l), talar de om proteinuri och misstänkt njursjukdom.

När det gäller albumin bestäms dess hastighet i urinen i värden från 0 till 30 mg / dag. Om urinindex är högre (albumin är förhöjt) noteras mikroalbuminuri, vilket också kan indikera njursjukdom (först av allt) eller bildandet av diabetes mellitus eller någon systemisk patologi (kollagenos, amyloidos, sarkoidos).

I allmänhet namnges läkare vanligtvis de främsta orsakerna till ökningen av huvudproteinfraktionen i urinen:

 • Glomerulonefrit, som dessutom ökar signifikant blodtrycket;
 • pyelonefrit;
 • Nephrastic syndrom;
 • Trombos av njurarnas venösa kärl eller inferior vena cava;
 • Nephropathy som följer av utvecklingen av diabetes mellitus (vanligtvis albuminuri är märkbar i början av diabetes);
 • Systemisk patologi.

I cerebrospinalvätskan finns albumin normalt i mängder som sträcker sig från 110 till 350 mg / 1. Albumin är förhöjd främst i inflammatoriska sjukdomar i hjärnan och ryggmärgen orsakad av bakteriell eller virusinfektion (hjärnhinneinflammation, encefalit, Landry, stigande förlamning).

När och hur gör analysen?

Albumin i blodet bestäms huvudsakligen för att bedöma kvaliteten på utbytesreaktioner som involverar proteiner. Dessutom bidrar denna analys ofta till att utföra dynamisk övervakning av tillståndet hos patienter som lider av cancer, lever, njure, hjärtsjukdom, samt drabbas av allvarliga skador och brännskador.

Blod tas från patientens ven på morgonen på fastande mage, samtidigt, alltid ta hänsyn till att protein "inte gillar" långa fartyget kläm ledningar, hårt arbete "cam", intensiv fysisk ansträngning och långvarig vistelse i ett upprätt läge. Dessa faktorer kan öka koncentrationen av protein i blodet upp till 12%, det vill säga snedvrida resultaten av studien.

Varför behöver jag ett blodalbuminprov och vad är det?

Många patienter som genomgår undersökning är intresserade av när ett blodalbuminprov är ordinerat, vad är det och under vilka omständigheter förändras elementets innehåll?

Albumin är ett protein som produceras av den mänskliga leveren. Om blodprovet bestämde en minskning eller ökning av albumin, misstänks förekomst av sjukdomen eller förvärring av kronisk patologi i kroppen.

Albumin: Egenskap av protein

Albumin är ett av huvudproteinerna i plasma. Dess innehåll är 50-60% av mängden av alla cellulära komponenter i plasma.

Denna förening syntetiseras i levern och aktivitetsperioden för proteincellen varar från 15 till 20 dagar.

Proteiner är mycket viktiga för en hälsosam kropp. Albumin är den viktigaste komponenten av proteinfraktionen av blodet.

Albumin har följande viktiga funktioner:

 • binder och transporterar viktiga föreningar och substanser i kroppens organ och vävnader (mikro- och makronäringsämnen, vitaminer, hormoner, lipider, bilirubin, syror) - detta är den viktigaste plikten för albumin;
 • upprätthåller normalt blodplasma tryck. På grund av detta, i kroppen som har den optimala mängden albumin, kvarstår vätskan i blodet, tränger inte genom blodkärlens väggar in i musklerna och bindväven och orsakar ej ödem;
 • reservation av proteinelement. Albumin lagrar många essentiella aminosyror, vars närvaro är nödvändigt för ett hälsosamt tillstånd i kroppen. Under långvarig svält, används dessa bestånd.

Plasmaproteinfraktioner är separata grupper av element vars brottslighet av det optimala förhållandet kan hjälpa till att diagnostisera den underliggande sjukdomen, i motsats till resultatet av en studie för totalt protein.

Värdet av albumin i blodet är av största vikt i de erhållna data vid bedömning av patientens allmänna hälsa.

Eventuella avvikelser från det innehålla proteinet i större eller mindre riktning indikerar utvecklingen av sjukdomar i mag-tarmkanalen, urinvägarna, autoimmuna patologier, cancer och andra störningar i kroppssystemets funktion.

Man tror att det huvudsakliga värdet av proteinceller - byggandet av cellmembran och komponenter av essentiella aminosyror.

Men förutom detta ger detta protein som den viktigaste komponenten av plasma den nödvändiga mängden nödvändiga element i kroppens organ och media, förhindrar utvecklingen av ateroskleros, bildandet av gallsten i levern och gallblåsan, ödem och andra patologiska tillstånd.

Normal mängd albumin

Mängden albumin (norm för proteininnehåll hos personer i olika åldersgrupper är annorlunda) kan minska och öka på grund av olika orsaker.

Låt inte panik och leta efter tecken på sjukdomen, om resultatet är annorlunda än önskad nivå.

Innehållet i detta protein kan förändras efter att ha tagit östrogenhaltiga läkemedel, på grund av förlängd fastning eller brist på proteinföda i kosten.

Efter att ha identifierat en ökning eller minskning av dess mängd i serum, kommer specialisten att föreskriva nödvändig ytterligare undersökning.

För att bestämma den normala mängden albumin i blodet ges värdet till patientens ålder - kön påverkar inte indikatorerna.

Det finns bara ett åldersuppdelningssystem som används av den behandlande läkaren för att jämföra resultaten av undersökningen.

Mängden albumin i olika åldersgrupper av människor:

 • För spädbarn från födsel till 7 år ska normal mängd vara 25-50 g / l;
 • hos barn i åldern 7-14, anses 38-64 g / l normala värden;
 • hos ungdomar och vuxna bör 33 till 55 g / l förening vara närvarande i blodplasma;
 • i åldern minskas mängden av detta protein till 34 - 48 g / l.

Det utförda biokemiska blodprovet kan avslöja en minskning av plasmalbuminet under graviditeten och hos ammande mödrar.

I denna kategori kan elementet vara närvarande i mängden 25 - 30 g / l. Albumindikatorerna kommer till en normal mängd när graviditeten och amningstiden är över.

Ett blodprov som bestämmer mängden albumin, som utförs på morgonen på en tom mage, det biomaterial som tagits från en ven. 12 timmar före studien borde patienten inte äta stekt och fet mat.

Två dagar före analysen är det nödvändigt att överge sportträning och hårt fysiskt arbete.

Om analysen avslöjade en ökning eller minskning av albumin i blodet, kan dessa förändringar förklaras av externa och interna orsaker. Vissa fluktuationer signalerar utvecklingen av en sjukdom.

Orsaker till ökat protein

Om resultatet av analysen visade att albumin är förhöjd, diagnostiseras patienten med hyperalbuminemi.

Den vanligaste orsaken för att öka mängden protein är uttorkning. Detta kan utsättas för långvarig tarm störning, kräkningar, värmeslag.

Vid förlust av en stor volym vätska förtjockas humant blod, vilket påverkar patientens hela kropp negativt.

En ökning av albumins mängd i blodplasma hos sjuka är mindre vanligt än en minskning.

Utvecklad hyperalbuminemi kan provocera andra sjukdomar, såsom blodproppsbildning i blodet.

Andra utvecklingssjukdomar kan öka mängden albumin i blodplasma:

 • infektiös infektion - kolera, dysenteri och andra sjukdomar i samband med intestinal störningar;
 • tarmobstruktion orsakad av en tumör, förlängd förstoppning eller andra orsaker;
 • autoimmuna patologier - lupus erythematosus, Crohns sjukdom, och så vidare;
 • sjukdomar i hormonella systemet - diabetes, sköldkörtelnormaliteter;
 • bränna stor yta av huden;
 • behandling med vissa läkemedel - en ökning av albumin kan orsaka kortikosteroider eller bromsulfalein.

För att minska mängden albumin i blodet kan du använda vissa metoder som inte är läkemedel.

För att få önskat resultat bör du ändra ditt vanliga sätt att leva:

 • måste ge upp cigaretter. Rökare med erfarenhet lider ofta av högt blodtryck. Att ge upp den dåliga vanan bör gradvis vara för att undvika stress för kroppen.
 • eliminera alkohol från kosten, eftersom levern som påverkas av sönderfallsprodukter av alkohol inte kan effektivt syntetisera proteiner.
 • äta hälsosam mat;
 • drick 2-3 liter rent vatten hela dagen. Vätskan kommer inte bara att minska albuminet i blodet, men också för att undvika förekomst av blodproppar.

Vid svåra sjukdomar som innebär en ökning av serumalbumin behövs en läkares hjälp. Sjuka människor kan inte självmedisera och plocka upp droger.

I vilka situationer går ett protein ner?

Hypoalbuminemi är patientens patologiska tillstånd, där albumin sänks. Mängden av detta protein kan vara 25-30 g / 1.

Lägre satser anses av experter vara en viktig anledning att misstänka utvecklingen av patologiska processer.

Plasmalbuminet minskar med följande sjukdomar:

 • godartade och maligna tumörformationer;
 • blodinfektion
 • patologier i urinvägarna, särskilt njurarna;
 • leversjukdom;
 • hjärtsvikt
 • leukemi;
 • reumatism och artrit
 • stor blodförlust
 • allvarliga skador och brännskador
 • ärftlighet.

Det finns fysiska skäl för att minska mängden av denna proteinförening.

Kvinnor under graviditet och amning upplever brist på protein. Brist kan kompenseras genom att inkludera i dietmat som är rika på essentiella aminosyror.

Skadliga vanor, som att röka och dricka stora mängder alkohol, stör allvarligt matsmältningsorganens och urinorganens funktion.

I grund och botten är underskattat albumin i blodet orsakat av leversjukdom, eftersom det drabbade organet inte klarar av att klara sin uppgift.

För att undvika en minskning av albumin är det nödvändigt att eliminera alla negativa faktorer - alkohol, rökning och skräpmat.

Patienterna bör begränsa mängden saltförbrukat, tungt animaliskt fett och snabbtabsorberande kolhydrater (socker, bakverk och godis).

Sjuka människor behöver vara uppmärksamma på kvaliteten på maten - hållbarheten och förhållandet mellan proteiner, fetter och kolhydrater. Dieten ska innehålla alla väsentliga aminosyror i tillräckliga kvantiteter.

Med tillstånd av den behandlande läkaren kan du använda leveransavgiften för apoteket och normalisera leverns arbete.

Medicinsk örter kan normalisera organets avgiftning och gallfunktioner.

De viktigaste kontraindikationerna mot användningen av leverinsamling är närvaron av stenar i gallblåsan och individuell intolerans mot komponenterna.

För att i tid kunna upptäcka en förändring av albumins mängd i blodserumet är det nödvändigt att genomgå en medicinsk undersökning varje år och testas.

I tid kommer upptäckta överdrivna eller underskattade indikatorer att möjliggöra behandling av sjukdomen i ett tidigt utvecklingsstadium.

Biokemisk analys av blod. Totalt protein, albumin, globuliner, bilirubin, glukos, karbamid, urinsyra, kreatinin, lipoproteiner, kolesterol. Hur man förbereder sig för analysen, hastigheten, orsakerna till ökningen eller minskningen av prestanda.

Webbplatsen ger bakgrundsinformation. Tillräcklig diagnos och behandling av sjukdomen är möjliga under övervakning av en samvetsgranskad läkare.

Totalt protein - normer, orsaker till ökning och minskning, hur man går igenom analysen

Vid olika patologiska förhållanden är en minskning av proteinkoncentrationen (hypoproteinemi) vanligare än en ökning (hyperproteinemi).

Lågt blodprotein
Hypoproteinemi avslöjades genom följande allmänna patologiska processer: parenkymal hepatit, otillräcklig proteinintag från mat (fullständig och ofullständig svält), inflammation, kronisk blödning, förlust av protein i urinen, ökad proteinnedbrytning, malabsorption, berusning, feber.
En minskning av proteinkoncentrationen under 50 g / l leder till uppkomsten av vävnadsödem.

Kanske utvecklingen av fysiologisk hypoproteinemi under de sista månaderna av graviditeten, under amning, på grund av långvarig fysisk ansträngning, såväl som hos bedridde patienter.

Vilka sjukdomar minskar mängden protein i blodet?
Hypoproteinemi är ett symptom på följande sjukdomar:

 • sjukdomar i mag-tarmkanalen (pankreatit, enterocolit)
 • kirurgiska ingrepp
 • tumörer av olika lokaliseringar
 • leversjukdomar (cirros, hepatit, levertumörer eller levermetastaser)
 • förgiftning
 • akut och kronisk blödning
 • brännskador
 • glomerulonefrit
 • skada
 • tyreotoxikos
 • användning av infusionsterapi (intag av stora volymer vätska i kroppen)
 • ärftliga sjukdomar (Wilson-Konovalov sjukdom)
 • feber
 • diabetes mellitus
 • ascites
 • pleurit
Ökat protein i blodet
Utvecklingen av hyperproteinemi är ett sällsynt fenomen. Detta fenomen utvecklas i ett antal patologiska tillstånd där bildandet av patologiska proteiner uppträder. Detta laboratorium tecken detekteras i infektionssjukdomar, Waldenströms makroglobulinemi, multipel myelom, systemisk lupus erythematosus, reumatoid artrit, limfogranulomatoz, cirros, kronisk hepatit. Kanske utvecklingen av relativa hyperproteinemia (fysiologisk) med rikligt med vatten förlust: kräkningar, diarré, tarmobstruktion, brännskador, som i diabetes insipidus och nefrit.

Läkemedel som påverkar proteinet
Koncentrationen av totalt protein i blodet påverkas av vissa mediciner. Så, kortikosteroider, bromsulfalein främjar utvecklingen av hyperproteinemi, och östrogenhormoner leder till hypoproteinemi. Ökad koncentration av totalprotein är också möjligt med långvarig klämning i venen med en turnett, samt övergången från "liggande" till "stående" position.

Hur passerar analysen för protein?
För att bestämma koncentrationen av totalt protein tas blod från en ven på morgonen, i en tom mage. Intervallet mellan sista måltiden ska vara minst 8 timmar. Söta drycker bör också vara begränsade. Idag bestäms proteinkoncentrationen av biuret eller mikrobiuret (om koncentrationen är mycket låg). Denna metod är universell, enkel att använda, ganska billigt och snabbt. Det finns få fel vid användandet av denna metod, därför anses den vara tillförlitlig och informativ. Fel uppstår huvudsakligen när reaktionen är felaktig eller användningen av smutsiga diskar.

Albumin, globulinarter, normer, orsaker till ökning eller minskning av indikatorer

Överträdelser av detta förhållande av proteinfraktioner kallas dysproteinemi. Ofta åtföljs olika typer av dysproteinemi av leversjukdomar och infektionssjukdomar.

Albumin - normen, orsaken till ökningen, minskning, hur man går igenom analysen
Tänk varje proteinfraktion separat. Albuminer är en mycket homogen grupp, varav hälften är i blodomloppet och hälften i den intercellulära vätskan. På grund av närvaron av en negativ laddning och en stor yta kan albumin bära sig på olika ämnen - hormoner, droger, fettsyror, bilirubin, metalljoner etc. Albumins huvudsakliga fysiologiska funktion är att upprätthålla tryck och reservera aminosyror. Albuminer syntetiseras i levern och lever 12-27 dagar.

Ökat albumin - orsaker
En ökning av albumins koncentration i blodet (hyperalbuminemi) kan associeras med följande patologier:

 • uttorkning eller uttorkning (förlust av kroppsvätskor under kräkningar, diarré, överdriven svettning)
 • omfattande brännskador
Intag av vitamin A i höga doser bidrar också till utvecklingen av hyperalbuminemi. I allmänhet har en hög koncentration av albumin inte ett signifikant diagnostiskt värde.

Reducerat albumin - orsaker
Minskningen av albuminkoncentrationen (hypoalbuminemi) kan vara upp till 30 g / l, vilket leder till en minskning av onkotiskt tryck och ödem. Hypoalbuminemi uppträder när:

 • olika nefrit (glomerulonefrit)
 • akut leveratrofi, giftig hepatit, cirros
 • ökad kapillär permeabilitet
 • amyloidos
 • brännskador
 • skador
 • blödning
 • kongestivt hjärtsvikt
 • patologi i mag-tarmkanalen
 • fastande
 • graviditet och amning
 • tumörer
 • med malabsorptionssyndrom
 • sepsis
 • tyreotoxikos
 • tar orala preventivmedel och östrogenhormoner
Hur man analyserar
För att bestämma koncentrationen av albumin tas blod från en ven på morgonen på en tom mage. För att förbereda analysen är det nödvändigt att utesluta matintag i 8-12 timmar före donation av blod och undvika stark fysisk ansträngning, inklusive långvarig stående. Ovanstående faktorer kan snedvrida bilden, och resultatet av analysen kommer att vara felaktigt. För att bestämma koncentrationen av albumin med hjälp av ett speciellt reagens - bromokresol grönt. Att bestämma koncentrationen av albumin med denna metod är noggrann, enkel och icke-hållbar. Eventuella fel uppstår vid felaktig behandling av blodet för analys, användning av smutsiga diskar eller felaktig formulering av reaktionen.

Globuliner - typer av globuliner, normer, orsaker till ökning, minskning

a1-globuliner - a1-antitrypsin, a1-syra glykoprotein, normer, orsaker till ökning, minskning

a2-makroglobulin syntetiseras i levern, monocyter och makrofager. Normalt är dess innehåll i vuxnas blod 1,5-4,2 g / l och hos barn 2,5 gånger högre. Detta protein hör till immunsystemet och är cytostatiskt (stoppar uppdelningen av cancerceller).
En minskning av koncentrationen av a2-makroglobulin observeras vid akut inflammation, reumatism, polyartrit och onkologiska sjukdomar.
En ökning av a2-makroglobulinkoncentrationen detekteras i levercirros, njursjukdom, myxedem och diabetes mellitus.

Haptoglobin består av två subenheter och cirkulerar i humant blod i tre molekylära former. Det är ett akutfasprotein. Den normala blodnivån hos en frisk person är mindre än 2,7 g / l. Den huvudsakliga funktionen för haptoglobin - hemoglobin överförs till celler i det retikuloendoteliala systemet, vilket bryter ner hemoglobin och bilirubin är bildad från den. En ökning av koncentrationen uppträder vid akut inflammation och en minskning av hemolytisk anemi. Med transfusion kan inkompatibelt blod helt och hållet försvinna.

Ceruloplasmin är ett protein med egenskaperna hos ett enzym som oxiderar Fe2 + till Fe3 +. Ceruloplasmin är en depå och bärare av koppar. I blodet hos en frisk person innehåller den normalt 0,15-0,60 g / l. Innehållet i detta protein ökar med akut inflammation och graviditet. Kroppens oförmåga att syntetisera detta protein finns i medfödd sjukdom - Wilson-Konovalov-sjukdomen, liksom hos friska släktingar till dessa patienter.

Hur går analysen?
För att bestämma koncentrationen av a2-makroglobuliner används blod från en ven, som tas strikt på morgontimmarna, på en tom mage. Metoder för att bestämma dessa proteiner är mödosamma och tidskrävande och kräver hög kvalifikation.

p-globuliner - transferrin, hemopexin, hastighet, orsaker till ökning, minskning

Transferrin (siderofilin) ​​är rödaktig färgat protein som transporterar järn i depå organ (lever, mjälte), och därifrån till cellerna, syntetisering hemoglobin. Ökning av mängden av detta protein är sällsynt, främst i processer relaterade till förstöring av röda blodkroppar (hemolytisk anemi, malaria, etc.). Istället för att bestämma koncentrationen av transferrin används bestämningen av dess grad av järnmättnad. Normalt är den mättad med järn endast 1/3. Minskar detta värde indikerar järnbrist och risk för att utveckla järnbristanemi, och en ökning i intensiva samtal om nedbrytningen av hemoglobin (t ex i hemolytisk anemi).

Hemopexin är också ett protein som binder hemoglobin. Normalt finns det i blodet - 0,5-1,2 g / l. Hemopexinhalten minskar med hemolys, lever- och njursjukdomar och ökar med inflammation.

Hur går analysen?
För att bestämma koncentrationen av p-globulin med blod från en ven som tas på morgonen, på tom mage. Blodet bör vara friskt, utan tecken på hemolys. Genomförande av detta prov är en högteknologisk analys, kräver högkvalificerad laboratorie. Analysen är tidskrävande och ganska tidskrävande.

γ-globuliner (immunoglobuliner) - normen, orsakerna till ökningen och minskningen

I blodet utgör y-globuliner 15-25% (8-16 g / 1) av totalt blodprotein.

Immunglobuliner hör till y-globulinfraktionen.

Immunoglobuliner är antikroppar som produceras av immunsystemets celler för att förstöra patogena bakterier. En ökning av antalet immunoglobuliner observeras när immuniteten aktiveras, det vill säga under virus- och bakterieinfektioner, liksom vid inflammation och förstöring av vävnader. En minskning av antalet immunoglobuliner kan vara fysiologisk (hos barn 3-6 år), medfödda (ärftliga immunbrist sjukdomar) och sekundär (med allergier, kronisk inflammation, maligna tumörer, långvarig behandling med kortikosteroider).

Hur går analysen?
Bestämningen av koncentrationen av y-globulin utförs i blod från en ven som tas på morgonen (före 10:00), på tom mage. När man passerar analysen för bestämning av y-globulin är det nödvändigt att undvika fysisk ansträngning och stark känslomässig oro. Att bestämma koncentrationen av y-globulin med användning av olika tekniker - immunologisk, biokemisk. Immunologiska metoder är mer exakta. I tidskrävande och biokemiska och immunologiska metoder är ekvivalenta. Emellertid bör immunologiska sådana föredragas med tanke på deras större noggrannhet, känslighet och specificitet.

Glukos - normen, orsakerna till ökningen och minskningen, hur man förbereder sig för bloddonation för analys?

Blodglukosnorm och fysiologisk hyperglykemi
Glukos är en färglös kristallin substans med en söt smak och bildas i människokroppen under sönderdelning av polysackarider (stärkelse, glykogen). Glukos är den främsta och universella energikällan för cellerna i hela organismen. Dessutom är glukos ett antitoxiskt medel, vilket medför att det används i olika förgiftningar, genom att administrera det genom munnen eller intravenöst.

Bilirubin - typer, normer, orsaker till minskning och ökning, hur man går igenom analysen?

Direkt och indirekt bilirubin - var bildas den och hur är den härledd?

Bilirubin är ett gulrött pigment som bildas när hemoglobin bryts ner i milt, lever och benmärg. Vid kollaps av 1 g hemoglobin bildas 34 mg bilirubin. När hemoglobin förstörs bryts en del av det - globin ner till aminosyror, den andra delen - heme - bryter upp för att bilda järn- och gallpigment. Järn används igen, och gallpigment (bilirubinomvandlingsprodukter) avlägsnas från kroppen. Bilirubin, som bildas som ett resultat av nedbrytningen av hemoglobin (indirekt), släpps ut i blodet, där det binder till albumin och överförs till levern. I leverceller binder bilirubin till glukuronsyra. Detta bilirubin i samband med glukuronsyra kallas direkt.

Indirekt bilirubin är mycket giftigt, eftersom det kan ackumuleras i celler, främst hjärnan, som försämrar deras funktion. Direkt bilirubin är giftfritt. I blodet är förhållandet mellan direkt och indirekt bilirubin 1 till 3. Vidare tarmar direkt bilirubin genom bakterieverkan glukuronsyra medan den oxiderar sig för att bilda urobilinogen och stercobilinogen. 95% av dessa ämnen utsöndras i avföringen, resterande 5% absorberas tillbaka i blodomloppet, går in i gallan och delas ut av njurarna. En vuxen ger 200-300 mg gallpigment med avföring och 1-2 mg i urin varje dag. Gallpigment finns alltid i gallstenar.

Hos nyfödda kan nivån av direkt bilirubin vara signifikant högre - 17,1-205,2 μmol / l. En ökning av koncentrationen av bilirubin i blodet kallas bilirubinemi.

Hög bilirubin - orsaker, typer av gulsot
Bilirubinemi åtföljs av utseendet av gul färg på huden, ögonsklera och slemhinnor. Därför kallas sjukdomar i samband med bilirubinemi gulsot. Bilirubinemi kan ha hepatiskt ursprung (i lever och gallvägar) och icke-hepatiska (i hemolytisk anemi). Separat värt gulsot av nyfödda. En ökning av koncentrationen av totalt bilirubin inom 23-27 μmol / l indikerar förekomsten av latent gulsot hos människor och när koncentrationen av totalt bilirubin är över 27 μmol / l uppträder en karakteristisk gul färg. Hos nyfödda utvecklas gulsot när koncentrationen av totalt bilirubin i blodet är över 51-60 μmol / l. Levergulsot är av två typer - parenkymala och obstruktiva. Till parenkymalt gulsot innefattar:

 • hepatit (viral, giftig)
 • cirros
 • giftig leverskada (alkoholförgiftning, gifter, tungmetallsalter)
 • levertumörer eller metastaser
När obstruktiv gulsot stör störningen av gallren som syntetiserats i levern. Obstruktiv gulsot uppträder när:
 • graviditet (inte alltid)
 • bukspottskörteltumör
 • kolestas (blockering av gallpassagen med stenar)

Nonhepatic gulsot inkluderar gulsot utvecklas på bakgrund av olika hemolytiska anemier.

Diagnos av olika typer av gulsot
För att skilja vilken gulsot som är involverad används förhållandet mellan olika bilirubinfraktioner. Dessa data presenteras i tabellen.

Bestämning av bilirubin - diagnostiskt test gulsot. Förutom gulsot observeras en ökning av bilirubinkoncentrationen med svår smärta. Bilirubinemi kan också utvecklas hos patienter som får antibiotika, indometacin, diazepam och orala preventivmedel.

Låga nivåer av bilirubin i blodet - hypobirubinemi - kan utvecklas i närvaro av C-vitamin, fenobarbital, teofyllin.

Orsaker till nyfödd gulsot

Gulsot av nyfödda på grund av andra orsaker. Tänk på orsakerna till bildandet av gulsot hos nyfödda:

 • hos fostret och nyfödda är massan av röda blodkroppar och följaktligen koncentrationen av hemoglobin på fostrets massa större än hos en vuxen. Inom några veckor efter födseln förekommer det en intensiv nedbrytning av "extra" röda blodkroppar, vilket uppenbaras av gulsot.
 • förmågan hos en nyfödds lever att ta bort bilirubin från blodet, bildat som ett resultat av nedbrytningen av "extra" röda blodkroppar är låg
 • ärftlig sjukdom - Gilberts sjukdom
 • eftersom tarmarna hos den nyfödda är sterila, så är bildningsgraden av stercobilinogen och urobilinogen reducerad
 • för tidiga barn
Hos nyfödda är bilirubin giftigt. Det binder till hjärnans lipider, vilket leder till skador på centrala nervsystemet och bildandet av bilirubin encefalopati. Vid normal gulsot av nyfödda försvinner vid 2-3 veckors livstid.

Hur går analysen?
För att bestämma koncentrationen av bilirubin tas blod från en ven på morgonen på en tom mage. Innan proceduren inte ska äta och dricka minst 4-5 timmar. Definitionen är en enhetlig metod Endrashika. Denna metod är lätt att använda, tar lite tid och är korrekt.

Urea - normen, orsakerna till ökningen, minskningen, hur man passerar analysen

En minskning av ureakoncentrationen under 2 mmol / l tyder på att en person har låg proteinhalt. Det förhöjda innehållet av blodurea över 8,3 mmol / l kallas uremi. Uremi kan orsakas av vissa fysiologiska förhållanden. I det här fallet talar vi inte om allvarlig sjukdom.

Så utvecklas fysiologisk uremi när:

 • obalanserad diet (hög protein eller låg i klorid)
 • förlust av kroppsvätskor - kräkningar, diarré, överdriven svettning, etc.
I andra fall kallas uremi patologiskt, det vill säga orsakas av någon sjukdom. Patologisk uremi uppstår med ökad proteinuppdelning, njursjukdom och patologier som inte är relaterade till njurarna. Separat bör det noteras att ett antal droger (t.ex. sulfonamider, furosemid, dopegit, lazex, tetracyklin, levomycetin etc.) leder också till uremi.

Skäl till en ökning av karbamid
Så, uremi utvecklas på bakgrund av följande sjukdomar:

 • kroniskt och akut njursvikt
 • glomerulonefrit
 • pyelonefrit
 • anuria (brist på urin, personen urinerar inte)
 • stenar, tumörer i urinröret, urinrör
 • diabetes mellitus
 • peritonit
 • brännskador
 • chock
 • gastrointestinal blödning
 • tarmobstruktion
 • förgiftning med kloroform, kvicksilversalter, fenol
 • hjärtsvikt
 • hjärtinfarkt
 • dysenteri
 • parenkymal gulsot (hepatit, cirros)
Den högsta koncentrationen av urea i blodet observeras hos patienter med olika njursjukdomar. Därför används bestämningen av koncentrationen av urea huvudsakligen som ett diagnostiskt test för njurspatologi. Hos patienter med njursvikt bedöms svårighetsgraden av processen och prognosen med ureakoncentration i blodet. Koncentrationen av urea upp till 16 mmol / l motsvarar måttligt njursvikt, 16-34 mmol / l - svår njurdysfunktion och över 34 mmol / l - mycket allvarlig njursjukdom med en ogynnsam prognos.

Urinreduktion - Orsaker
En minskning av ureakoncentrationen i blodet är ett sällsynt fenomen. Detta observeras huvudsakligen med ökad proteinuppdelning (intensivt fysiskt arbete), med höga proteinkrav (graviditet, amning) och otillräckligt proteinintag från mat. Kanske en relativ minskning av koncentrationen av karbamid i blodet - med en ökning av mängden vätska i kroppen (infusion). Dessa fenomen anses vara fysiologiska. Den patologiska minskningen av koncentrationen av blodurea upptäcks hos vissa ärftliga sjukdomar (till exempel celiaciasjukdom), liksom vid allvarlig leverskada (nekros, sår i slutstadiet, förgiftning med tungmetallsalter, fosfor, arsenik).

Hur man går igenom analysen
Bestämning av koncentrationen av karbamid utförs i blod som tas från en ven på morgonen, i en tom mage. Före analysen är det nödvändigt att avstå från att äta i 6-8 timmar, för att undvika stark fysisk ansträngning. För närvarande bestäms urean av en enzymatisk metod som är specifik, exakt, enkel och inte kräver långvariga kostnader. Också i vissa laboratorier som använder ureasmetoden. Emellertid är den enzymatiska metoden föredragen.