logo

Medfödda och förvärvade hjärtsjukdomar: En patologiundersökning

Från denna artikel lär du dig: vilka patologier kallas hjärtfel, hur de ser ut. De vanligaste medfödda och förvärvade defekterna, orsakerna till störningar och faktorer som ökar risken för utveckling. Symtom på medfödda och förvärvade brister, behandlingsmetoder och prognos för återhämtning.

Författare av artikeln: Victoria Stoyanova, läkare av 2: a klass, laboratoriechef på diagnostik- och behandlingscentrumet (2015-2016).

Hjärtsjukdom är en grupp av sjukdomar som är förknippade med medfödd eller förvärvad dysfunktion och anatomisk struktur i hjärtat och koronarkärlen (stora kärl som levererar hjärtat), på grund av vilka olika hemodynamiska brister utvecklas (rörelse av blod genom kärlen).

Vad händer i patologi? Av olika orsaker (nedsatt intrauterin organbildning, aortastenos, ventilinsufficiens), när blod flyttas från en avdelning till en annan (från atrium till ventriklerna, från ventriklarna till kärlsystemet) bildas trängsel (med ventilinsufficiens, nedsänkning av kärlen) ) hjärtkärl och dilatation.

Alla brott mot hemodynamik (blodförflyttning genom kärlen och inuti hjärtat) på grund av hjärtfel har samma konsekvenser: följaktligen hjärtsvikt, syreförlust av organ och vävnader (myokardiell ischemi, hjärnan, lunginsufficiens), metaboliska störningar och komplikationer orsakade av dessa stater.

Många hjärtfel, anatomiska eller förvärvade defekter kan lokaliseras i ventilerna (mitral, tricuspid, lungartär, aorta), den interatriella och interventrikulära septumet, koronarkärlen (aorta coarctation - aorta-minskning).

De är indelade i två stora grupper:

 1. Medfödda defekter i vilka anatomiska defekter eller arbetets egenskaper uppstår i prenatalperioden manifesteras efter födseln och åtföljer patienten under hela livet (defekter av interventrikulär septum, aorta-koarctation).
 2. Förvärvade defekter bildas långsamt, i alla åldrar. De har vanligtvis en lång period av asymptomatiskt flöde, uttalade symtom förekommer bara vid scenen när förändringarna når en kritisk nivå (förkortning av aortan med mer än 50% med stenos).

Patientens allmänna tillstånd beror på felets form:

 • defekter utan uttalade hemodynamiska förändringar har nästan ingen effekt på patientens allmänna tillstånd, är inte farliga, är asymptomatiska och hotar inte utvecklingen av dödliga komplikationer.
 • måttlig kan uppstå med minimala manifestationer av störningar, men i 50% av fallen blir de omedelbart eller gradvis orsaken till svår hjärtsvikt och metaboliska störningar;
 • allvarlig hjärtsjukdom är ett farligt livshotande tillstånd, hjärtsvikt uppenbaras av många symtom som förvärrar prognosen, patientens livskvalitet och 70% slut på döden inom kort tid.

Vanligtvis utvecklas förvärvade defekter på grund av allvarliga sjukdomar som resulterar i organiska och funktionella förändringar i myokardievävnader. Det är helt omöjligt att bota dem, men med hjälp av olika kirurgiska ingrepp och läkemedelsterapi är det möjligt att förbättra prognosen och förlänga patientens livslängd.

Några medfödda hjärtefekter behöver inte behandling (ett litet hål i interventricular septal), andra nästan (98%) är inte mottagliga för korrigering (Fallot's tetrad). Emellertid är de mest måttliga patologierna (85%) framgångsrikt botade med kirurgiska metoder.

Patienter med medfödda eller förvärvade hjärtfel observeras av en kardiolog, kirurgisk behandling görs av en hjärtkirurg.

De vanligaste typerna av laster

Orsaker till

Utseendet på medfödda och förvärvade hjärtfel underlättas av ett antal faktorer:

virus- och bakterieinfektioner (röda hundar, viral hepatit B, C, tuberkulos, syfilis, herpes, etc.) som bärs av mamman under graviditeten

Riskfaktorer

Symtom på medfödda och förvärvade defekter

Patientens tillstånd är direkt beroende av svårighetsgraden av defekten och hemodynamiska störningar:

 • Medfödda lungor (liten öppning i interventrikulär septum) och förvärvade defekter i de tidiga utvecklingsstadierna (minskning av aorta lumen till 30%) fortsätter märkbart och påverkar inte livskvaliteten.
 • Vid måttliga defekter hos båda grupperna är symtomen på hjärtsvikt mer uttalad, andfåddbrist efter överdriven eller måttlig fysisk ansträngning, passerar i vila och åtföljs av svaghet, trötthet, yrsel.
 • Med svårt medfödd (Fallot's tetrad) och förvärvad (förkortning av aorta lumen med mer än 70% i kombination med ventrikelinsufficiens) uppträder tecken på akut hjärtsvikt. Alla fysiska handlingar orsakar andfåddhet som kvarstår i vila och åtföljs av svår svaghet, trötthet, besvär, attacker av hjärtastma och andra symtom på syreförlust av organ och vävnader.

Alla måttliga och allvarliga fosterskador försämrar fysisk utveckling och tillväxt märkbart, försvagar immunförsvaret kraftigt. Symtom på hjärtsjukdomar indikerar att hjärtsvikt utvecklas snabbt och kan vara komplicerat.

Aortalumen minskning på angiografi (anges med pilar)

Rytmförstörningar (takykardi)

Akrocyanos (cyanos av fingertopparna)

Bröstbuktning (bröstkorg)

Pallor i huden

Svimning vid byte av positioner

Pallor i huden

Bouts av nighttime kvävning och hjärtastma

Hosta med hemoptys

Bouts av hjärtastma (brist på luft vid inandning)

Nummenhet och kramper i benen

Pulserande nackår

Bröstbuktning (bröstkorg)

Rytmförändringar (takykardi)

Cyanos eller cyanos av huden, särskilt den övre halvan av kroppen

Smärta och tyngd i rätt hypokondrium

Pallor i huden, förvandlas till cyanos i spänningsmoment (sugande, gråtande)

Pulserande nackår

Brist på kroppsvikt

Cyanos eller cyanos av huden

Möjlig andningsstopp och koma

Efter starten av allvarligt hjärtsvikt (andfåddhet, arytmier) utvecklas de förvärvade defekterna snabbt och kompliceras av hjärtinfarkt, hjärtacmaattacker och lungödem, cerebral ischemi, utveckling av dödliga komplikationer (plötslig hjärtdöd).

Akrocyanos (cyanos av fingertopparna)

Ljusa fläckar av rodnad på kinderna

Smärta och tyngd i rätt hypokondrium

Pulserande nackår

Svimning vid byte av kroppsposition

Pulserande nackår

Nighttime kvävningsattacker

Svag blek hud

Ascites (ackumulering av vätska i magen)

Smärta och tyngd i rätt hypokondrium

Pulserande nackår

Cyanos av huden

Pulserande nackår

Cyanos av huden

Hjärta och huvudvärk

Svimning vid byte av positioner

Svag blek hud

Bouts av nighttime kvävning och hjärtastma

Akrocyanos (cyanos av fingrar och tår tips)

Ljusa fläckar av rodnad på kinderna

Behandlingsmetoder

Förvärvade hjärtefekter utvecklas mer än en dag, i början är 90% helt asymptomatiska och förekommer mot bakgrund av en allvarlig organisk lesion av hjärtvävnaderna. Det är helt omöjligt att bota dem, men i 85% av fallen är det möjligt att kraftigt förbättra prognosen och förlänga patientens livslängd (10 år för 70% av de som körs på för aortastenos).

Moderata medfödda hjärtefekter är framgångsrikt botade med 85% av kirurgiska metoder, men patienten är efter operationen skyldig att följa de tillhörande kardiologernas rekommendationer efter operationen.

Läkemedelsbehandling är ineffektiv, den ordineras för att eliminera symtomen på hjärtsvikt (andfåddhet, hjärtinfarkt, ödem, yrsel, hjärtattackattacker).

Kirurgiska behandlingar

Kirurgisk behandling av medfödda eller förvärvade hjärtfel är detsamma. Skillnaden är endast i patientens ålder: De flesta barn med allvarliga patologier arbetar under det första livet i livet för att förhindra utveckling av dödliga komplikationer.

Patienter med förvärvade defekter brukar användas efter 40 år, i etapper när tillståndet hotar (stenos av ventiler eller öppningar med mer än 50%).

När kombinerade vices kombineras operativa metoder med varandra.

utsikterna

Vad är en hjärtfel? Patologi, med konsekvenserna av vilka måste leva fram till slutet av livet. Efter hjärtoperationer är förebyggande av infektion (infektiv endokardit, reumatism), regelbunden undersökning och observation av kardiologen nödvändig.

Vid förvärvade defekter visas kirurgiska ingrepp i etapperna när symtom på hjärtsvikt börjar (stenos av inlopp och kärl från 50%). Prognosen för de opererade patienterna förbättras väsentligt: ​​85% lever mer än 5 år, 70% - mer än 10. Det bör observeras att de förvärvade defekterna alltid utvecklas mot bakgrund av allvarliga kardiovaskulära patologier och organiska förändringar i myokardvävnad (ärr, fibros).

Prognoser för medfödda hjärtfel beror på felets typ och komplexitet. Till exempel, efter tidig protetik av aorta-området under koarctation, lever patienterna i en stor ålder. Fallot tetrad (kombination av olika defekter) och andra allvarliga medfödda hjärtefekter orsakar att 50% av barnen dör under det första levnadsåret. Med svaga brister växer barn säkert upp och lever i ålderdom utan några symtom på hjärtsvikt.

Författare av artikeln: Victoria Stoyanova, läkare av 2: a klass, laboratoriechef på diagnostik- och behandlingscentrumet (2015-2016).

Vad är farlig hjärtsjukdom för vuxna, behandlingsmetoder och prognos

Normalt är hjärtat ett oavbrutet fungerande organ som reglerar cirkulationen av blodflödet som levererar syre till alla inre organ av en person.

Ett litet fyrkammarorgan passerar blodflödet genom atrierna, ventriklarna, ventilerna bidrar till detta.

När strukturen på ventiler, kärl, skiljeväggar och väggar förändras, störs hela systemet, vilket leder till syrehushållning av inre organ och andra komplikationer. Denna förändring kallas "hjärtsjukdom", den är medfödd eller förvärvad.

Hur läskigt är det, vad är behandlingarna? Läs om det nedan.

Orsaker till missbildningar

VPS läggs under prenatalbildningen av barnet i första trimestern av moderens graviditet.

Skälen är ännu inte helt tydliga, men det finns vissa faktorer som påverkar bildandet av medfödda hjärtfel:

 • drog och alkoholberoende av en gravid kvinna
 • belastad ärftlighet
 • felaktig medicinering;
 • infektiösa och virala sjukdomar.

Speciellt farligt för gravida kvinnor är rubella och hepatit.

Små nybörjare börjar manifestera sig i tonåren med början av kroppens hormonella anpassning.

 • endokardit;
 • ateroskleros;
 • mekanisk skada;
 • reumatism.

Typer av hjärtfel

Födelseskador är indelade i två grupper. I de första fallen defekter orsakade av närvaro av shunts, kasta blod i lungans kärl.

Typer av shuntfel:

 • VSD;
 • okomprimerad arteriell kanal;
 • ASD.

I den andra gruppen faller anomalier i samband med hinder för blodflödet:

 • aorta stenos;
 • ventil stenos.

Den medfödda typen av sjukdomen leder därefter till följande störningar:

 • mitral ventil prolapse;
 • ventilfel.

Födelseskador finns både isolerat och i kombinationer. Förvärvade hjärtafvikelser är infångad insufficiens eller ventilstenos.

Ofta lider mitralventilen, oftare tricuspid och aorta. Ventilfel kan kombineras eller kombineras.

symptom

En nyfödd med hjärtafvikelse under de första veckorna av livet kan se frisk ut, och ofta uppenbarar sig symtomen inte ens upp till tre år av ett barns liv.

Tecken på blå vices:

 • besvär och ångest;
 • andfåddhet;
 • överdriven agitation
 • frekvent svimning
 • hjärtklappning.

Barn med blåa vices vilar ofta på huk. Vita defekter kan inte manifestera sig för ungdomar.

Symtom på förvärvade avvikelser beror på typ av störning.

Stenos av mitralventilen bidrar till utvidgningen av vänstra atriumet, vilket leder till tryckfall i sina kärl.

I det här fallet börjar patienterna oroa sig för en stark hosta med blod, andfåddhet.

Det hotar lungödem eller hjärtastma. I sådana patienter, rött ansikte, hjärtklappning. När du lyssnar, noteras systoliskt murmur i den apikala delen av hjärtat.

Förvärvad aortaklaff insufficiens orsakar följande symtom:

 • hjärtsmärta under träning
 • hjärtklappning;
 • andfåddhet;
 • blek hudfärg;
 • pulsationer av artärer i nacken.

Vad är farlig sjukdom hos vuxna:

 • svår arytmi
 • angina pectoris;
 • hjärtinfarkt;
 • ischemier;
 • kardioskleros;
 • lungödem.

diagnostik

Hon är kardiolog. Patienten, som ansökt om samråd, skickas för maskinvaruundersökning och laboratorietester.

 • ultraljud;
 • Echo av hjärtat;
 • Röntgenstrålar;
 • ventrikulografi;
 • EKG;
 • MRI;
 • Daglig EKG.

Laboratorieundersökning av patienter:

 • blodprov för kolesteroldetektion
 • blodprov för sockernivå;
 • reumatoidprover;
 • allmän urin och blodtal.

En sådan omfattande undersökning utförs typiskt vid patientens sjukhusvistelse.

Diurnal EKG är nödvändigt för att detektera blockad, ischemi och arytmi. Undersökningen utförs under överinseende av en kardiolog, eftersom metoden har en riskfaktor.

I vissa fall föreskrivs fonokardiografi, vilket är nödvändigt för diagnos av ventildefekter.

Hjärtans röntgenbild, gjord i fyra utsprång, hjälper till att identifiera trängsel i lungorna.

MR, Echo, MSCT behövs för att klargöra hjärtets storlek, tillståndet för den onormala ventilen, graden av deformation av ackord och ventiler, dimensionerna av det atrioventrikulära fönstret, trycket i lungstammen.

behandling

De grundläggande principerna för behandling av hjärtfel:

 • kirurgi;
 • terapi och förebyggande av endokardit och reumatism
 • behandling och förebyggande av arytmier och blockader
 • hjärtsviktsterapi.

Metoder för behandling av hjärtsvikt:

 • tar diuretika som är nödvändiga för att lindra belastningen på hjärtat
 • stimulering av hjärtat inotropami;
 • effekter på myokardium av adrenerge blockerare, aldosteronantagonister;
 • terapi och förebyggande av trombos.

Behandling av förvärvade hjärtsavvikelser

Eftersom de förvärvade defekterna oftast har utvecklats asymptomatiskt under många år börjar behandlingen på ett sent stadium, när ventilerna och artärerna har gått för långt. En fullständig återhämtning är omöjlig i detta fall, men operationen bidrar till att förlänga livet.

Opererade patienter kan bara hoppas på en bra prognos om de fullständigt följer alla instruktioner från läkaren.

Drogbehandling eliminerar hemodynamiska störningar och patientrelaterade symptom.

Nu arbetar de under de första månaderna från födseln för att förhindra allvarliga konsekvenser.

Förvärvade brister fungerar efter fyrtio år och i ålderdom, under förhållanden som hotar människoliv.

Kirurgiska metoder

Kommisurotomiya

Syftet med operationen är att eliminera stenos av aorta- och mitralventilerna. Kirurgisk ingrepp utförs genom att separera fasta ventiler och expandera kärlen. Byte av naturlig ventil med protes ger patienten extra livslängd genom att installera ett implantat.

plastik

Det används för att eliminera avvikelser från septum, interventricular och interatrial. Defekter sutureras av patch eller kirurgiska suturer.

Endovaskulär ocklusion

Operationen utförs med hjälp av en ledningsventil monterad på en endovaskulär kateter.

Occluder stänger hålen i den interatriella septum, upp till fyra centimeter i storlek.

Ballong dilatation

Under operationen, med användning av speciella cylindrar, dilaterade smalade kärl, vilket ökar öppningarna för normalisering av blodflödet.

Operationer av Fontaine, Mastrad, Senning

Kirurgiskt ingripande syftar till att skapa rätt venöst blodflödessystem som styr blodflödet till lungorna.

Denna operation fungerar som ett förberedande steg för mer allvarliga ingrepp.

Hjärttransplantation

Det används för defekter som leder till döden, med ett sjukt hjärta som ersätts av ett givarhjärta.

Hjärtfel. utsikterna

Hjärtsjukdom är en anomali som måste botas hela mitt liv. En person med en medfödd eller förvärvad defekt, särskilt en som har genomgått en operation, behöver konstant medicinsk övervakning och medicinering.

Sådana patienter lever samt följer kost och medicinska rekommendationer.

Förvärvade hjärtafvikelser kompliceras ofta av patologiska förändringar i vävnaderna i hjärtmuskeln, fibros och ärr, vilket försämrar prognosen signifikant.

Minska livskvaliteten och dåliga vanor, droger, alkohol, rökning, helt oacceptabelt efter operationen, så läkare rekommenderar starkt att bli av med dåliga vanor om en person är mottaglig för dem.

Hur hemsk medfödd defekt? Det beror på komplexiteten hos anomali. Aorta proteser som utförts under spädbarn under kortiseringen gör det möjligt för patienter att leva till äldre ålder.

Svåra defekter som Fallots tetrad är svåra att rätta till, och de flesta barn dör innan de når sitt första levnadsår.

Kost och rätt livsstil med hjärtsavvikelser

Den främsta förebyggande åtgärden för hjärtproblem är en balanserad kost.

Svaret på frågan: Hur länge en person kommer att leva med hjärtfel beror på hur han äter och vilken typ av livsstil han leder.

Vad är skadligt för hjärtfel:

 • Livsmedel som svullnar tarmarna: kall, helmjölk; lök; vitkål; ärter; rädisa; vitlök; bönor; läskvatten.
 • Stimulerande produkter: te och kaffe; kryddor; starka buljonger; choklad; kakao.
 • Alkoholhaltiga drycker, inklusive vin.
 • Tung för magen kulinariska produkter: pannkakor; konserverat kött och fisk; korvar; Muffin och butikssaker.

Sådana produkter har en bra effekt på kardiovaskulärsystemet:

 • fermenterade mjölkdrycker och stallost;
 • kokt kött
 • kokt, varm mjölk;
 • stuvad och kokad fisk;
 • ångad och färska grönsaker och gröna sallader;
 • bakade potatisar;
 • spannmålsprodukter: bovete, korn, majsgröt;
 • frukt.

Några funktioner i matlagningstiderna

 • Ägg i hel form kan inte ätas, endast i färdiga produkter, i kombination med grönsaker, kött och fisk.
 • Gröt fylls med vegetabiliska oljor, det rekommenderas att minska mängden smör, liksom djurfett i allmänhet.
 • De första rätterna är kokta i vegetabilisk buljong, fruktsoppa är också till hjälp. Från kosten helt uteslutna första rätter på kött.
 • Drycker som helst kokta från torkade frukter: russin, torkade aprikoser, svampar. Honung är användbar som smakämnenadditiv (det är förbjudet för diabetiker).
 • Diversifiera kosten kan innehålla sådana drycker: färsk juice; geléjuice Ibland har du råd med ett svagt kaffe med mjölk eller grönt te med citron.
 • Det rekommenderas inte att dricka druvsaft, eftersom det blåser upp tarmarna.

Det är nödvändigt att ta profylakse mycket seriöst, eftersom det beror på patientens välbefinnande och livslängd.

Hälsosam livsstil, aktivitet, brist på stress - en garanti för lång livslängd hos varje person, i synnerhet genomgår en kardiologisk operation.

Hjärtfel: deras typer och behandling

För närvarande är många av hjärtefekterna mottagliga för kirurgisk behandling, vilket gör det möjligt att fortsätta ett normalt liv.

Vad är det

Ett normalt hjärta är en stark, outtröttligt fungerande muskelpump. Det är lite större än en mänsklig näve.

Hjärtat har fyra kamrar: de övre två heter atriaen, och de nedre två kallas ventriklarna. Blodet strömmar successivt från atrierna till ventriklarna och sedan till huvudartärerna genom fyra hjärtventiler. Ventilerna öppnas och stängs, så att blodet bara kan flöda i en riktning.

Hjärtfel är medfödda eller förvärvade förändringar i hjärtets strukturer (ventiler, skiljeväggar, väggar, utgående kärl) som bryter mot blodets rörelse i hjärtat eller genom de stora och små cirklarna av blodcirkulationen.

Varför händer detta?

Alla hjärtfel är uppdelade i två grupper: medfödda och förvärvade.

Medfödda hjärtfel uppstår under perioden från andra till åttonde veckan av graviditeten och förekommer hos 5-8 av tusen nyfödda.

Orsakerna till de flesta medfödda defekterna i det kardiovaskulära systemet är fortfarande okända. Det är riktigt känt att om det finns ett barn med en hjärtfel i familjen ökar risken att få andra barn med denna typ av defekt något, men är fortfarande ganska låga - från 1 till 5 procent. Medfödda hjärtefekter kan också orsakas av exponering av moderns kropp mot strålning, som kommer från alkohol, droger, vissa läkemedel (litium, warfarin) som tas under graviditeten. Även farliga är virus- och andra infektioner som drabbats av en kvinna i första trimestern av graviditet, rubella, influensa, hepatit B).

Nya studier har visat att barn av kvinnor som lider av övervikt eller fetma är 36 procent mer benägna att födas med medfödd hjärtsjukdom och andra sjukdomar i hjärt-kärlsystemet än barn av kvinnor med normal vikt. Orsaken till förhållandet mellan moderns vikt och risken för hjärtsjukdom i sina framtida barn har ännu inte fastställts.

De vanligaste orsakerna till förvärvad hjärtsjukdom är reumatism och infektiv endokardit, mindre ofta ateroskleros, trauma eller syfilis.

Vad är hjärtfel?

De vanligaste och svåra medfödda missbildningarna kan delas in i två huvudgrupper. Den första gruppen innehåller hjärtfel orsakade av närvaro av omvägar (shunts), på grund av vilket syrgasrikt blod som kommer från lungorna pumpas tillbaka till lungorna. Detta ökar belastningen på höger kammare och på kärlen som bär blod till lungorna. Dessa typer av laster inkluderar:

 • klyft av artärkanalen - ett kärl genom vilket fostrets blod omger lungorna som ännu inte fungerar;
 • Atrial septal defekt (bevarande av öppningen mellan de två atrierna vid födelsetiden);
 • defekt av interventrikulär septum (gapet mellan vänster och höger ventrikel).

En annan grupp av defekter som är förknippade med närvaron av blockering i blodet, vilket leder till en ökning av arbetsbelastningen i hjärtat. Dessa inkluderar till exempel koarctation (förminskning) av aorta eller förminskning (stenos) hos hjärtens lung- eller aortaventiler.

Ventilinsufficiens (expansion av ventilhålet, i vilket stängda ventilblad lämnar inte helt, vilket gör att blod kan strömma i motsatt riktning) hos vuxna kan uppstå på grund av gradvis degenerering av ventiler med två typer av medfödda störningar:

 • 1 procent av människor har en arteriell ventil som inte har tre, men bara två löv,
 • 5-20 procent uppträder mitral ventil prolapse. Denna livshotande sjukdom orsakar sällan allvarlig ventilinsufficiens.

Utöver dessa hjärtproblem finns många typer av medfödda sjukdomar i hjärtat och blodkärlen, inte bara separat, men också i olika kombinationer. Fallot's tetrad, den vanligaste orsaken till barns cyanos (cyanosis), är till exempel en kombination av fyra hjärtefekter: en interventrikulär septaldefekt, förminskning av utgången från högerkammaren (lungartärens stenos), en ökning (hypertrofi) av höger hjärtklapp och aortisk dislokation.

Förvärvade defekter bildas i form av stenos eller misslyckande av en av hjärtens ventiler. Mitralventilen påverkas oftast (ligger mellan vänster atrium och ventrikel), mindre ofta aortaklaven (mellan vänster ventrikel och aorta), och ännu mindre ofta tricuspiden (mellan högra atrium och ventrikel) och lungartärsventilen (mellan höger kammare och lungartären).

Ventilfel kan också kombineras (när 2 eller flera ventiler påverkas) och kombineras (när både stenos och insufficiens finns i en ventil).

Hur manifesterar man vices?

Att ha en medfödd hjärtsjukdom, för en tid efter födseln, kan ett spädbarn se utåt ganska hälsosamt. Men sådant imaginärt välbefinnande varar sällan längre än det tredje året av livet. Därefter börjar sjukdomen manifestera sig: barnet ligger bakom i fysisk utveckling, andfåddhet uppträder under fysisk ansträngning, pallor eller till och med cyanos av huden.

För de så kallade "blåa vicesna" präglas av attacker som uppstår plötsligt: ​​ångest framträder, barnet ångras, andfåddhet och cyanos i huden (cyanos) ökar, medvetslöshet är möjlig. Sådana attacker är vanligare hos unga barn (upp till två år). De har också en favorit squatting pose.

"Blek" defekter uppenbaras av en fördröjning i utvecklingen av den nedre delen av kroppen och utseendet vid åldern 8-12 år av klagomål på huvudvärk, andfåddhet, yrsel och smärta i hjärtat, buken och benen.

diagnostik

Kardiologen och hjärtkirurgen är engagerade i diagnosen hjärtfel. Metoden för ekokardiografi möjliggör användning av ultraljud för att undersöka tillståndet i hjärtmusklerna och ventilerna för att uppskatta blodets hastighet i hjärthålen. För att klargöra hjärtets tillstånd används en röntgenundersökning (en ögonblicksbild av bröstet) och ventrikulografi - en röntgen med ett speciellt kontrastmedel.

När du undersöker hjärtats aktivitet är EKG-elektrokardiogrammet en obligatorisk metod. Metoder baserade på det används ofta: Stress EKG (cykel ergometri, löpbandstest) - inspelning av elektrokardiogrammet under träning och EKG-övervakning - detta är en EKG-inspelning som utförs under dagen.

behandling

För närvarande är många av hjärtefekterna mottagliga för kirurgisk behandling, vilket gör det möjligt att fortsätta ett normalt liv. De flesta av dessa operationer utförs på det stoppade hjärtat med hjälp av hjärt-lungmaskinen (AIC). Hos människor med förvärvade hjärtfel är de huvudsakliga metoderna för kirurgisk behandling mitral commissurotomi och ventilutbyte.

förebyggande

Förebyggande åtgärder som skulle garanteras att rädda dig mot hjärtsjukdom finns inte. Det är emellertid möjligt att avsevärt minska risken för att förvärva en sjukdom genom profylax och tidig behandling av streptokockinfektioner (som oftast är ont i halsen), eftersom det är på deras grund att reumatism utvecklas. Om en reumatisk attack redan har inträffat, försumma inte den bicillinprofylax som föreskrivits av den behandlande läkaren.

Människor från riskgruppen för infektiv endokardit (till exempel de som har haft reumatisk attack tidigare eller som har mitralventil prolaps) behöver profylaktisk administrering av vissa antibiotika före olika manipuleringar, såsom tanduttag, tonsiller, adenoider och andra operationer. Sådan förebyggande kräver en seriös attityd, eftersom det är mycket lättare att förebygga hjärtsjukdom än att bota det. Oavsett hur förbättrad operationsmetoden fungerar fungerar ett hälsosamt hjärta mycket bättre.

Hjärtsjukdom - vad är det, typer, orsaker, tecken, symptom, behandling och prognos

Hjärtsjukdomar är en märklig serie av strukturella abnormiteter och deformationer av ventiler, skiljeväggar, öppningar mellan hjärtkamrarna och kärl som stör blodcirkulationen genom de inre hjärtkärlen och predisponerar bildandet av akuta och kroniska former av otillräcklig blodcirkulation.

Som ett resultat utvecklas ett tillstånd som i medicin kallas "hypoxi" eller "syrehung". Hjärtfel ökar gradvis. Om du inte tillhandahåller kvalificerad medicinsk hjälp i tid kommer det att leda till funktionshinder eller till och med döden.

Vad är en hjärtfel?

Hjärtsjukdom är en grupp av sjukdomar som är förknippade med medfödd eller förvärvad dysfunktion och anatomisk struktur i hjärtat och koronarkärlen (stora kärl som levererar hjärtat), på grund av vilka olika hemodynamiska brister utvecklas (rörelse av blod genom kärlen).

Om den vanliga (normala) strukturen i hjärtat och dess stora kärl störs - antingen före födseln eller efter födseln som en komplikation av sjukdomen, då kan vi tala om vice. Det är att hjärtatsjukdom är en avvikelse från normen som stör blodflödet eller förändrar fyllningen med syre och koldioxid.

Graden av hjärtsjukdom är annorlunda. I milda fall kan det inte finnas några symtom, men med den uttalade utvecklingen av sjukdomen kan en hjärtsjukdom leda till hjärtsvikt och andra komplikationer. Behandlingen beror på svårighetsgraden av sjukdomen.

skäl

Förändringar i strukturens struktur hos ventilerna, atria, ventriklarna eller hjärtkärlen som orsakar störning av blodrörelsen i den stora och små cirkeln såväl som inuti hjärtat, definieras som en defekt. Det diagnostiseras både hos vuxna och nyfödda. Detta är en farlig patologisk process som leder till utveckling av andra myokardiella störningar, varifrån patienten kan dö. Därför ger det aktuella upptäckandet av defekter ett positivt resultat av sjukdomen.

I 90% av fallen hos vuxna och barn är de förvärvade defekterna resultatet av akut akut reumatisk feber (reumatism). Detta är en allvarlig kronisk sjukdom som utvecklas som en reaktion på införandet i kroppen av hemolytisk streptokocksgrupp A (som ett resultat av ont i halsen, skarlet feber, kronisk tonsillit) och uppträder som en hjärtskada, leder, hud och nervsystem.

Sjukdomens etiologi beror på vilken typ av patologi: medfödd eller som uppstår i livets process.

Orsaker till förvärvade brister:

 • Infektiös eller reumatisk endokardit (75%);
 • reumatism;
 • Myokardit (hjärtinfarkt);
 • Ateroskleros (5-7%);
 • Systemiska sjukdomar i bindväven (kollagenos);
 • trauma;
 • Sepsis (allmän kroppsskada, purulent infektion);
 • Infektionssjukdomar (syfilis) och maligna neoplasmer.

Orsaker till medfödd hjärtsjukdom:

 • externa fattiga miljöförhållanden, maternell sjukdom under graviditeten (virala och andra infektioner), användning av läkemedel som har en toxisk effekt på fostret;
 • intern - förknippad med ärftlig predisposition i faderns och moderns linje, hormonella förändringar.

klassificering

Klassificeringen delar hjärtfel i två stora grupper enligt förekomstmekanismen: förvärvad och medfödd.

 • Förvärvad - uppstår vid vilken ålder som helst. Den vanligaste orsaken är reumatism, syfilis, hypertensiv och ischemisk sjukdom, markerad vaskulär ateroskleros, kardioskleros, hjärtmuskelskada.
 • Medfödd - bildad i fostret som en följd av onormal utveckling av organ och system vid scenen av bokmärkning av grupper av celler.

Enligt lokaliseringen av defekter skiljer sig följande typer av defekter:

 • Mitral - den vanligaste diagnosen.
 • Aorta.
 • Tricuspid.
 • Isolerade och kombinerade - ändringarna är antingen singel eller flera.
 • Med cyanos (så kallad "blå") - ändrar huden sin normala färg till en blåaktig nyans eller utan cyanos. Det finns generaliserad cyanos (allmänt) och akrocyanos (fingrar och tår, läppar och näspip, öron).

Medfödda hjärtfel

Medfödda missbildningar är en onormal utveckling av hjärtat, en störning vid bildandet av de stora blodkärlen i prenatalperioden.

Om det talar om medfödda defekter, är det oftast bland dem i interventrikulär septum, i det här fallet går blodet från vänster ventrikel till höger och ökar därigenom belastningen på den lilla cirkeln. När man utför röntgenstrålar, har denna patologi utseendet av en boll, som är förknippad med en ökning av muskelväggen.

Om det här hålet är litet, är inte operationen nödvändig. Om hålet är stort, sugas en sådan defekt, varefter patienterna lever normalt fram till ålderdom, ger vanligtvis inte funktionshinder i sådana fall.

Förvärvad hjärtsjukdom

Hjärtfel förvärvas, medan hjärt- och blodkärlskonflikter bryts, uppträder deras effekt av ett brott mot hjärtens funktionella förmåga och blodcirkulationen. Bland de förvärvade hjärtefekterna är mitralventilen och semilunar aortaklaven vanligast.

Förvärvade hjärtefekter är ganska sällan föremål för tidig diagnos, vilket särskiljer dem från CHD. Mycket ofta drabbas många infektionssjukdomar "på deras fötter", och detta kan orsaka reumatism eller myokardit. Hjärtfel med förvärvad etiologi kan också orsakas av felaktigt föreskriven behandling.

Denna sjukdom är den vanligaste orsaken till funktionshinder och död i ung ålder. För primära sjukdomar fördelas fel:

 • cirka 90% - reumatism
 • 5,7% - ateroskleros;
 • ca 5% - syfilitiska skador.

Andra möjliga sjukdomar som leder till störningar i hjärtets struktur är långvarig sepsis, trauma, tumörer.

Hjärtsjukdomssymtom

Den resulterande defekten i de flesta fall kan under lång tid inte orsaka några brott mot kardiovaskulärsystemet. Patienter kan träna ganska länge utan att känna några klagomål. Allt detta kommer att vakna beroende på vilken speciell avdelning av hjärtat som har lidit till följd av en medfödd eller förvärvad defekt.

Det främsta första kliniska tecknet på en utvecklingsfel är förekomsten av patologiska murmurer i hjärtans toner.

Patienten gör följande klagomål i början:

 • andfåddhet;
 • konstant svaghet;
 • barn präglas av fördröjd utveckling;
 • trötthet;
 • minskning av resistens mot fysiska aktiviteter;
 • hjärtklappning;
 • obehag bakom brystbenet.

När sjukdomen fortskrider (dagar, veckor, månader, år) går andra symtom samman:

 • svullnad i benen, armarna, ansiktet;
 • hosta, ibland streaked med blod;
 • hjärtrytmstörningar
 • yrsel.

Tecken på medfödd hjärtsjukdom

Medfödda abnormiteter kännetecknas av följande symtom, vilket kan manifestera sig hos både äldre barn och vuxna:

 • Persistent dyspné.
 • Hjärtljud hörs.
 • En person förlorar ofta medvetandet.
 • Det finns atypiskt frekventa ARVI.
 • Ingen aptit.
 • Långsam tillväxt och viktökning (kännetecknande för barn).
 • Utseendet av ett sådant tecken som blått på vissa områden (öron, näsa, mun).
 • Ställ av konstant slöhet och utmattning.

Symtom på förvärvad form

 • trötthet, svimning, huvudvärk;
 • andningssvårigheter, andfåddhet, hosta, jämn lungödem;
 • snabb hjärtslag, störning av rytmen och förändring av pulsationsplatsen;
 • smärta i hjärtat - skarp eller pressande;
 • blå hud på grund av blodstagnation;
 • en ökning av carotid- och subklaviärarterierna, svullnad av venerna i nacken;
 • utveckling av högt blodtryck
 • svullnad, förstorad lever och känsla av tyngd i magen.

Manifestationer av vice kommer direkt att bero på allvaret, liksom typen av sjukdom. Således kommer definitionen av symptom att bero på läget och antalet drabbade ventiler. Dessutom beror symtomkomplexet på patologins funktionella form (mer på detta i tabellen).

 • Patienter har ofta cyanotisk rosa kindfärg (mitralspolning).
 • Det finns tecken på stagnation i lungorna: fuktig rals i nedre sektionerna.
 • Det är benäget för astmaattacker och även lungödem.
 • hjärtsmärtor;
 • svaghet och slöhet;
 • torr hosta;
 • hjärtmumbran
 • känsla av ökad sammandragningar av hjärtat i bröstet,
 • och även perifer puls i huvudet, armarna, längs ryggraden, speciellt i utsatt position.

Vid allvarlig aortainsufficiens noteras följande:

 • yrsel,
 • missbruk av svimning
 • ökad hjärtfrekvens i vila.

Du kan uppleva smärta i hjärtat, som liknar angina.

 • svår yrsel tills svimning (till exempel om du stiger upp kraftigt från ett benäget)
 • I läget att ligga på vänster sida finns det en känsla av smärta, skjuter i hjärtat;
 • ökad pulsering i kärlen;
 • irriterande tinnitus, suddig syn;
 • trötthet;
 • sömn följs ofta av mardrömmar.
 • svår svullnad
 • vätskeretention i levern;
 • känsla av tyngd i buken på grund av överflöd av blodkärl i bukhålan;
 • ökad hjärtfrekvens och lägre blodtryck.

Av de tecken som är vanliga för alla hjärtfel kan vi notera blå hud, andfåddhet och svår svaghet.

diagnostik

Om du, efter att ha granskat listan över symtom, har hittat en matchning med din egen situation, är det bättre att vara säker och gå till kliniken där en exakt diagnos avslöjar hjärtsjukdom.

Den initiala diagnosen kan bestämmas med hjälp av puls (mäta, vara i vila). Metoden för palpation används för att undersöka patienten, lyssna på hjärtslaget för att upptäcka ljud och tonförändringar. Lungorna kontrolleras också, leverens storlek bestäms.

Det finns flera effektiva metoder som gör det möjligt att identifiera hjärtfel och på grundval av de data som erhållits för att ordinera lämplig behandling:

 • fysiska metoder
 • EKG utförs för att diagnostisera blockad, arytmi, aorta insufficiens;
 • Phonocardiography;
 • Roentgenogram av hjärtat;
 • ekokardiografi;
 • MRI av hjärtat;
 • laboratorieteknik: reumatoidprover, OAK och OAM, bestämning av blodsockernivån, såväl som kolesterol.

behandling

För hjärtfel är konservativ behandling förebyggande av komplikationer. Även alla ansträngningar för terapeutisk terapi syftar till att förhindra återkommande av den primära sjukdomen, till exempel reumatism, infektiös endokardit. Var noga med att utföra korrigering av rytmstörningar och hjärtsvikt under kontroll av hjärtkirurg. Baserat på hjärtsjukdomens form föreskrivs behandling.

Konservativa metoder är inte effektiva vid medfödda abnormiteter. Målet med behandlingen är att hjälpa patienten och förebygga hjärtinfarkt. Endast en läkare bestämmer vad man ska dricka tabletter för hjärtsjukdomar.

Följande läkemedel indikeras vanligen:

 • hjärtglykosider;
 • diuretika;
 • vitaminerna D, C, E används för att stödja immunitet och antioxidant effekt;
 • kalium- och magnesiumpreparat;
 • anabola hormoner;
 • när akuta attacker inträffar utförs syreinhalation;
 • i vissa fall antiarytmiska droger;
 • i vissa fall kan ordinera mediciner för att minska blodpropp.

Folkmekanismer

 1. Köttjuice I kombination med honung 2: 1 kan du behålla hjärtaktiviteten.
 2. En blandning av coltsfoot kan framställas genom att fylla 20 g löv med 1 liter kokande vatten. Insistera betyder att du behöver några dagar på ett torrt, mörkt ställe. Därefter filtreras infusionen och tas efter måltid 2 gånger om dagen. En enstaka dos är från 10 till 20 ml. Hela behandlingsförloppet ska ligga i ca en månad.

drift

Kirurgisk behandling av medfödda eller förvärvade hjärtfel är detsamma. Skillnaden är endast i patientens ålder: De flesta barn med allvarliga patologier arbetar under det första livet i livet för att förhindra utveckling av dödliga komplikationer.

Patienter med förvärvade defekter brukar användas efter 40 år, i etapper när tillståndet hotar (stenos av ventiler eller öppningar med mer än 50%).

Det finns många kirurgiska alternativ för medfödda och förvärvade fel. Dessa inkluderar:

 • plasticitet av defekter med plåster;
 • protetiska konstgjorda ventiler;
 • excision av stenotiskt hål;
 • i allvarliga fall, hjärt-lungtransplantation.

Vilken typ av operation som ska utföras bestäms av hjärtkirurgen individuellt. Patienten observeras efter operation i 2-3 år.

Efter att ha utfört kirurgi för hjärtsjukdomar är patienterna i rehabiliteringscentrum tills de slutför hela sjukvårdsrehabiliteringsbehandlingstiden med förebyggande av trombos, förbättring av myokardär näring och behandling av ateroskleros.

utsikterna

Trots det faktum att kompensationsstadiet (utan kliniska manifestationer) av vissa hjärtfel beräknas under årtionden, kan den totala livslängden förkortas, eftersom hjärtat oundvikligen "slits ut", utvecklas hjärtsvikt med nedsatt blodtillförsel och näring av alla organ och vävnader, vilket leder till dödlig till slutet

Med kirurgisk korrigering av defekten är livslängden gynnsam, förutsatt att läkemedelsdoser förskrivs av en läkare och förebyggande av komplikationer.

Hur många lever med hjärtfel?

Många som hör en sådan fruktansvärd diagnos ställer omedelbart frågan: "Hur länge lever de med sådana onda? ". Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom alla människor är olika och det finns också kliniska situationer. De lever så länge som deras hjärta kan fungera efter en konservativ eller kirurgisk behandling.

Om hjärtfel utvecklas innehåller förebyggande och rehabiliteringsåtgärder ett övningssystem som ökar nivån på kroppens funktionella tillstånd. Systemet för rekreationsutbildning syftar till att höja nivån på patientens fysiska tillstånd till säkra värden. Hon är utsedd för förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar.

Vad är farlig hjärtsjukdom och kan det botas?

Hjärtsjukdom är en sjukdom i hjärtklaffarna, där organet börjar fungera ordentligt. Som ett resultat av en medfödd eller förvärvad förändring i valvulärapparatens struktur * uppträder hjärtväggar, väggar eller stora kärl som avviker från hjärtat, ett brott mot blodflödet i hjärtat. Medfödda hjärtfel kännetecknas av en rad olika abnormiteter i hjärtans och blodkärlutveckling och uppträder som regel i barndomen. Förvärvade defekter bildas under olika åldersperioder på grund av hjärtskador vid reumatism och vissa andra sjukdomar.

Vad är skillnaden mellan medfödd hjärtsjukdom och förvärvad?

Medfödd hjärtsjukdom

Medfödd hjärtsjukdom detekteras hos cirka 1% av nyfödda. Orsaken till sjukdomen är en onormal organutveckling i livmodern Medfödd hjärtsjukdom påverkar väggarna i myokardiet ** och stora kärl intill det. Sjukdomen kan utvecklas. Om du inte har en operation, kan barnet skapa förändringar i hjärtets struktur, i vissa fall kan det vara dödligt. Med snabb kirurgisk ingripande kan slutföra återhämtning av hjärtfunktionen.

Förutsättningar för utveckling av medfödd hjärtsjukdom:

 • utvecklingsstörningar hos fostret som påverkas av patogena faktorer under de första månaderna av graviditeten (strålning, virusinfektioner, vitaminbrist, okontrollerad medicinering, inklusive vissa vitaminer);
 • föräldrakontroll
 • föräldrakonsumtion av alkohol.

Förvärvad hjärtsjukdom

Förvärvad hjärtsjukdom förekommer inte omedelbart efter födseln, men med tiden. Det manifesterar sig i form av funktionsstörning i hjärtsvalvapparaten (förminskning av väggarna eller insufficiensen av hjärtventilerna ***).

Kirurgisk behandling är att ersätta hjärtventilen på protesen.

Om en skada påvisas samtidigt två eller flera hål i hjärtat eller ventilerna, talar de om en kombinerad förvärvad defekt. För syftet med operationen av den förvärvade defekten klassificeras den i enlighet med graden av anatomiska förändringar och störningar.

Orsaker till förvärvad hjärtsjukdom:

 • endokardit - reumatisk eller (mindre) av annan art. För detaljer, se certifikatet för inflammatorisk hjärtsjukdom;
 • ateroskleros;
 • myokardinfarkt ****;
 • hjärtskada.

Behandling av hjärtfel

Personer med hjärtsjukdom behöver omfattande behandling:

 • organisering av fysisk aktivitet
 • läkemedelsterapi för hjärtsvikt och andra komplikationer;
 • diet;
 • terapeutisk övning.

Kirurgisk behandling är mest effektiv. Kirurgisk korrigering tillämpas på både förvärvade och medfödda defekter, och det görs allt mer för nyfödda och barn från första livet.

Förvärvat defekt kräver kirurgisk behandling i de fall terapeutisk behandling är ineffektiv och den vanliga fysiska ansträngningen hos patienter orsakar trötthet, andfåddhet, hjärtklappning, angina. Operationer med förvärvad missbildning görs för att bevara patientens egna hjärtklaffar och återställa sin funktion, bland annat genom valvuloplasty (sömmar ventilerna med hjälp av ventiler av djurhjärtan etc.). Om det är omöjligt, utesluter ventilventileringen att byta ut ventilerna med mekaniska eller biologiska proteser.

Hur går hjärtkirurgi?

De flesta hjärtoperationer utförs under tillstånd av artificiell blodcirkulation. Efter operationen behöver patienter långsiktig rehabilitering med en gradvis återställning av sin fysiska aktivitet. Försämringen av tillståndet hos den opererade patienten kan vara associerad med utvecklingen av komplikationer orsakade av operation, så patienterna bör regelbundet genomgå undersökningar på hjärt-kärlsjukhus. Med en okomplicerad postoperativ period kan många patienter återgå till jobbet 6 till 12 månader efter operationen.

* Hjärtets hjärta - en del av hjärtat, som bildas av vecken på det inre skalet, ger ettriktat blodflöde.

** Myokard är hjärtens mittmuskulära lager och utgör största delen av sin massa.

*** Hjärtventilens insufficiens - en typ av hjärtsjukdom, där en del av blodet, på grund av ofullständig tillslutning av ventilen på grund av dess nederlag, flyter tillbaka till de delar av hjärtat från vilken den kom.

**** Myokardinfarkt - en akut form av kranskärlssjukdom.

Vad är hjärtsjukdom och hur farligt?

Kabardino-Balkarian State University. HM Berbekova, Medicinska fakulteten (KBSU)

Utbildningsnivå - Specialist

Certifieringscykel för programmet "Klinisk kardiologi"

Moscow Medical Academy. IM Sechenov

Hjärtsjukdom, vad är det och hur farligt är det? Om en person inte vet vad en sjukdom är, börjar han panik, för att fatta hastiga beslut som kan leda till försämring av hans hälsa. Närvaron av tom grunt, men korrekt kunskap om vad som är farlig hjärtsjukdom hos vuxna eller barn, kommer att bidra till att fatta adekvata beslut i nya situationer som kommer att bevara hälsan och förhindra utvecklingen av allvarligare komplikationer.

Vad är den här sjukdomen?

För att förstå vad en hjärtfel är, är det nödvändigt att ta reda på vilken funktion i kroppen som utförs av det angivna organet och vilken struktur den har. Hjärtat är ett av huvudelementen i cirkulationssystemet, vilket ger blodets rörelse. När hjärtat träffas trycks blodet genom, vilket först når de stora kärlen och sedan de mindre.

Om en överträdelse uppstår i strukturen hos det angivna organet, och detta kan vara antingen före en persons födelse, det vill säga en medfödd defekt eller redan under livet som en komplikation efter en sjukdom, då kan vi tala om utvecklingen av en defekt. Om graden av blodtillförsel är hög, kan en person få en funktionsnedsättning.

Om vi ​​pratar om vad som utgör en sådan hjärtsjukdom, kommer defekten att vara en avvikelse från normen, vilket inte tillåter normal blodcirkulation eller tillåter inte normal blodmättnad med syre och koldioxid. Som ett resultat av utvecklingen av en sådan sjukdom uppträder främmande ljud i hjärtat, och alla organ och system i kroppen börjar lida i varierande grad.

För att förstå vad denna sjukdom är, måste du ta reda på vilken typ av hjärta strukturen har och hur den fungerar. Hos människor har detta organ 2 delar, varav en pumpar arteriellt och andra venösa blod. Om allt är normalt, och det finns inga patologier, har hjärtseptum inga hål, så venös och arteriellt blod blandas inte i hjärthålan.

Cirkulationssystemet har formen av en ond cirkel, i människokroppen rör blodet i en stor och liten cirkel. Stora kärl som kommer in i detta organ kallas ådror, och de som går ut ur det kallas artärer, i den normala utvecklingen av kroppen som de inte korsar varandra, och därför finns det ingen blandning av blod.

Det finns ventiler i hjärtat, oftast är problemet med mitralventilen, mindre ofta med aorta, tricuspid och mycket sällan med lungartärens ventil. Vanligtvis uppstår problem vid drift av ventiler i förvärvade defekter. Med hög grad av cirkulationssvikt kan funktionshinder ges.

Typer av laster

Det finns följande, förståeligt för patienter, klassificering av den angivna patologin:

 • medfödda och förvärvade i detta fall förändringar i hjärtatets och dess kärls struktur samt i det angivna organs position inträffade före barnets födelse eller uppträdde redan under hans livsförlopp, och i det andra fallet, beroende på sjukdoms svårighetsgrad, kan ges handikapp;
 • förändringar kan vara singel eller flera, därför utmärks de av isolerade och kombinerade sjukdomar;
 • med cyanos, i vilket fall huden blir blåaktig i färg eller utan cyanos, förblir hudfärgen naturlig. Cyanos kan vara vanligt, i sådana fall brukar det ge funktionshinder, och lokalt, när öronen, fingertopparna, läpparna och nosspetsen blir blåa.

Medfödda defekter bildas hos barnet i livmodern, deras kvalifikationer kommer att vara enligt följande:

 • medfödd patologi med en ökning i pulmonalt blodflöde, i detta fall kan eller inte vara cyanos;
 • en defekt med normalt pulmonalt blodflöde;
 • patologi med minskat pulmonalt blodflöde, vilket också kan vara med eller utan cyanos.

Celler av hjärtfel - alveolära makrofager - förekommer med utveckling av lunginfarkt, vid blödning eller när blodstagnation stannar i lungcirkulationen.

Hemodynamik störs i hjärtfel, som åtföljs av ventilinsufficiens, stenos och kommunikationspatologi mellan stor och liten cirkulation.

Medfödda missbildningar

Om det talar om medfödda defekter, är det oftast bland dem i interventrikulär septum, i det här fallet går blodet från vänster ventrikel till höger och ökar därigenom belastningen på den lilla cirkeln. När man utför röntgenstrålar, har denna patologi utseendet av en boll, som är förknippad med en ökning av muskelväggen.

Om det här hålet är litet, är inte operationen nödvändig. Om hålet är stort, sugas en sådan defekt, varefter patienterna lever normalt fram till ålderdom, ger vanligtvis inte funktionshinder i sådana fall.

Om bristen på septum är stor, eller om den är helt frånvarande, leder det till att blodet blandas och dess dåliga syrgasbildning. Hos sådana patienter ses en hjärthump under röntgenstrålar, ljud hörs för att minska andnöd, de häller ofta. Om du inte har kirurgi i tid, lever sådana personer sällan i 25-30 år.

Det kan vara en medfödd patologi i form av ett öppet ovalt hål, om det är litet, så känner sig sådana människor nästan inte obehag och lever normalt. Om defekten är stor, lider personen av andfåddhet.

Om en kombinerad patologi utvecklas, uppträder en förträngning av mitral- eller aortaklaffarna med öppningen, vilket orsakar hudfärg och andfåddhet och andra ljud hörs.

Om en sådan hjärtsjukdom utvecklas utförs operationen med allvarliga fel, om defekten är isolerad, kommer prognosen för behandlingen att vara positiv, om den kombineras beror allt på graden av cirkulationsstörningar.

Om barnet efter födseln har ett meddelande mellan lungartären och aortan, så kallas denna patologi ett icke-snitt av ductusartären. I detta fall ökar belastningen på lungcirkulationen, andfåddhet och cyanos uppträder.

Om storleken på defekten är liten, kan denna patologi inte kännas och utgör ingen fara för patientens liv. Om defekten är stor, är operationen oundviklig, och prognosen är mestadels negativ.

När aortan smalnar, strömmar blodet inte normalt ner, vilket leder till utseendet av ytterligare kärl. I detta fall kommer symtomen på hjärtsjukdom att vara i form av domningar i benen, tyngd i huvudet och en brännande känsla i ansiktet, i händerna blir pulsen ökad och i benen försvagad gäller detsamma för blodtrycket.

Behandlingen utförs genom att utföra en operation, under vilken det förkortade området av aortan ändras, varefter människor återvänder till det normala livet, och de kommer inte att inaktiveras.

Fallo tetrad är den tyngsta och mest frekventa medfödda defekten, dess symptom kommer att vara i form av cyanos, vilket även förekommer under små belastningar och det finns främmande ljud. Det finns kränkningar i mag-tarmkanalen, nervsystemet, det finns avmattningar i tillväxt och utveckling. Om fallet inte är så svårt, utförs en operation, i svåra fall kommer prognosen att vara ogynnsam, och sådana barn lever inte länge.

Förminskningen av lungartärens mun kommer vanligen på grund av onormal utveckling av ventilringen, i vissa fall orsaker till hjärtsjukdomar, vilket leder till en minskning av lungartären, och ibland kan utseendet på en tumör eller aneurysm leda till utseendet av en sådan patologi.

Sådana barn har en blåaktig yta, de saknar sig bakom utvecklingen, ljudet hörs, i det här fallet kan bara operationen hjälpa prognosen bero på sjukdomen.

Medfödda hjärtefekter kan i de flesta fall behandlas framgångsrikt både i barndomen och hos vuxna. Var inte rädd för operationen, och resultatet beror på sjukdomens allvar och hur mycket tid det kommer att bli gjort. Moderna kirurger har hög kvalifikationsnivå och använder modern utrustning, vilket säkerställer höga positiva resultat.

Förvärvade Vices

Från barnets födelse och bildandet av hjärtproblem och stora kärl i det är han frisk. Den främsta orsaken som leder till utvecklingen av en förvärvad defekt är reumatism och andra sjukdomar i det angivna organet, stora kärl som avviker från det.

Om det finns en förändring av ventiler, orsakar det utvecklingen av stenos och bildandet av ventilinsufficiens. Beroende på hur stört blodflödet är, är det kompenserade och dekompenserade förvärvade defekter.

Mitralventilinsufficiens är förknippad med ofullständig tillslutning av dess cusps som ett resultat av inflammation. Det finns ett återkast av blod i vänstra atriumet, som efter en tid leder till otillräckligt blodflöde i en liten cirkel, varefter venöst blod stagnerar i en stor cirkel och kongestivinsufficiens utvecklas.

I det här fallet, om du lägger handen på bröstet, kommer du att känna brösttremor, läppar, näsa, öron och fingrar blir blåaktiga, en rosa-blå rodnad visas på dina kinder, dessa symptom uppstår med dekompenserad defekt, om en kompenserad defekt utvecklas, kommer de inte.

Om sjukdomen befinner sig i kompensationsskedet, kan folk vara omedvetna om närvaro, i svåra fall krävs ventilutbyte, och om detta görs i tid, kommer prognosen att vara positiv.

Mitralstenos diagnostiseras 2 gånger oftare hos kvinnor än hos män. Typiskt kombineras denna patologi med problemen med tricuspidventilen och aortaklaven.

I det här fallet kommer det att bli en fladdrande andning i lungorna, rosa skum kan släppas från munnen och allmän cyanos noteras. Om sådana symptom uppträder, ska en läkare kallas omedelbart och en person bör planteras före hans ankomst, och om det finns ett diuretikum i ampuller, ska läkemedlet administreras intramuskulärt. Detta kommer att minska volymen av vätska, vilket minskar trycket på den lilla cirkeln och lindrar svullnad.

Om detta problem inte löses, minskar gasutbytet i lungorna över tiden. Om förträngningen är liten, lever patienten med minimal obehag, men om håldiametern blir mindre än 1,5 cm² krävs en operation.

Hos män utvecklas patologi som aortaventilinsufficiens ofta, och i hälften av fallen kombineras det med mitralfel. Denna patologi leder till utvecklingen av blodstagnation i den lilla cirkeln och utvecklingen av muskelvägghypertrofi.

Med utvecklingen av dekompenserad fläck kan det lägre trycket falla nästan till noll, personen är yr, huden blir blek. Om felet kompenseras, utförs profylaktisk behandling, om så behövs införs en artificiell ventil.

Om blodutgången från vänster ventrikel är svår, utvecklar aorta stenos, ju mindre denna öppning är desto mer uttalad kommer defekten att vara.

Patienten har yrsel, hudfärg, smärta i hjärtat. Om uttalat cirkulationsfel inte detekteras, utförs generell förstärkningsterapi, fysisk aktivitet reduceras och personen lever normalt. Vid allvarliga kränkningar ska ventilen bytas ut eller dess broschyrer skärs.

Med utvecklingen av en kombinerad aorta defekt kommer tecknen att vara desamma som i stenos men mindre märkbar. Förebyggande och symptomatisk behandling. Om fallet är svårt, då under operationen, ändras aortaklappen eller de sammanflätade luckorna skärs igenom. Om behandlingen utförs i tid, kommer prognosen att vara positiv.

Med utvecklingen av tricuspidventilinsufficiens kommer ökad pulsering av venerna i nacken, cyanos och en minskning av blodtrycket att observeras. Om ett allvarligt fall utvecklas, uppmärksammas svullnad och ackumulering av vätska i bukhålan, konservativ terapi utförs, som syftar till att eliminera blodstasis i venerna.

Stenos av den högra atrioventrikulära öppningen leder till stagnation av blod i levern, vilket leder till en ökning av dess storlek, ödem och ascites framträder, cyanos kommer att ha en gulaktig toning, smärta och tyngd uppträder i rätt hypokondrium, blodtryckssänkningar och ådrorna i nackpulsaten.

Dra tillbaka med operationen är inte värt det och med måttlig belastning kommer en person att känna sig normal.

profylax

Om hjärtfel utvecklas innehåller förebyggande och rehabiliteringsåtgärder ett övningssystem som ökar nivån på kroppens funktionella tillstånd.

Systemet för rekreationsutbildning syftar till att höja nivån på patientens fysiska tillstånd till säkra värden. Hon är utsedd för förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar.

Beroende på patientens ålder och utveckling väljer läkaren metoden för träning och belastning. Under träning utförs cykelövningar aerob orientering, vilket kan öka kroppens övergripande uthållighet. Aerobic-anaeroba övningar är tilldelade som utvecklar hastighetsuthållighet och acykliska övningar som syftar till att utveckla styrkauthållighet.

Behandlingen av sådana patienter kan inte utföras utan uthållighetsträning, men övningarna utförs med en gradvis ökning av belastningen och en ökning av dess varaktighet. När en person genomgår rehabilitering i en specialiserad institution, behöver han vara engagerad i gymnastik hemma, vilket kommer att säkerställa normal kroppsbyggnad.

Sammanfattning

Vanligtvis förvärvade defekter är reumatiska, deras behandling är att eliminera den underliggande sjukdomen och minska effekterna som uppstått efter utveckling av defekten. Om allvarlig nedbrytning av blodcirkulationen har inträffat, är operationen i sådana situationer en förutsättning.

En mycket bättre chans till framgångsrik behandling av sådana sjukdomar kommer att ske med snabb behandling av medicinsk hjälp. Det är inte nödvändigt att vänta tills du har tecken på utveckling av sjukdomen. Det rekommenderas att regelbundet genomgå förebyggande kontroller hos läkaren och då kommer det att vara möjligt att identifiera utvecklingen av sjukdomen vid det inledande skedet. Detta möjliggör effektiv behandling, och sjukdomens effekter kommer inte att vara farliga.