logo

Vad är medfödd hjärtsjukdom och kan det botas?

Medfödd hjärtsjukdom kräver ibland medicinsk hjälp vid tidpunkten för barnets födelse. Men det finns många andra fel som inte manifesterar sig länge. Vid en vuxen finns de i alla åldrar.

En hjärtsjukdom hos ett barn avslöjas av karaktäristiska tecken som föräldrar behöver veta. Tillsammans sparar tidsåtgången inte bara barnets liv. Efter kirurgisk behandling skiljer sig barnen inte från friska kollegor.

Vad är medfödd hjärtsjukdom

Bland de brister i den embryonala utvecklingen är avvikelser från hjärtklaffarna och kärlen de vanligaste. För varje 1000 födda finns 6-8 spädbarn. Den här patologin i hjärtat - nyfödda och spädbarns skyldiga hög dödlighet.

Medfödd hjärtsjukdom (CHD) är en grupp av sjukdomar som bildats före födseln, vilket förenar brott mot strukturen hos ventiler eller kärl. Anomali finns isolerad eller kombinerad med andra patologier. Litteraturen beskriver mer än 150 varianter av anomalier.

Komplicerade laster upptäcks strax efter barnets födelse. Andra manifesterar sig inte länge och kan dyka upp i en vuxen person i vilken livstid som helst.

Orsaker till medfödda missbildningar

De främsta orsakerna ligger i förhållandena för barnets fosterutveckling. Huvudfaktorerna som påverkar fostrets bildande under perioden av organläggning - första trimestern av moderns graviditet:

 • kvinnliga virussjukdomar - rubella, influensa, hepatit C;
 • medicinering med negativa teratogena effekter
 • exponering för joniserande strålning
 • alkoholism;
 • rökning;
 • CHD uppträder från narkotikamissbruk;
 • tidig toxicos hos mamman
 • hotet om missfall i första trimestern;
 • en historia av dödfödda barn;
 • ålder av mamma efter 40 år
 • endokrina sjukdomar;
 • patologi av moderns hjärta
 • fetma hos en gravid kvinna.

Alla dessa faktorer bestämmer bildandet och utseendet av en defekt efter en barns födelse. I utvecklingen av patologi är farbrans och fostrets hälsa avgörande. Del av betydelsen av genetisk etiologi.

Förresten! Under graviditetsplaneringen rekommenderas att man kontaktar ett biomedicinskt samråd för de föräldrar vars släktingar har barn med CHD eller dödfödda barn. En genetiker bestämmer risken för en medfödd defekt.

klassificering

Det finns många typer av medfödda missbildningar, som också kombineras i en eller flera ventiler. Därför har en enhetlig systematisering av sjukdomar ännu inte utvecklats. Flera klassificeringar av medfödda hjärtefekter (CHD) beaktas. I Ryssland är den som skapades i forskningscentret för kirurgi uppkallad. A.N. Bakulev.

med urladdning av blod från vänster till höger

Septumfelet mellan ventriklarna (VSD).

Defekt septum mellan atriaen (DMPP).

med venoarteriell utstötning av blod från höger till vänster

Transposition av stora fartyg.

Atresi i lungartären.

med svårighet att frigöra båda ventriklerna

Stenos i lungartären.

Typer av medfödda missbildningar

CHD kännetecknas av en rad defekter i hjärtat och blodkärlen. Några av dem manifesterar sig i barndomen strax efter födseln. Andra är dolda och finns i ålderdom. Det finns många brister i olika kombinationer. De kan isoleras eller kombineras. Svårighetsgraden av patologin är associerad med graden av hemodynamisk försämring. Medfödda missbildningar är uppdelade i följande kliniska syndrom.

Den vanligaste defekten är atriell septalfel (ASD). Anomali är ett hål i väggen mellan två kamrar som inte har stängts efter födseln. Oxygenerat blod flyter från höger atrium till vänster sida av hjärtat. I prenatalperioden är detta normalt. Kort efter födseln stängs hålet. Fel leder till ökat tryck i lungans kärl.

Varning! De mest uttalade symtomerna på vice uppträder i ung ålder när hjärtfrekvensen störs.

Eftersom själva hålet inte elimineras krävs en operation som är bäst mellan 3 och 6 år.

Defekten hos interventrikulär septum finns i 20% av barn med hjärtfel. Vid utvecklingsavvikelser i septum kvarstår ett ofullständigt uttråkat hål. Som ett resultat tränger blod under ökat tryck under sammandragningen från vänster till höger kammare.

Varning! Defekter hotar lunghypertension. På grund av denna komplikation blir operationen omöjlig. Därför bör föräldrar till barn med VSD omedelbart konsultera en hjärtkirurg. Barn efter ventilkorrigering leder normalt liv.

Tetrad Fallot

Fallot's tetrad (TF) refererar till blåa defekter. Patologi påverkar hjärtans fyra strukturer - lungventilen, septum mellan ventriklarna, aortan, muskeln i höger myokardium. Omedelbart efter födseln observeras ingen förändring i barnets tillstånd. Men efter några dagar är ångest märkbar, andfådd vid sugning. Under skriet visas blå hud.

Varning! Ibland finns det inga ljusa tecken på sjukdomen, men en minskning av nivået av hemoglobin och röda blodkroppar indikerar en defekt.

Ursprungsfall av cyanos uppträder under andra hälften av livet. Med en sådan komplex defekt kirurgisk behandling bara.

Patologi Botallova kanal

Den öppna arteriella kanalen (OAD). Normalt inom några timmar efter att barnet är födt växer det över. Men samtidigt kvarstår defekten. Därför finns det en patologisk samband mellan lungstammen och aortan.

Fel hänför sig till vita laster, uppenbarad av andfåddhet under sugning. Med en liten diameter kan kanalen dra sig tillbaka. Stora defekter åtföljs av svår dyspné. I akuta fall krävs en nödlation.

Varning! Efter kirurgisk behandling återhämtar barnet helt utan konsekvenser.

Stenos i lungventilen

Hjärtavvikelse på grund av ventilerna. På grund av vidhäftningarna öppnar ventilen inte helt, vilket gör det svårt för blod att passera till lungorna. Muskeln i högerkammaren måste göra stora ansträngningar, så det är hypertrofierat.

Minskning av aortasegmentet

Coarkation av aortan är patologin hos ett stort kärl. Även om hjärtat själv fungerar normalt, är förkortningen av aorta isthmus åtföljd av nedsatt hemodynamik. En stor belastning placeras på vänster ventrikel för att trycka blod genom en smal del av aortabågen. I kärlen på kroppens övre del (huvud, nacke, händer) ökar trycket ständigt, och i de nedre delarna (på benen, i magen) - sänks.

Aortastenos

Anomali är en partiell fusion av aorta ventiler. Eftersom pumpningen av blod är svår, kvarstår en del av det i vänstra kammaren. Ökad vätskevolym leder till hypertrofi i sina muskler. Under åren är myokardieutjämningsförmågan utarmad, vilket medför en överbelastning av vänstra atriumet med utveckling av lunghypertension. Gradvis visar vuxna tecken på otillräcklig pumpfunktion i hjärtat - andfåddhet, svullnad i extremiteterna.

Aortisk ventilsjukdom

Hjärtans bikuspidala aortaventil är en medfödd anomali. På grund av ventilens nedsatta struktur, passerar blodet från aortan delvis tillbaka till vänster ventrikel. Aortisk ventilinsufficiens bildas, vilket en person kanske inte vet i många år. Symtom förekommer i ålderdom.

Tecken på CHD

Diagnosen av sjukdomen kan misstänks av kliniska manifestationer. Vissa fel upptäcks omedelbart efter att barnet är födt. I andra nyfödda detekteras en anomali efter några månader. En del av patologin finns hos vuxna vid olika perioder av livet.

Vanliga symptom på medfödd missbildning hos spädbarn:

 • Ändra temperaturen på huden. Föräldrar märker kylning av ben och armar. Barnets hud är blek eller gråvitaktig.
 • Cyanos. Vid svåra defekter orsakar minskad syre i blodet en blåaktig nyans av huden. Efter födseln är den nasolabiala triangeln blå. Under matningen blir barnets öron lila.

Heartbeat stiger till 150 eller krymper till 110 per minut.

 • Ångest hos barnet under sugning.
 • Snabb andning.

Förutom dessa tecken märker föräldrar att barnet snabbt blir trött under sugning, ofta spetsar. Under gråt ökar hudcyanos. Benen och armarna är svullna, och buken ökar i storlek på grund av vätskeansamling och en förstorad lever.

Om du misstänker CHD hos nyfödda, utförs en ultraljud. Moderna diagnostiska metoder kan upptäcka en defekt vid vilken ålder som helst.

Det är viktigt! Fetal ekkokardiografi (ultraljud) avslöjar förekomsten av en defekt hos ett barn vid den 16: e veckan av svangerskapets gestation. Redan den 21-22 veckan bestäms typ av fel.

Tecken på CHD under hela livet

Hjärtfel, som inte identifieras hos nyfödda, manifesterar sig i olika perioder av livet. Barn är bleka, föremål för frekvent förkylning, klagar på stickningar i hjärtat. Vissa barn har cyanotisk nasolabial triangel eller öron.

Tonåringar i klassrummet för fysisk träning snabbt trötta, klagar på andfåddhet. Över tiden finns det en märkbar fördröjning i mental och fysisk utveckling.

Gradvis bildade förändringar i kroppens struktur. Bröstet i nedre delen av diskbänken, med den utskjutna förstorade magen. I andra fall bildar ett hjärthum i hjärtat. Det finns ett sådant tecken på UPU som förtjockning av fingrarna i form av trummor eller utskjutande naglar i form av klockglas.

Eventuella tecken kräver föräldrars uppmärksamhet vid vilken som helst ålder av barn. Först måste du göra ett kardiogram och kontakta en kardiolog.

komplikationer

Den vanligaste konsekvensen av CHD är hjärtsvikt. Vid svåra defekter utvecklas omedelbart efter födseln. Med några onda förekommer vid 10 års ålder.

Ventilernas brutna struktur tillåter inte hjärtat att utföra pumpfunktionen i sin helhet. Hemodynamisk försämring ökar vid 6 månaders ålder. Barn sitter bakom i utveckling, föremål för frekvent förkylning, blir trött snabbt. Barn med defekter utgör en riskgrupp för incidensen av endokardit, lunginflammation och hjärtrytmstörningar.

behandling

I händelse av medfödda hjärtefekter görs ofta åtgärder för nyfödda, såväl som barn under det första levnadsåret. Enligt statistiken behöver 72% av barnen det. Kirurgisk ingrepp utförs under tillstånd av konstgjord blodcirkulation med användning av anordningen. Medfödda missbildningar kan och bör behandlas genom kirurgi. Efter en radikal operation för medfödd hjärtsjukdom lever barn ett helt liv.

Men inte alla defekter kräver kirurgi omedelbart efter diagnosen. Med mindre förändringar eller allvarlig patologi är kirurgisk behandling inte angiven.

Svåra laster hos nyfödda upptäcks av läkare i modersjukhus. Om det behövs, ring till hjärtekirurgen för akutoperation. Vissa ultraljudshjärtfel kräver endast observation. För några av de beskrivna tecknen kan föräldrar märka försämring av barnets tillstånd och omedelbart kontakta en läkare.

Medfödd hjärtsjukdom (CHD)

Författare: doktor, vetenskaplig direktör för Vidal Rus, Zhuchkova T. V., [email protected]

Vad är medfödd hjärtsjukdom (CHD)?

Medfödda hjärtfel är hjärtens anatomiska defekter, dess ventilapparat eller dess kärl som uppstår i utero (före barnets födelse). Dessa fel kan uppträda ensamma eller i kombination med varandra.

Medfödd hjärtsjukdom kan inträffa omedelbart efter barnets födelse eller det kan vara gömt. Medfödda hjärtfel uppstår med en frekvens på 6-8 fall för varje tusen födda, vilket är 30% av alla missbildningar. De upptar första platsen i dödligheten hos nyfödda och barn under det första året av livet. Efter det första livet av livet minskar dödligheten kraftigt, och under perioden 1 år till 15 år dör inte mer än 5% av barnen. Det är uppenbart att detta är ett stort och allvarligt problem.

Behandling av medfödda hjärtsavvikelser är endast möjlig vid operation. På grund av framgången med hjärtkirurgi var komplexa rekonstruktiva operationer med tidigare inoperabel CHD möjliga. Under dessa förhållanden är den viktigaste uppgiften att organisera vård av barn med CHD en snabb diagnos och tillhandahållande av skicklig vård i en kirurgisk klinik.

Hjärtat är som en inre pump som består av muskler som ständigt pumpar blod genom det komplexa nätverket av blodkärl i kroppen. Hjärtat består av fyra kamrar. De övre två heter atriaen, och de nedre två kamrarna kallas ventriklarna. Blodet strömmar successivt från atrierna till ventriklarna och sedan till huvudartärerna genom fyra hjärtventiler. Ventilerna öppnas och stängs, så att blodet bara kan flöda i en riktning. Därför är det korrekta och tillförlitliga arbetet i hjärtat på grund av den korrekta strukturen.

Orsaker till medfödd hjärtsjukdom.

I en liten andel av fallen missbildningar har en genetisk ursprung, de främsta orsakerna till deras utveckling anser yttre påverkan på bildandet av barnets utsöndras främst i första trimestern (virus, t ex., Röda hund och andra moderns sjukdom, alkoholism, drogmissbruk, användning av vissa läkemedel, exponering joniserande strålning - strålning, etc.).

En av de viktiga faktorerna är också faderns hälsa.

Det finns också riskfaktorer för att få barn med CHD. Dessa inkluderar: mammas ålder, äktenskaps endokrina sjukdomar, toxik och hotet om avslutande av graviditetens första trimester, dödfödda i historien, förekomst av barn med medfödda missbildningar i nästa släkting. Endast en genetiker kan kvantifiera risken att ha ett barn med CHD i en familj, men varje läkare kan ge en preliminär prognos och hänvisa föräldrar till medicinsk och biologisk rådgivning.

Manifestationer av medfödda hjärtfel.

Med ett stort antal olika UPU sju av dem är de vanligaste: Ventrikelseptumdefekt (VSD) - ca 20% av alla fall av medfött hjärtfel och förmaksseptumdefekt (ASD), öppetstående ductus arteriosus (PDA), aortakoarktation, aortastenos, stenos av lungartären och införlivande av stora stora kärl (TKS) - 10-15% vardera.

Det finns över 100 olika medfödda hjärtfel. Det finns många klassificeringar, den sista klassificeringen som används i Ryssland motsvarar den internationella klassificeringen av sjukdomar. Används ofta separeringen av defekter i det blå, tillsammans med cyanos av huden och vit, där huden blek färg. Fallet tetrad, transponering av de stora kärl, lungartärens atresi, defekter av den vita typen - atriell septaldefekt, ventrikulär septaldefekt och andra är relaterade till blåa defekter.

Ju tidigare en medfödd hjärtsjukdom upptäcks, desto större förhoppning om att den behandlas i rätt tid. Läkaren kan misstänka förekomsten av ett barn med hjärtsjukdom på flera grunder:

Ett barn vid födseln eller kort efter födseln har en blå eller blåaktig färg på huden, läpparna, öronen. Eller cyanos uppstår när amning, gråter baby. Med vita hjärtfel kan blanchering av huden och kylning av extremiteterna uppstå.

Läkaren när man lyssnar på hjärtat avslöjar ljud. Buller i ett barn är inte ett obligatoriskt tecken på hjärtsjukdom, men det tvingar oss att undersöka hjärtat mer detaljerat.

Barnet har tecken på hjärtsvikt. Detta är vanligtvis en mycket ogynnsam situation.

Förändringar i elektrokardiogrammet, röntgenstrålar, under en ekkokardiografisk studie detekteras.

Även med en medfödd hjärtsjukdom, kanske en baby förefaller vara helt hälsosam under de första tio åren av livet. Men ytterligare hjärtsjukdom börjar manifestera sig: barnet ligger bakom i fysisk utveckling, andfåddhet uppträder under fysisk ansträngning, pallor eller till och med cyanos av huden. För att skapa en sann diagnos kräver en omfattande granskning av hjärtat med användning av modern högteknologisk dyr utrustning.

komplikationer

Fosterskador kompliceras av hjärtsvikt, bakteriell endokardit, tidig utdragna lunginflammation mot en bakgrund av stagnation i lungkretsloppet, hög pulmonell hypertension, synkope (kort medvetslöshet), angina syndrom och hjärtinfarkt (den mest kännetecknande för aortastenos, onormal ursprungs den vänstra kransartären), oanalyserade cyanotiska anfall.

förebyggande

Eftersom orsakerna till medfödda hjärtefekter fortfarande är dåliga, är det svårt att fastställa nödvändiga förebyggande åtgärder som skulle garantera förebyggande av utveckling av medfödda hjärtfel. Föräldrarna bryr sig om sin hälsa kan dock avsevärt minska risken för medfödda sjukdomar hos barnet.

utsikterna

Med tidig upptäckt och möjligheten till radikal behandling är prognosen relativt fördelaktig. I avsaknad av en sådan möjlighet är det tveksamt eller ogynnsamt.

Vad kan din läkare göra?

Behandling av CHD kan i princip delas in i kirurgiska (i de flesta fall är det den enda radikala) och terapeutiska (ofta extra).

Oftast är frågan om kirurgisk behandling upptagen redan före ett barns födelse, om det rör sig om "blåa defekter". Därför bör barnlossning i sådana fall äga rum i mammalsjukhus på hjärtziekenhus.

Terapeutisk behandling är nödvändig om tidpunkten för operationen kan skjutas upp till ett senare datum.

Om frågan gäller "bleknoser", beror behandlingen på hur felet beter sig när barnet växer. Mest troligt kommer all behandling att vara terapeutisk.

Vad kan du göra?

Du måste vara extremt försiktig med din hälsa och din ofödda barns. Kom medvetet till frågan om framväxt.

Om du vet att det finns släktingar med hjärtfel hos din familj eller maka, så är det möjligt att ett barn med hjärtsjukdom kan födas.

För att inte missa sådana ögonblick, borde en gravid kvinna varna sin läkare om detta, genomgå all ultraljud under graviditeten.

Medfödda hjärtfel

Medfödda hjärtefekter är en grupp sjukdomar som är förknippade med förekomst av hjärtens anatomiska defekter, dess valvulära apparater eller kärl som uppstår under prenatalperioden, vilket leder till förändringar i intrakardiell och systemisk hemodynamik. Manifestationer av medfödd hjärtsjukdom beror på dess typ; De mest karakteristiska symtomen inkluderar hudens blek eller cyanos, hjärtmuskel, fysisk utveckling, tecken på andning och hjärtsvikt. Om en medfödd hjärtsjukdom misstänks, utförs en EKG, PCG, röntgen, ekkokardiografi, hjärtkateterisering och aortografi, kardiografi, hjärtinfarkt, etc. Oftast är medfödd hjärtsjukdom använd för kirurgisk korrigering av detekterade anomali.

Medfödda hjärtfel

Medfödda hjärtfel är en mycket stor och varierad grupp av hjärtsjukdomar och stora kärl, åtföljda av förändringar i blodflödet, hjärtöverbelastning och insufficiens. Incidensen av medfödda hjärtfel är hög och varierar enligt olika författare från 0,8 till 1,2% bland alla nyfödda. Medfödda hjärtefekter utgör 10-30% av alla medfödda anomalier. Den grupp av medfödda hjärtefekter innehåller både relativt små sjukdomar i hjärtat och blodkärlens utveckling, liksom svåra former av hjärtsjukdomar som är oförenliga med livet.

Många typer av medfödda hjärtefekter hittas inte bara isolerat men också i olika kombinationer med varandra, vilket väsentligt väger strukturen hos defekten. I ungefär en tredjedel av fallen kombineras hjärtafvikelser med extrakardiella medfödda defekter i centrala nervsystemet, muskuloskeletala systemet, mag-tarmkanalen, urinvägarna etc.

De vanligaste varianterna av medfödda hjärtefekter som uppträder i kardiologi inkluderar interventrikulär septaldefekter (VSD) - 20% interatriala septaldefekter (DMPP), aorta-stenos, aorta-koarctation, öppen arteriell kanal (OAD), transponering av stora större kärl (TCS), lungstenos (10-15% vardera).

Orsaker till medfödd hjärtsjukdom

Etiologin för medfödda hjärtfel kan orsakas av kromosomala abnormiteter (5%), genmutation (2-3%), påverkan av miljöfaktorer (1-2%) och polygen-multifaktoriell predisposition (90%).

Olika typer av kromosomavvikelser leder till kvantitativa och strukturella förändringar i kromosomerna. I kromosomala omarrangemang noteras flera polysystemutvecklingsanomalier, inklusive medfödda hjärtfel. Vid autosom trisomi är atriella eller interventrikulära septalfel och deras kombination de vanligaste hjärtfel; med abnormaliteter av sexkromosomer är medfödda hjärtefekter mindre vanliga och representeras huvudsakligen av aortisk koarctation eller en ventrikulär septalfel.

Medfödda hjärtefekter orsakade av mutationer av enskilda gener kombineras också i de flesta fall med anomalier hos andra interna organ. I dessa fall är hjärtefekter del av autosomalt dominant (Marfan, Holt-Oram, Crouzon, Noonan, etc. syndrom), autosomala recessiva syndrom (Cartageners syndrom, snickare, Roberts, Gurler, etc.) kromosom (Golttsa, Aaze, Guntersyndrom, etc.).

Bland de skadliga faktorerna i miljön för utveckling av medfödda hjärtfel leder till virussjukdomar hos den gravida kvinnan, joniserande strålning, vissa mediciner, moderns vanor, yrkesrisker. Den kritiska perioden av biverkningar på fostret är de tre första månaderna av graviditeten när fosterorganogenes uppträder.

Fosterinfektion hos fostret med rubellavirus orsakar oftast en triad av abnormiteter - glaukom eller katarakt, dövhet, medfödda hjärtefekter (Fallot tetrad, transponering av stora kärl, öppen arteriell kanal, vanlig artärkammare, valvulära defekter, pulmonell stenos, DMD etc.). Också förekommer vanligtvis mikrocefali, försämrad utveckling av benens skall och skelett, eftersläpningen i mental och fysisk utveckling.

Strukturen hos embryo-fosteralkohol syndrom innefattar vanligtvis ventrikulära och interatriella septalfel, en öppen arteriell kanal. Det har bevisats att teratogena effekter på fostrets kardiovaskulära system har amfetamin, vilket leder till införlivandet av de stora kärlen och VSD; antikonvulsiva medel som bidrar till utvecklingen av aortastenos och lungartär, aorta-koarctation, ductus arteriosus, Fallot's tetrad, hypoplasi i vänstra hjärtat; litiumpreparat som orsakar tricuspidventil atresi, Ebstein anomali, DMPP; progestogener som orsakar Fallot's tetrad, andra komplexa medfödda hjärtfel.

Hos kvinnor med diabetes före diabetes förekommer barn med medfödda hjärtefekter oftare än hos friska mödrar. I detta fall bildar fostret vanligen en VSD eller införlivande av stora kärl. Sannolikheten att ha ett barn med medfödd hjärtsjukdom hos en kvinna med reumatism är 25%.

Förutom omedelbara orsaker identifieras riskfaktorer för bildandet av hjärtafvikelser hos fostret. Dessa inkluderar åldern för en gravid kvinna som är yngre än 15-17 år och äldre än 40 år, toxicos av första trimestern, hotet om spontan abort, moderens endokrina störningar, fall av nedstamning i historien, närvaron i familjen hos andra barn och nära släktingar med medfödda hjärtfel.

Klassificering av medfödda hjärtfel

Det finns flera varianter av klassificeringar av medfödda hjärtfel, baserat på principen om hemodynamiska förändringar. Med hänsyn till effekten av defekten på lungblodflödet släpper de ut

 • medfödda hjärtefekter med oförändrat (eller något förändrat) blodflöde i lungcirkulationen: aortaklapp atresi, aorta stenos, lungventilinsufficiens, mitralfel (valvulär insufficiens och stenos), koarctation av den vuxna aortan, treatriumhjärtat etc.
 • medfödda hjärtefekter med ökat blodflöde i lungorna: inte leder till utveckling av tidig cyanos (öppen arteriell kanal, DMPP, VSD, aorto-pulmonell fistel, koarctation av aorta av barntyp, Lutambas syndrom) kanal med lunghypertension)
 • medfödda hjärtefekter med utarmat blodflöde i lungorna: inte leder till utveckling av cyanos (isolerad lungartärstensos), vilket leder till utveckling av cyanos (komplexa hjärtefekter - Fallot's sjukdom, höger ventrikelhypoplasi, Ebsteins anomali)
 • kombinerade medfödda hjärtefekter, där de anatomiska relationerna mellan stora kärl och olika delar av hjärtat störs: införlivande av huvudartärerna, vanlig artärkammare, avvikelse av Taussig-Bing, utlösning av aorta och lungstammar från en ventrikel etc.

I praktisk kardiologi används delningen av medfödda hjärtefekter i tre grupper: "blå" (cyanotisk) typ av defekter med veno-arteriell shunt (Fallotriad, Fallo tetrad, införlivande av stora kärl, tricuspid atresia); "Blek" typ defekter med arteriovenös urladdning (septal defekter, öppen arteriell kanal); defekter med ett hinder i vägen för frisättning av blod från ventriklerna (aorta och lungstenos, aortas koarctation).

Hemodynamiska störningar vid medfödda hjärtfel

Som ett resultat kan ovannämnda orsaker till det utvecklande fostret störa den korrekta bildningen av hjärtstrukturer, vilket resulterar i ofullständig eller otillbörlig stängning av membranerna mellan ventriklarna och atriären, felaktig ventilbildning, otillräcklig rotation av det primära hjärtröret och underutveckling av ventriklarna, abnorma placeringar av kärlen etc. Efter I vissa barn är arteriet och det ovala fönstret, som i prenatalperioden fungerar i fysiologisk ordning, fortfarande öppen.

På grund av egenskaperna hos antidatal hemodynamik, förekommer blodcirkulationen hos det utvecklande fostret som regel inte av medfödda hjärtfel. Medfödda hjärtefekter uppträder hos barn omedelbart efter födseln eller efter en tid, vilket beror på tidpunkten för stängningen av meddelandet mellan blodcirkulationens stora och små cirklar, svårighetsgraden av lunghypertension, tryck i lungartärsystemet, riktning och volym av blodförlust, individuella adaptiva och kompensationsförmåga barnets kropp. Ofta en andningsinfektion eller någon annan sjukdom leder till utvecklingen av brutna hemodynamiska störningar vid medfödda hjärtfel.

Vid medfödd hjärtsjukdom av blek typ med arteriovenös urladdning utvecklas hypertoni i lungcirkulationen på grund av hypervolemi; Vid blåa defekter med venoarteriell shunt inträffar hypoxemi hos patienter.

Omkring 50% av barnen med stor blodutmatning i lungcirkulationen dör utan hjärtkirurgi under det första året av livet på grund av hjärtsvikt. Hos barn som har gått över den här kritiska linjen minskar blodutmatningen i den lilla cirkeln, hälsotillståndet stabiliseras, men de sklerotiska processerna i lungans kärl fortsätter successivt och orsakar lunghypertension.

Vid cyanotiska medfödda hjärtefekter leder venös urladdning av blod eller dess blandning till överbelastning av stor och hypovolemi hos den lilla cirkulationscirkulationen, vilket medför en minskning av blodsyremättnad (hypoxemi) och utseendet av cyanos i huden och slemhinnorna. För att förbättra ventilation och orgelf perfusion utvecklas det cirkulationsnätet för säkerheten, trots trots uttalade hemodynamiska störningar, patientens tillstånd kan vara tillfredsställande under lång tid. Eftersom kompensationsmekanismerna blir utarmade, utvecklas svåra, irreversibla dystrofa förändringar i hjärtmuskeln som ett resultat av myokardiets förlängda hyperfunktion. Vid cyanotiska medfödda hjärtfel är kirurgi indikerad i tidig barndom.

Symptom på medfödd hjärtsjukdom

De kliniska manifestationerna och förloppet av medfödda hjärtefekter bestäms av typen av abnormitet, arten av hemodynamiska störningar och tidpunkten för utvecklingen av cirkulatorisk dekompensation.

Hos nyfödda med cyanotiska medfödda hjärtefekter noteras cyanos (cyanos) i huden och slemhinnorna. Cyanos ökar med minsta spänning: sugande gråtande baby. Vit hjärtfel manifesteras av blanchering av huden, kylning av benen.

Barn med medfödda hjärtefekter är vanligtvis rastfria, vägrar att bli bröst, blir snabbt trött i matningsprocessen. De utvecklar svettning, takykardi, arytmier, andfåddhet, svullnad och pulserande halskärl. Vid kroniska blodcirkulationssjukdomar försvinner barnen bakom viktökning, höjd och fysisk utveckling. Vid medfödda hjärtfel hörs vanligtvis hjärtljud strax efter födseln. Ytterligare tecken på hjärtsvikt (ödem, kardiomegali, kardiogen hypotrofi, hepatomegali, etc.) finns.

Komplikationer av medfödda hjärtfel kan vara bakteriell endokardit, polycytemi, perifer vaskulär trombos och cerebral vaskulär tromboembolism, kongestiv lunginflammation, syncopala tillstånd, oanalyserade cyanotiska attacker, angina syndrom eller myokardinfarkt.

Diagnos av medfödd hjärtsjukdom

Identifiering av medfödda hjärtfel utförs genom en omfattande undersökning. Vid undersökning av ett barn observeras hudfärgning: närvaron eller frånvaron av cyanos, dess natur (perifer, generaliserad). Auscultation av hjärtat avslöjar ofta en förändring (försvagning, förstärkning eller splittring) av hjärttoner, bulleråtergivning etc. Fysisk undersökning av misstänkt medfödd hjärtsjukdom kompletteras med instrumentell diagnostik - EKG, fonokardiografi (PCG), röntgenstråle, ekkokardiografi ekokardiografi).

EKG kan avslöja hypertrofi hos olika delar av hjärtat, den patologiska avvikelsen hos EOS, närvaron av arytmier och ledningssjukdomar, som tillsammans med data från andra metoder för klinisk undersökning ger oss möjlighet att bedöma svårighetsgraden av medfödd hjärtsjukdom. Med hjälp av den dagliga Holter EKG-övervakningen detekteras latenta rytmer och ledningsstörningar. Genom PCG analyseras naturen, varaktigheten och lokaliseringen av hjärttoner och ljud noggrant och noggrant. Röntgendata i bröstorganen kompletterar de tidigare metoderna genom att bedöma tillståndet för lungcirkulationen, hjärtets placering, form och storlek, förändringar i andra organ (lungor, pleura, ryggrad). Under ekkokardiografi, anatomiska defekter hos väggarna och hjärtventilerna visualiseras de stora kärlens placering, och myokardets kontraktilitet utvärderas.

Med komplexa medfödda hjärtefekter samt samtidig lunghypertension för att noggrant anatomisk och hemodynamisk diagnos är det nödvändigt att utföra hjärtkavitetsljud och angiokardiografi.

Behandling av medfödda hjärtfel

Det svåraste problemet i pediatrisk kardiologi är den kirurgiska behandlingen av medfödda hjärtefekter hos barn i det första levnadsåret. De flesta operationer i tidig barndom utförs för cyanotiska medfödda hjärtfel. I avsaknad av tecken på hjärtsvikt hos den nyfödda, måttlig svårighetsgrad av cyanos kan operationen fördröjas. Övervakning av barn med medfödda hjärtfel utförs av en kardiolog och en hjärtkirurg.

Särskild behandling i varje fall beror på typ och svårighetsgrad av medfödd hjärtsjukdom. Kirurgi för medfödda defekter i hjärtväggarna (VSD, DMPP) kan innefatta plastikkirurgi eller stängning av septum, endovaskulär ocklusion av defekten. I närvaro av svår hypoxemi hos barn med medfödda hjärtefekter är det första skedet ett palliativt ingrepp, vilket innebär att olika typer av intersystemanastomoser införs. En sådan taktik förbättrar blodsyresättning, minskar risken för komplikationer, möjliggör en radikal korrigering i mer gynnsamma förhållanden. Vid aorta defekter utförs resektion eller ballongutvidgning av aorta-koarctation, aorta-stenosplast, etc. I OAD är den ligerad. Behandling av lungartärstenos är öppen eller endovaskulär valvuloplasti etc.

Anatomiskt komplexa medfödda hjärtfel, där radikal operation inte är möjlig, kräver hemodynamisk korrigering, det vill säga separation av arteriellt och venöst blodflöde utan att eliminera den anatomiska defekten. I dessa fall kan operationer av Fonten, Senning, Senap, etc. utföras. Allvarliga defekter som inte är mottagliga för kirurgisk behandling kräver hjärttransplantation.

Konservativ behandling av medfödda hjärtefekter kan inkludera symptomatisk behandling av ohälsosamma cyanotiska attacker, akut vänster ventrikulärfel (hjärtastma, lungödem), kroniskt hjärtsvikt, myokardisk ischemi, arytmier.

Prognos och förebyggande av medfödda hjärtfel

I dödlighetens struktur hos nyfödda räknar medfödda hjärtefekter först. Utan tillhandahållande av kvalificerad hjärtkirurgi under det första året av livet dör 50-75% av barnen. I kompensationsperioden (2-3 år) reduceras dödligheten till 5%. Tidig upptäckt och korrigering av medfödd hjärtsjukdom kan avsevärt förbättra prognosen.

Förebyggande av medfödd hjärtsjukdom kräver noggrann planering av graviditet, eliminering av biverkningar på fostret, medicinsk och genetisk rådgivning och medvetenhetsarbete bland kvinnor som riskerar att få barn med hjärtsjukdom, frågan om prenatal diagnos av missbildning (ultraljud, chorionbiopsi, amniocentes) och indikationer på abort. Behålla graviditeten hos kvinnor med medfödd hjärtsjukdom kräver ökad uppmärksamhet från obstetrikär-gynekolog och kardiolog.

Vad heck är det

Vad är medfödd hjärtsjukdom (CHD)?

Medfödda hjärtfel är hjärtens anatomiska defekter, dess ventilapparat eller dess kärl som uppstår i utero (före barnets födelse). Dessa fel kan uppträda ensamma eller i kombination med varandra.

Medfödd hjärtsjukdom kan inträffa omedelbart efter barnets födelse eller det kan vara gömt. Medfödda hjärtfel uppstår med en frekvens på 6-8 fall för varje tusen födda, vilket är 30% av alla missbildningar. De upptar första platsen i dödligheten hos nyfödda och barn under det första året av livet. Efter det första livet av livet minskar dödligheten kraftigt, och under perioden 1 år till 15 år dör inte mer än 5% av barnen. Det är uppenbart att detta är ett stort och allvarligt problem.

Behandling av medfödda hjärtsavvikelser är endast möjlig vid operation. På grund av framgången med hjärtkirurgi var komplexa rekonstruktiva operationer med tidigare inoperabel CHD möjliga. Under dessa förhållanden är den viktigaste uppgiften att organisera vård av barn med CHD en snabb diagnos och tillhandahållande av skicklig vård i en kirurgisk klinik.

Hjärtat är som en inre pump som består av muskler som ständigt pumpar blod genom det komplexa nätverket av blodkärl i kroppen. Hjärtat består av fyra kamrar. De övre två heter atriaen, och de nedre två kamrarna kallas ventriklarna. Blodet strömmar successivt från atrierna till ventriklarna och sedan till huvudartärerna genom fyra hjärtventiler. Ventilerna öppnas och stängs, så att blodet bara kan flöda i en riktning. Därför är det korrekta och tillförlitliga arbetet i hjärtat på grund av den korrekta strukturen.

Orsaker till medfödd hjärtsjukdom.

I en liten andel av fallen missbildningar har en genetisk ursprung, de främsta orsakerna till deras utveckling anser yttre påverkan på bildandet av barnets utsöndras främst i första trimestern (virus, t ex., Röda hund och andra moderns sjukdom, alkoholism, drogmissbruk, användning av vissa läkemedel, exponering joniserande strålning - strålning, etc.).

En av de viktiga faktorerna är också faderns hälsa.

Det finns också riskfaktorer för att få barn med CHD. Dessa inkluderar: mammas ålder, äktenskaps endokrina sjukdomar, toxik och hotet om avslutande av graviditetens första trimester, dödfödda i historien, förekomst av barn med medfödda missbildningar i nästa släkting. Endast en genetiker kan kvantifiera risken att ha ett barn med CHD i en familj, men varje läkare kan ge en preliminär prognos och hänvisa föräldrar till medicinsk och biologisk rådgivning.

Manifestationer av medfödda hjärtfel.

Med ett stort antal olika CHDs är sju av de vanligaste: en interventrikulär septalfel (VSD) - cirka 20% av alla fall av medfödd hjärtsjukdom och atrial septaldefekt, öppen arteriell kanal (AAP), aorta-koarctation, aortastenos, stenos av lungartären och införlivande av stora stora kärl (TKS) - 10-15% vardera.

Det finns över 100 olika medfödda hjärtfel. Det finns många klassificeringar, den sista klassificeringen som används i Ryssland motsvarar den internationella klassificeringen av sjukdomar. Används ofta separeringen av defekter i det blå, tillsammans med cyanos av huden och vit, där huden blek färg. Fallet tetrad, transponering av de stora kärl, lungartärens atresi, defekter av den vita typen - atriell septaldefekt, ventrikulär septaldefekt och andra är relaterade till blåa defekter.

Ju tidigare en medfödd hjärtsjukdom upptäcks, desto större förhoppning om att den behandlas i rätt tid. Läkaren kan misstänka förekomsten av ett barn med hjärtsjukdom på flera grunder:

Ett barn vid födseln eller kort efter födseln har en blå eller blåaktig färg på huden, läpparna, öronen. Eller cyanos uppstår när amning, gråter baby. Med vita hjärtfel kan blanchering av huden och kylning av extremiteterna uppstå.

Läkaren när man lyssnar på hjärtat avslöjar ljud. Buller i ett barn är inte ett obligatoriskt tecken på hjärtsjukdom, men det tvingar oss att undersöka hjärtat mer detaljerat.

Barnet har tecken på hjärtsvikt. Detta är vanligtvis en mycket ogynnsam situation.

Förändringar i elektrokardiogrammet, röntgenstrålar, under en ekkokardiografisk studie detekteras.

Även med en medfödd hjärtsjukdom, kanske en baby förefaller vara helt hälsosam under de första tio åren av livet. Men ytterligare hjärtsjukdom börjar manifestera sig: barnet ligger bakom i fysisk utveckling, andfåddhet uppträder under fysisk ansträngning, pallor eller till och med cyanos av huden. För att skapa en sann diagnos kräver en omfattande granskning av hjärtat med användning av modern högteknologisk dyr utrustning.

Fosterskador kompliceras av hjärtsvikt, bakteriell endokardit, tidig utdragna lunginflammation mot en bakgrund av stagnation i lungkretsloppet, hög pulmonell hypertension, synkope (kort medvetslöshet), angina syndrom och hjärtinfarkt (den mest kännetecknande för aortastenos, onormal ursprungs den vänstra kransartären), oanalyserade cyanotiska anfall.

Eftersom orsakerna till medfödda hjärtefekter fortfarande är dåliga, är det svårt att fastställa nödvändiga förebyggande åtgärder som skulle garantera förebyggande av utveckling av medfödda hjärtfel. Föräldrarna bryr sig om sin hälsa kan dock avsevärt minska risken för medfödda sjukdomar hos barnet.

Med tidig upptäckt och möjligheten till radikal behandling är prognosen relativt fördelaktig. I avsaknad av en sådan möjlighet är det tveksamt eller ogynnsamt.

Vad kan din läkare göra?

Behandling av CHD kan i princip delas in i kirurgiska (i de flesta fall är det den enda radikala) och terapeutiska (ofta extra).

Oftast är frågan om kirurgisk behandling upptagen redan före ett barns födelse, om det rör sig om "blåa defekter". Därför bör barnlossning i sådana fall äga rum i mammalsjukhus på hjärtziekenhus.

Terapeutisk behandling är nödvändig om tidpunkten för operationen kan skjutas upp till ett senare datum.

Om frågan gäller "bleknoser", beror behandlingen på hur felet beter sig när barnet växer. Mest troligt kommer all behandling att vara terapeutisk.

Vad kan du göra?

Du måste vara extremt försiktig med din hälsa och din ofödda barns. Kom medvetet till frågan om framväxt.

Om du vet att det finns släktingar med hjärtfel hos din familj eller maka, så är det möjligt att ett barn med hjärtsjukdom kan födas.

För att inte missa sådana ögonblick, borde en gravid kvinna varna sin läkare om detta, genomgå all ultraljud under graviditeten.

Medfödd hjärtsjukdom (CHD) är anatomiska förändringar i hjärtat, dess kärl och ventiler, utvecklas i utero. Enligt statistiken förekommer en liknande patologi hos 0,8-1,2% av alla nyfödda. CHD hos ett barn är en av de vanligaste orsakerna till döden under 1 års ålder.

Orsaker till CHD hos barn

För tillfället finns det inga tydliga förklaringar för förekomsten av vissa hjärtfel. Det är bara känt att fostrets viktigaste organ i perioden från 2 till 7 veckor av graviditeten är mest utsatta. Det är vid denna tidpunkt att alla huvuddelar av hjärtat läggs, dess ventiler och stora kärlformar. Eventuell påverkan som inträffade under denna period kan leda till att patologi bildas. Det är som regel inte möjligt att ta reda på den exakta orsaken. Oftast leder följande faktorer till utvecklingen av CHD:

genetiska mutationer, virusinfektioner som drabbats av en kvinna under graviditeten (särskilt rubella), svåra extragenitala sjukdomar hos mamman (diabetes, systemisk lupus erythematosus och andra), alkoholmissbruk under graviditeten, är moderens ålder över 35 år gammal.

Bildandet av CHD hos ett barn kan också påverkas av ogynnsamma miljöförhållanden, strålningsexponering och intag av vissa mediciner under graviditeten. Risken för att ha en bebis med liknande patologi ökar om en kvinna redan har haft regressiva graviditeter i det förflutna, dödsfall eller spädbarnsdöd under de första dagarna av livet. Det är möjligt att odiagnostiserade hjärtfel har blivit orsaken till dessa problem.

Glöm inte att CHD inte kan vara en självständig patologi, men en del av något mindre formidabelt tillstånd. Till exempel, i Downs syndrom uppträder hjärtsjukdom i 40% av fallen. Vid ett barns födelse med flera utvecklingsbrister kommer det viktigaste organet oftast också att vara involverat i den patologiska processen.

Typer av CHD hos barn

Medicin vet mer än 100 typer av olika hjärtfel. Varje vetenskaplig skola erbjuder sin egen klassificering, men oftast är UPU uppdelad i "blå" och "vit". Ett sådant urval av fel är baserat på yttre tecken som åtföljer dem, eller snarare, på intensiteten av hudfärgen. Med "blå" i barnet märkt cyanos, och med den "vita" huden blir mycket blek. Den första varianten finns i Fallo tetrade, pulmonell atresi och andra sjukdomar. Den andra typen är mer karakteristisk för atriella och interventrikulära septalfel.

Det finns ett annat sätt att separera CHD hos barn. Klassificering i detta fall innebär associering av defekter i grupper enligt tillståndet i pulmonell cirkulation. Här finns tre alternativ:

1. CHD med överbelastning av lungcirkulationen:

öppen arteriell kanal, interatriell septaldefekt (DMPP), ventrikulär septaldefekt (VSD);

2. WPS med liten cirkelutarmning:

Fallotens tetrad, lungstenos, införlivande av de stora kärlen.

3. CHD med oförändrat blodflöde i en liten cirkel:

aorta-koagulering, aortas stenos.

Tecken på medfödd hjärtsjukdom hos barn

Diagnosen "CHD" hos ett barn görs på grundval av ett antal symtom. I svåra fall kommer förändringar att märkas direkt efter födseln. En erfaren läkare kommer inte vara svårt att göra en preliminär diagnos redan i leveransrummet och samordna sina åtgärder i enlighet med situationen. I andra fall misstänker föräldrar inte förekomst av hjärtfel i många år tills sjukdomen går in i dekompenseringsstadiet. Många patologier detekteras endast i ungdomar vid en av de regelbundna läkarundersökningarna. Unga personer med CHD diagnostiseras ofta när de skickar en provision på en militärregistrering och anställningskontor.

Vad ger läkaren anledning att föreslå CHD hos ett barn fortfarande i leveransrummet? Först och främst attraherar den atypiska färgen av en nyfödds hud en uppmärksamhet. I motsats till rosiga kindbarn, kommer ett barn med hjärtfel att vara blek eller blå (beroende på vilken typ av lungcirkulationen som uppstår). Huden är cool och torr vid beröringen. Cyanos kan spridas till hela kroppen eller begränsas till en nasolabial triangel beroende på felets allvar.

Vid första hörseln av hjärtatonerna kommer läkaren att märka onormala ljud vid betydande punkter av auscultation. Anledningen till utseendet på sådana förändringar är fel blodflöde genom kärlen. I det här fallet, med hjälp av ett phonendoscope, kommer läkaren att höra förstärkningen eller försvagningen av hjärttonerna, eller att hitta atypiska ljud som inte borde vara i ett friskt barn. Allt detta i komplexet gör det möjligt för neonatologen att misstänka förekomst av medfödd hjärtsjukdom och skicka barnet till den riktade diagnosen.

Det finns ett annat sätt att separera CHD hos barn. Klassificering i detta fall innebär associering av defekter i grupper enligt tillståndet i pulmonell cirkulation. Här finns tre alternativ:

1. CHD med överbelastning av lungcirkulationen:

öppen arteriell kanal, interatriell septaldefekt (DMPP), ventrikulär septaldefekt (VSD);

2. WPS med liten cirkelutarmning:

Fallotens tetrad, lungstenos, införlivande av de stora kärlen.

3. CHD med oförändrat blodflöde i en liten cirkel:

aorta-koagulering, aortas stenos.

Tecken på medfödd hjärtsjukdom hos barn

Diagnosen "CHD" hos ett barn görs på grundval av ett antal symtom. I svåra fall kommer förändringar att märkas direkt efter födseln. En erfaren läkare kommer inte vara svårt att göra en preliminär diagnos redan i leveransrummet och samordna sina åtgärder i enlighet med situationen. I andra fall misstänker föräldrar inte förekomst av hjärtfel i många år tills sjukdomen går in i dekompenseringsstadiet. Många patologier detekteras endast i ungdomar vid en av de regelbundna läkarundersökningarna. Unga personer med CHD diagnostiseras ofta när de skickar en provision på en militärregistrering och anställningskontor.

Vad ger läkaren anledning att föreslå CHD hos ett barn fortfarande i leveransrummet? Först och främst attraherar den atypiska färgen av en nyfödds hud en uppmärksamhet. I motsats till rosiga kindbarn, kommer ett barn med hjärtfel att vara blek eller blå (beroende på vilken typ av lungcirkulationen som uppstår). Huden är cool och torr vid beröringen. Cyanos kan spridas till hela kroppen eller begränsas till en nasolabial triangel beroende på felets allvar.

Vid första hörseln av hjärtatonerna kommer läkaren att märka onormala ljud vid betydande punkter av auscultation. Anledningen till utseendet på sådana förändringar är fel blodflöde genom kärlen. I det här fallet, med hjälp av ett phonendoscope, kommer läkaren att höra förstärkningen eller försvagningen av hjärttonerna, eller att hitta atypiska ljud som inte borde vara i ett friskt barn. Allt detta i komplexet gör det möjligt för neonatologen att misstänka förekomst av medfödd hjärtsjukdom och skicka barnet till den riktade diagnosen.

En nyfödd med denna eller den här CHD uppträder som regel rastlös, ofta och utan anledning gråtande. Vissa barn är däremot alltför dumma. De tar inte bröstet, vägrar flaskan och sover inte bra. Förekomsten av andfåddhet och takykardi (snabb hjärtslag)

I händelse av att diagnosen CHD hos ett barn gjordes senare, är utvecklingen av psykiska och fysiska abnormiteter möjlig. Sådana barn växer långsamt, blir svagare och släpar efter i skolan, inte hålla i takt med friska och aktiva kamrater. De klarar inte belastningen i skolan, skiner inte i klassen i klassen, de blir ofta sjuka. I vissa fall blir hjärtsjukdom en slumpmässig upptäckt vid nästa medicinska undersökning.

I svåra situationer utvecklas kroniskt hjärtsvikt. Dyspné förekommer vid minsta ansträngning. Benen svullnar, levern och mjälten ökar, förändringar sker i lungcirkulationen. I avsaknad av kvalificerad assistans upphör detta villkor med funktionshinder eller till och med barnets död.

Alla dessa tecken gör det möjligt att mer eller mindre bekräfta förekomsten av CHD hos barn. Symtom kan variera i olika fall. Användningen av moderna diagnostiska metoder gör det möjligt att bekräfta sjukdomen och förskriva den nödvändiga behandlingen i tid.

Utvecklingsstadier av CHD

Oavsett typ och svårighetsgrad går alla defekter genom flera steg. Det första steget kallas adaptivt. Vid denna tidpunkt anpassar barnets kropp till de nya existensförhållandena, vilket anpassar alla organens arbete till ett något förändrat hjärta. På grund av det faktum att alla system måste arbeta vid denna tid för slitage, är det möjligt att utveckla akut hjärtsvikt och fel i hela kroppen.

Det andra steget är fas av relativ kompensation. De förändrade strukturerna i hjärtat ger barnet en mer eller mindre normal existens, som utför alla sina funktioner på rätt nivå. Detta stadium kan vara i åratal tills det leder till misslyckandet av alla kroppssystem och utveckling av dekompensation. Den tredje fasen av CHD hos ett barn kallas terminal och kännetecknas av allvarliga förändringar i hela kroppen. Hjärtat kan inte längre hantera sin funktion. Utveckla degenerativa förändringar i myokardiet, som förr eller senare slutar i döden.

Atrial septal defekt

Överväga en av de typer av CHD. DMPP hos barn är en av de vanligaste hjärtfel hos barn över tre år. I denna patologi har barnet en liten öppning mellan höger och vänster atria. Som ett resultat är det ett konstant återflöde av blod från vänster till höger vilket naturligtvis leder till ett överflöde av lungcirkulationen. Alla symptom som utvecklas i denna patologi är associerade med nedsatt normal funktion av hjärtat vid förändrade förhållanden.

Normalt finns ett hål mellan atrierna i fostret fram till födseln. Det kallas ett ovalt fönster och stänger som regel med den första inhalationen av en nyfödd. I vissa fall är hålet öppet för livet, men den här defekten är så liten att en person inte ens vet om den. Hemodynamiska störningar i denna utföringsform observeras ej. Ett öppet ovalt fönster, vilket inte orsakar några obehag för barnet, kan vara en oavsiktlig upptäckt under ultraljudsundersökning av hjärtat.

Däremot är den sanna atriella septaldefekten ett allvarligare problem. Sådana öppningar är stora och kan lokaliseras både i den centrala delen av atrierna och vid kanterna. Typ av CHD (DMPP hos barn, som vi har sagt) förekommer oftast) bestämmer den behandlingsmetod som en specialist valt utifrån ultraljudsdata och andra undersökningsmetoder.

Symptom på DMPP

Tilldela primära och sekundära atriella septalfel. De skiljer sig åt mellan funktionerna i hålets läge i hjärtans vägg. I primär DMP finns en defekt i partitionens nedre del. Diagnosen "CHD, sekundär DMPP" hos barn är inställd när hålet ligger närmare centraldelen. En sådan defekt är mycket lättare att korrigera, för i den nedre delen av septum kvarstår en liten hjärtvävnad som gör det möjligt att stänga defekten helt.

I de flesta fall skiljer sig unga barn med DMPP inte från sina kamrater. De växer och utvecklas efter ålder. Det finns en tendens till frekvent förkylning utan speciell anledning. På grund av att blodet ständigt kastas från vänster till höger och överfyllning av lungcirkulationen är barn utsatta för bronkopulmonala sjukdomar, inklusive svår lunginflammation.

Normalt finns ett hål mellan atrierna i fostret fram till födseln. Det kallas ett ovalt fönster och stänger som regel med den första inhalationen av en nyfödd. I vissa fall är hålet öppet för livet, men den här defekten är så liten att en person inte ens vet om den. Hemodynamiska störningar i denna utföringsform observeras ej. Ett öppet ovalt fönster, vilket inte orsakar några obehag för barnet, kan vara en oavsiktlig upptäckt under ultraljudsundersökning av hjärtat.

Däremot är den sanna atriella septaldefekten ett allvarligare problem. Sådana öppningar är stora och kan lokaliseras både i den centrala delen av atrierna och vid kanterna. Typ av CHD (DMPP hos barn, som vi har sagt) förekommer oftast) bestämmer den behandlingsmetod som en specialist valt utifrån ultraljudsdata och andra undersökningsmetoder.

Symptom på DMPP

Tilldela primära och sekundära atriella septalfel. De skiljer sig åt mellan funktionerna i hålets läge i hjärtans vägg. I primär DMP finns en defekt i partitionens nedre del. Diagnosen "CHD, sekundär DMPP" hos barn är inställd när hålet ligger närmare centraldelen. En sådan defekt är mycket lättare att korrigera, för i den nedre delen av septum kvarstår en liten hjärtvävnad som gör det möjligt att stänga defekten helt.

I de flesta fall skiljer sig unga barn med DMPP inte från sina kamrater. De växer och utvecklas efter ålder. Det finns en tendens till frekvent förkylning utan speciell anledning. På grund av att blodet ständigt kastas från vänster till höger och överfyllning av lungcirkulationen är barn utsatta för bronkopulmonala sjukdomar, inklusive svår lunginflammation.

I många år av livet kan barn med DMPP endast ha liten cyanos i området av den nasolabiala triangeln. Med tiden utvecklas blek hud, andfåddhet med liten fysisk ansträngning, våt hosta. Med ingen behandling börjar barnet ligga bakom i fysisk utveckling, upphör att klara av den vanliga skolplanen.

Hjärtat hos unga patienter står i lång tid emot ökad stress. Takykardi-klagomål och hjärtrytmavbrott uppträder vanligtvis mellan 12 och 15 år. Om barnet inte har varit under överinseende av läkare och han aldrig har genomgått ekkokardiografi, kan diagnosen "CHD, DMP" hos ett barn endast göras i ungdomar.

Diagnos och behandling av DMPP

Vid undersökning noterar en kardiolog en ökning av hjärtstörning vid betydande punkter av auskultation. Detta beror på det faktum att under blodets passage genom trånga ventiler utvecklas turbulens, som läkaren hör genom ett stetoskop. Blodet flyter genom defekten i septum orsakar inte något ljud.

Medan du lyssnar på lungorna kan du upptäcka fuktiga raler i samband med blodstagnation i den lilla cirkulationen av blodcirkulationen. Under perkussion (tappning av bröstet) detekteras en ökning av hjärtans gränser på grund av hypertrofi.

Vid undersökning av ett elektrokardiogram är tecken på överbelastning av det högra hjärtat tydligt synliga. På EchoCG finns en defekt i området mellan det interatriala septumet. Röntgen av lungorna gör att du kan se symtomen på blodstasis i lungorna.

Till skillnad från ventrikulär septalfel stänger DMPP inte ensam. Den enda behandlingen för en sådan defekt är kirurgisk. Operationen utförs i åldern 3-6 år tills dekompensering av hjärtaktiviteten har utvecklats. Kirurgiskt ingripande är planerat. Operationen utförs på ett öppet hjärta under konstituerande blodcirkulation. Läkaren gör suturen av defekten eller, om hålet är för stort, stänger det med en lappskärning från perikardiet (hjärttröja). Det är värt att notera att operationen för DMPP var en av de första kirurgiska ingreppen på hjärtat för mer än 50 år sedan.

I vissa fall används den endovaskulära metoden i stället för traditionell suturering. I detta fall görs en punktering i lårbenen, och ett ögonlock införs i hjärtkaviteten (en speciell enhet med vilken defekten är stängd). Detta alternativ anses mindre traumatiskt och säkrare eftersom det utförs utan att öppna bröstet. Efter en sådan operation, återhämtar barn mycket snabbare. Tyvärr kan inte alla fall användas endovaskulär metod. Ibland tillåter hålets placering, barnets ålder och andra relaterade faktorer inte ett sådant ingripande.

Defekt av interventricular septum

Låt oss prata om en annan form av UPU. Barn med VShP hos barn - den andra av de vanligaste hjärtsjukdomarna i åldern är högre än tre år. I detta fall finns ett hål i septum som skiljer höger och vänster ventrikel. Det finns en konstant blodökning från vänster till höger och, som i fallet med DMPP, utvecklas en överbelastning av lungcirkulationen.

Villkor för unga patienter kan variera kraftigt beroende på felets storlek. Med ett litet hål kan barnet inte göra några klagomål, och bullret under auscultation är det enda som kommer att störa föräldrarna. I 70% av fallen stängde de mindre defekterna i interventrikulär septum av sig själv vid en ålder av 5 år.

Till skillnad från ventrikulär septalfel stänger DMPP inte ensam. Den enda behandlingen för en sådan defekt är kirurgisk. Operationen utförs i åldern 3-6 år tills dekompensering av hjärtaktiviteten har utvecklats. Kirurgiskt ingripande är planerat. Operationen utförs på ett öppet hjärta under konstituerande blodcirkulation. Läkaren gör suturen av defekten eller, om hålet är för stort, stänger det med en lappskärning från perikardiet (hjärttröja). Det är värt att notera att operationen för DMPP var en av de första kirurgiska ingreppen på hjärtat för mer än 50 år sedan.

I vissa fall används den endovaskulära metoden i stället för traditionell suturering. I detta fall görs en punktering i lårbenen, och ett ögonlock införs i hjärtkaviteten (en speciell enhet med vilken defekten är stängd). Detta alternativ anses mindre traumatiskt och säkrare eftersom det utförs utan att öppna bröstet. Efter en sådan operation, återhämtar barn mycket snabbare. Tyvärr kan inte alla fall användas endovaskulär metod. Ibland tillåter hålets placering, barnets ålder och andra relaterade faktorer inte ett sådant ingripande.

Defekt av interventricular septum

Låt oss prata om en annan form av UPU. Barn med VShP hos barn - den andra av de vanligaste hjärtsjukdomarna i åldern är högre än tre år. I detta fall finns ett hål i septum som skiljer höger och vänster ventrikel. Det finns en konstant blodökning från vänster till höger och, som i fallet med DMPP, utvecklas en överbelastning av lungcirkulationen.

Villkor för unga patienter kan variera kraftigt beroende på felets storlek. Med ett litet hål kan barnet inte göra några klagomål, och bullret under auscultation är det enda som kommer att störa föräldrarna. I 70% av fallen stängde de mindre defekterna i interventrikulär septum av sig själv vid en ålder av 5 år.

En helt annan bild framträder med en tyngre version av UPU. VSD hos barn når ibland en stor storlek. I detta fall sannolikheten för att utveckla lunghypertension - en hemsk komplikation av denna defekt. Först anpassar alla system i kroppen till nya förhållanden, kör blod från en ventrikel till en annan och skapar ökat tryck i småcirkelns kärl. Förr eller senare utvecklas dekompensation, där hjärtat inte längre kan klara av sin funktion. Det finns ingen urladdning av venöst blod, det ackumuleras i ventrikeln och går in i systemcirkulationen. Högt tryck i lungorna tillåter inte hjärtkirurgi, och sådana patienter dör ofta av komplikationer. Det är därför det är så viktigt att identifiera denna defekt i tid och skicka barnet till kirurgisk behandling.

I det fall då VSD inte stängs av sig själv till 3-5 år eller det är för stort, genomförs en operation för att återställa integriteten hos interventionsseptumet. Såsom i fallet med DMPP sugs eller stängs hålet med en plåsterskärning från perikardiet. Det är möjligt att stänga defekten på ett endovaskulärt sätt om förhållandena tillåter det.

Behandling av medfödda hjärtfel

Kirurgisk metod är det enda sättet att eliminera denna patologi vid vilken ålder som helst. Beroende på svårighetsgraden kan behandling av CHD hos barn utföras både under nyfödd och i äldre åldrar. Det finns fall av hjärtkirurgi hos fostret i livmodern. Samtidigt kunde kvinnor inte bara föra graviditeten säkert till den föreskrivna tiden utan också att föda ett relativt friskt barn, som inte behöver återuppliva under de första timmarna av livet.

Typer och behandlingsvillkor bestäms individuellt. Hjärtkirurgen, baserat på data för undersökning och instrumentella metoder för undersökning, väljer arbetsmetod och tilldelar villkoren. Hela denna tid är barnet under överinseende av specialister som övervakar hans tillstånd. För att förbereda operationen får barnet den nödvändiga medicinsk terapin, vilket gör det möjligt att eliminera obehagliga symptom så mycket som möjligt.

Funktionshinder med CHD hos ett barn med snabb behandling utvecklas ganska sällan. I de flesta fall tillåter kirurgi inte bara att undvika död utan även skapa normala levnadsvillkor utan betydande begränsningar.

Förebyggande av medfödd hjärtsjukdom

Tyvärr utgör nivån på läkemedelsutveckling inte ett tillfälle att ingripa i fosterutveckling och på något sätt påverka hjärtfliken. Förebyggande av CHD hos barn innebär en grundlig undersökning av föräldrarna före den planerade graviditeten. Förväntad mamma innan man tar barnet ska också ge upp dåliga vanor, byta jobb i farlig produktion till en annan aktivitet. Sådana åtgärder kommer att minska risken för att ha en baby med patologi i utvecklingen av hjärt-kärlsystemet.

Rutinmässig rubella vaccination, som administreras till alla tjejer, undviker förekomsten av CHD på grund av denna farliga infektion. Dessutom bör förväntade mammor definitivt genomgå ultraljudsscreening i god tid för graviditet. Denna metod tillåter tid att identifiera missbildningarna hos barnet och vidta nödvändiga åtgärder. Födelsen av ett sådant barn kommer att ske under överinseende av erfarna kardiologer och kirurger. Om det behövs kommer de omedelbart att tas bort från nyföddes leveransrum till en specialiserad avdelning för att kunna fungera omedelbart och göra det möjligt för honom att leva vidare.

Prognosen för utveckling av medfödda hjärtfel beror på många faktorer. Ju tidigare sjukdomen detekteras desto större är risken för att förhindra nedbrytningstillståndet. Tidig kirurgisk behandling sparar inte bara unga patienters liv utan låter dem också leva utan några betydande begränsningar av hälsotillståndet.

Du är här: Medfödd hjärtsjukdom Kategori: Barnsjukdomar Visningar: 15717

Medfödd hjärtsjukdom - de viktigaste symptomen:

HuvudvärkPack av huvudvärkDifferentierad hjärtklappningAndarrhea VisionsförlustSuporus HjärtsmärtaExcessivt arteriellt tryck Snabba trötthetHögsviktPolitis av extremiteterKoloriska extremiteterMal rörlighetKammar i hjärtatLip av fingretFinning

Fel eller anatomiska abnormaliteter i hjärtat och kärlsystemet, som förekommer övervägande under fosterutveckling eller vid barnets födelse, kallas medfödd hjärtsjukdom eller CHD. Namnet medfödd hjärtsjukdom är en diagnos som diagnostiseras av läkare hos nästan 1,7% av nyfödda.

Sjukdomen i sig är en onormal utveckling av hjärtat och strukturen i blodkärlen. Risken för sjukdomen ligger i det faktum att nyfödda i nästan 90% av fallen inte lever upp till en månad. Statistiken visar också att i 5% av fallen dör barn med CHD under 15 år. Medfödda hjärtefekter har många typer av abnormiteter i hjärtat, vilket leder till förändringar i intrakardiell och systemisk hemodynamik.

Med utvecklingen av CHD observeras störningar i de stora och små cirklarna samt blodcirkulationen i myokardiet. Sjukdomen upptar en av de ledande ställningarna som finns hos barn. På grund av att CHD är farligt och dödligt för barn är det värt att undersöka sjukdomen mer detaljerat och ta reda på alla viktiga punkter som detta material kommer att berätta om.

Typer av CHD

En sjukdom som CHD uppträder främst hos nyfödda och barn, men utvecklingen av medfödd hjärtsjukdom utesluter inte vuxna. Om ett barn överträffade åldersbarriären vid 15 år med denna typ av sjukdom betyder det inte att den dödliga faran har gått. En person som är ålder med närvaro av en CHD-sjukdom kan dö när som helst, vilket direkt beror på typen och arten av denna sjukdom. Tänk på vilka typer av medfödda hjärtsjukdomar som är kända och vanligaste.

I medicin är omkring hundra typer av olika hjärtmuskulaturdefekter kända. Självklart kommer vi inte att överväga alla typer, och vi väljer bara de viktigaste. CHD är uppdelad i två typer: blått och vitt. Denna enhet baseras främst på intensiteten av färgförändringen i huden.

Den "vita" typen av UPU är i sin tur indelad i 4 grupper som heter:

Berikad med en liten cirkel av blodcirkulation. Orsaken till bildandet av vilka är: artärkanal, atrial septaldefekt och ventrikulär septaldefekt. Dålig liten cirkel. Samtidigt observeras tecken på isolerad stenos. Förvirrad stor cirkel. (Aortastenos, koagulering av aorta). Utan hemodynamiska förändringar: hjärtstillverkningar och dystopi.

Den "blåa" typen av medfödd hjärtsjukdom innehåller 2 grupper:

Med anrikningen av den lilla cirkulationen av blodcirkulationen, som kännetecknas av fullständigt införlivande av de stora kärlen. Mestadels utarmad liten cirkel. (Ebstein anomalier).

En interventrikulär septalfel är en typ av medfödd hjärtsjukdom som diagnostiseras hos nyfödda i ganska frekventa fall. Defekten i interventrikulär septum kännetecknas av att det berikade blodet blandas med icke-berikad. Med denna typ av sjukdom uppträder ett hål i hjärtat, vilket är en defekt. Denna öppning bildas vid gränsen mellan höger och vänster ventrikel. Genom öppningen överförs det berikade blodet från vänster ventrikel till den högra, där det blandas med det icke-berikade blodet.

Om defekten är av mindre storlek, kanske barnet inte har tecken på sjukdomen. Vid en signifikant hålstorlek observeras aktiv blandning av blod, vilket uppträder som blå hud på läpparna och fingrarna.

Defekt av interventricular septum är behandlingsbar, så i ofta fall är det möjligt att rädda barnet. Om öppningen mellan ventriklerna är av mindre storlek, kan det över tiden överföras. Med en ökad hålstorlek krävs kirurgi. Men det är värt att notera, om den här typen av sjukdom inte uppenbaras på något sätt, rekommenderas det inte att utföra någon form av intervention eller ingripande.

Bicuspid aorta ventilen är en typ av CHD, som också diagnostiseras hos barn, men främst i äldre ålder. Sjukdomen kännetecknas av det faktum att det inte finns tre ventiler i aortaklappen, eftersom det borde vara av anatomi, men endast två, följaktligen namnet på typen av sjukdom - den bicuspida aortaklaven. Genom tricuspidventilen ger ett normalt blodflöde till hjärtat. En bicuspid aortaklapp bildas huvudsakligen medan fostret fortfarande är i livmodern i den åttonde veckan av graviditeten. Det är vid denna tidpunkt som bildandet av hjärtmuskeln uppträder, och om en gravid mamma under denna period laddar sig fysiskt eller moraliskt, kan detta påverka bildandet av medfödd hjärtsjukdom.

Bicuspid aorta ventilen är också behandlingsbar, men kirurgi utförs endast vid händelse av symptom eller om hjärtat är under stark stress.

Atrial septal defekt - är ett hål beläget mellan höger och vänster atrium. Denna typ av sjukdom förekommer hos barn i sällsynta fall, men dess närvaro leder till ångest hos föräldrarna. Faktum är att om hålet är av liten storlek kan det växa på egen hand under en obestämd tid. Om hålet är av stor storlek, kan situationen endast korrigeras genom kirurgisk ingrepp. Om detta inte är gjort kommer denna typ av CHD att leda till utveckling av hjärtsvikt.

skäl

Orsakerna till denna typ av sjukdom är följande:

olika kromosomavvikelser; genmutationer; användningen av alkohol, tobak och narkotika av barnets föräldrar; diagnostisera sjukdomar som rubella och hepatit hos en gravid kvinna; ärftlig faktor från att ta droger.

Som du kan se är orsakerna till defekter och abnormiteter i hjärtmuskeln och blodkärlen ganska signifikanta, så det är viktigt att lära sig mer om dem.

När kromosomavvikelser bildas, bildas mutationer i olika arter. Under bildandet av aberrationer av kromosomer av betydande storlek dör hjärtmuskeln av, vilket leder till en persons död. Med mindre aberrationer av kromosomer som är förenliga med livet observeras utvecklingen av olika typer av medfödda sjukdomar. Under bildandet av den tredje kromosomen i uppsättningen sker bildandet av defekter mellan bladventilerna hos atrierna och ventriklarna.

Orsakerna till sjukdomen, som orsakas av genmutationer, medför utveckling av inte bara CHD utan också andra avvikelser hos olika organ. Det påverkar främst lungorna, kardiovaskulära, matsmältningssystemet och nervsystemet.

Effekten av alkohol har en negativ effekt på människokroppen. Om föräldrar använder alkohol i stor utsträckning, är utvecklingen av CHD inte gränsen. Utöver detta utesluter barnet inte förekomsten av andra typer av avvikelser och störningar. Under påverkan av alkohol är det ofta utvecklingen av VSD eller ventrikulär septaldefekt, atriell septalpatologi och den öppna arteriella kanalen.

Etylalkohol är det första bland de farliga droger som människor använder. Det är anledningen till användningen och innehållet av etylalkohol i människokroppen att utvecklingen av medfödd hjärtsjukdom observeras. Kvinnor som har en tendens till alkoholhaltiga drycker, i nästan 40% av fallen, föder barn till närvaron av medfödda hjärtsjukdomssyndrom. Speciellt farligt är användningen av etylalkohol under de första tre månaderna av graviditeten, eftersom detta inte bara leder till hjärtafvikelser, men också till andra allvarliga typer av sjukdomar och abnormiteter hos barnet.

Alkoholbruk av föräldrar påverkar barnet negativt.

Om en kvinna har haft rubella eller hepatit under graviditeten, kan denna faktor inte bara påverka hjärtat utan också orsaka ett antal andra typer av patologier. Mycket, i nästan 2,4% av fallen är orsaken till medfödd missbildning hos barn rubella i en gravid kvinna.

Genetisk predisposition är också en viktig orsak till att ha CHD hos barn om deras föräldrar också har denna typ av sjukdom.

Skälen till bildandet av CHD kan vara olika faktorer av följande natur:

Röntgenstrålar; strålningseffekt; droganvändning; olika typer av virus- och infektionssjukdomar.

Och ofta utvecklas CHD hos ett barn om alla ovanstående faktorer verkar på en kvinna under graviditeten.

Det är inte heller nödvändigt att utesluta orsakerna till utvecklingen av hjärtafvikelser hos barn om kvinnor faller i följande riskgrupp:

ålder; endokrina systemavvikelser toxicos under de första tre månaderna av graviditeten; om det finns dödfödda barn i kvinnans historia eller med defekter.

Således är uppenbarligen orsakerna till en nyfödds diagnos tillräcklig, och det är nästan omöjligt att förhindra eller skydda sig från alla. Men om du vet att du har någon typ av sjukdom, innan du tänker barnet, rekommenderas att informera läkaren om det för att överväga möjligheten att härda sjukdomen. På hur man bestämmer att barnet har tecken på CHD, överväga nästa.

symtomatologi

Den kliniska bilden av sjukdomen "medfödd hjärtsjukdom" beror på de strukturella egenskaperna hos själva defekten, förekomsten av komplikationer och återställningar. Så, överväga de viktigaste symtomen på sjukdomen, liksom den kliniska bilden av sjukdomsutvecklingen hos nyfödda.

Dyspné indikerar tecken på CHD

Så, symptomen, som indikerar förekomst av tecken på CHD hos barn och vuxna, börjar med andfåddhet som uppträder när man utför mindre typer av motion. Samtidigt är det möjligt att observera en ökning av hjärtslaget, en manifestation av generell svaghet och en blek hudfärg, speciellt inom huvud och ansikte. Beroende på felets komplikation kan smärta observeras i hjärtat och bröstet också - dessa smärtor leder en person till svimning och ökad svullnad i extremiteterna.

Det finns tre faser av symtomen på sjukdomen, som kommer att övervägas senare.

Den första fasen kännetecknas som adaptiv. Det kännetecknas av kroppens anpassning till nedsatt blodflöde och hjärtfunktion. Under perioden för anpassning eller anpassning av organismen till störningar uppträder symtomen på en sjukdom extremt sällan och i en subtil form. Men detta observeras fram till början av hemodynamiska störningar. Vid överträdelse sker en ökning av utvecklingen av hjärtkompensation. Ett mycket farligt ögonblick, som en person kan dö under denna period. Om dödlighet inte uppstår och denna fas passerar, efter 2-3 år, observeras en förbättring av hälsan. Den andra fasen kännetecknas av en förbättring av patientens tillstånd, vilket orsakas som ett resultat av hjärtkompensation eller stabilisering av hjärtets arbete. Men den andra fasen har en relativt kort tid, och redan efter det observeras symtomen som är karakteristiska för den tredje fasen. Under början av den tredje fasen (terminal) är kroppen under svår stress. Under denna period börjar dystrofiska och degenerativa abnormiteter i hjärtmuskeln och andra organ utvecklas. Som ett resultat blir symtomen allt vanligare och förvärras, vilket leder till döden.

De mest uttalade symptomen på CHD är:

hjärtsvikt hjärtmumbran som kan höras även utan ett endoskop; cyanos.

Förekomsten av hjärtmuskler, som har tecken på systolisk karaktär, observeras i någon form av denna sjukdom. I sällsynta fall kan bruset uppträda periodiskt eller helt frånvarande. Buller i hjärtat hörs mycket tydligt, om en person samtidigt har utfört en liten fysisk ansträngning.

Cyanos manifestation observeras i sällsynta fall och endast under stenos av lungartären. Cyanos kan vara både permanent och förekomma mot bakgrund av skrik, gråt och andra typer av fysisk och nervös aktivitet hos organismen. Cyanos manifesteras i blått av fingrarna och läpparnas phalanges, såväl som blek hud på ansiktet.

Under bildandet av hjärtsvikt hos en patient spåras tecken på blanchering, kylning av extremiteterna och nosspetsen. Det är således möjligt att detektera närvaron av CHD hos en person endast genom att ändra hudens färg och smärta i hjärtat.

Symtom på ventrikulär septalfel

Symtom på CHD som är karakteristisk för den ventrikulära septaldefekten uppträder första dagen efter barnets födelse. Den viktigaste symptombilden består av följande symtom:

utseende av andfåddhet; dålig aptit eller brist på det; underutveckling; blueness av huden; svullnad i ben, fötter och buk; hjärtklappning; hjärtmumbran.

De första tecknen på en sjukdom kan detekteras under hjärtats undersökning. Läkaren spår samtidigt förekomsten av hjärtmumbran, som han senare studerar genom ultraljud. Slutsatsen av ultraljudet ger en exakt bild av vad som kan orsaka brus. Men ofta, barn med en interventrikulär septaldefekt med liten defektstorlek känner inte praktiskt taget något obehag och lever med det. Ofta lindras mindre defekter i en eller 10 år.

Defekt av interventricular septum

Således, om föräldrar spår följande symptom hos ett barn:

snabb utmattning svaghet, trötthet och inaktivitet andfåddhet; lemmen blueness; ingen viktökning.

I det här fallet bör du konsultera din läkare för att diagnostisera sjukdomen och rådfråga behandlingsrutiner.

Ibland kan en ventrikulär septaldefekt orsaka en komplikation som kännetecknas av förekomsten av lunghypertension. Så observeras bildandet av irreversibla processer i lungorna. Komplikationer av ventrikulär septalfel är extremt sällsynta. Dessutom kan defekten i interventrikulär septum orsaka följande komplikationer:

endokardit; stroke; hjärtsvikt och andra hjärtsjukdomar.

Symtom på bicuspid aortaklaff

Bicuspid aorta ventilen har tecken på manifestation, men det är värt att notera att denna typ är sällan erkänd hos barn. Under många år kan den bicuspida aorta ventilen vara helt asymptomatisk. Men redan vid uppväxten av ett barn uppstår störande tecken och karaktäristiska symtom på sjukdomen oftare. Så, symptomen på CHD bicuspid aorta ventilen har följande egenskaper:

Kastande smärta i huvudet. Yrsel, passerar till svimning. Visuell försämring. Om blodtillförseln till hjärtat förvärras, provocerad mot bakgrund av CHD hos bicuspid aorta-ventilen, är det störningar eller störningar i arbetet hos de flesta organ och system. Utseendet på andfåddhet. Smärta i hjärtat. Takykardi, vilket är hjärtklappning. Ökat blodtryck orsakat av starkt hjärta pressar.

Ett annat karakteristiskt symptom för CHD hos en bicuspid aortaklaff är nedsatt blodcirkulation i kroppen. Således går blodet in i aortan och därefter in i ventrikeln, vilket är onormalt. Det beror på felaktigt blodflöde och ovanstående symptom observeras.

Bicuspid aortaklaff

Således framträder den bicuspida aorta ventilen övervägande vid 10 års ålder, och vid en tidigare ålder observeras ovanstående symtom nästan inte.

Det är också värt att notera att på bakgrund av endast symptomen är det mycket svårt att göra en diagnos, så särskild uppmärksamhet bör ägnas åt diagnosen av sjukdomen.

diagnostik

Diagnos av sjukdomen innefattar följande typer av medicinska åtgärder:

Ekkokardiografi, som utförs fosterligt. Det används för att diagnostisera tecken på medfödd hjärtsjukdom under graviditeten. Phonocardiography. Bullerinspelning för senare utvärdering. Genomförande av ultraljud i hjärtat efter barnets födelse. EKG. Bröströntgen. Med röntgen är det möjligt att uppskatta hjärtans storlek, kontur och plats. Pulsoximetri Undersökningen, genom vilken möjlighet att få information om syrehalten och dess brist i perifera vävnader. Imaging. Används vid en sällsynt art av medfödd defekt. Blodtest: Allmänt och biokemiskt. Genom analys är det möjligt att bedöma graden av blodmättnad.

Det är värt att notera att inte alla ovanstående diagnostiska åtgärder utförs för ett fall av sjukdomen. Läkaren bestämmer själv vilka prov han behöver för att göra en korrekt diagnos.

behandling

Beroende på den kliniska bilden av sjukdomen ordineras lämplig behandling. Således kommer behandlingen att utföras beroende på svårighetsgraden och komplexiteten hos den kliniska bilden av sjukdomen. Om en person med en vice har en bild av full ersättning, kommer han att leva som en frisk person. Ofta har sådana människor ingen aning om att de har onormalt hjärtabnormalitet. Men för att inte provocera en kränkning av ersättningsstaten måste sådana människor följa några rekommendationer och övervaka deras hälsa.

För att göra detta måste du begränsa dig till tunga övningar. Om psykiskt arbete har negativ inverkan på patientens hälsa, ska den överges och ändras till en mer acceptabel.

Varje fysisk aktivitet som kan påverka patientens tillstånd är absolut kontraindicerad för en patient med även mindre tecken på hjärtsjukdom. Det är också viktigt att observera sömn, vars längd ska vara minst 8 timmar om dagen.

Fysiska belastningar är kontraindicerade för en patient med hjärtsjukdom.

Det är också viktigt att övervaka din diet. Det är inte tillåtet att äta fett, rökt och stekt mat hela tiden, eftersom tunga måltider påverkar hjärtets arbete. Mat bör också vara 3 måltider om dagen för att minska igen belastningen på hjärtat. Det är värt att neka salt och det rekommenderas inte att använda socker. Det är nödvändigt att äta huvudsakligen kokt mat, eftersom det bäst smälter av kroppen.

När det gäller hur man behandlar medfödda hjärtfel hos barn är det värt att notera att det finns en sådan form som medicinering. Drogbehandling omfattar följande åtgärder: En ökning av hjärtets kontraktile funktion, avlägsnande av överskottsvätska, avveckling av vatten-saltmetabolism, samt förbättring av metaboliska processer i myokardiet.

Om det under diagnosen uppenbarades att hjärtat inte klarar av enkla belastningar, är det nödvändigt att tillgripa en sådan behandlingsmetod som kirurgisk ingrepp, genom vilken defekter elimineras av erfarna kirurger.

Ungefär 30% av nyfödda behöver akut behandling genom operation. För att fastställa placeringen av en defekt i barnets kropp är en kateter installerad.

Behandlingen av CHD med hjälp av djup hypotermi är också välkänd. Detta innebär användning av svår förkylning. Om ett nyföddes hjärta handlar om en valnöt, kan en sådan operation inte undvikas. Genom att använda kall under operationen utför kirurgen eliminering av sjukdomen med fullständig avslappning av hjärtmuskeln.

För närvarande finns det ett flertal sätt på vilka behandlingen av CHD utförs. Så, till exempel, en metod som kallas commissurotomi, genom vilken dissektionen av ackumulerade ventiler. Efter avlägsnande av ventilen installeras en protes, vilket medför att en person lever med honom under resten av sitt liv.

Hjärtkirurgi är en ganska seriös och ansvarsfull typ av händelse, för vilken kirurgen är ansvarig. Framgången av operationen beror på kirurgens erfarenhet, och i nästan alla fall slutar sådana aktiviteter med framgång. Efter operationen känns personen helt normal och kan leda en hälsosam livsstil, men utesluter det hårt arbete och fysisk ansträngning.