logo

Blodprov INR: vad är det? transkript, normer hos kvinnor och män

Ett blodprov för INR (internationellt normaliserat förhållande) är nödvändigt för att bestämma nivån av blodkoagulering och dess överensstämmelse med normen. Identifiering av detta värde är nödvändigt för behandling av sjukdomar i hjärt-kärlsystemet, kontroll av medicinsk terapi och vid behov kirurgisk ingrepp. Tänk på vad INR är när de tilldelar analys och tolkning.

INR - kärnan i analysen

INR-analys är en indikator på normal funktion av hemostasystem, vilket indikerar om patienten riskerar för ökade blodproppar eller omvänt för låg blodkoagulering, vilket resulterar i blödning.

I de flesta fall är analysen nödvändig för att kontrollera blodkoagulationsfunktionerna. Detta gör det möjligt att ge en objektiv bedömning av patientens behandling och bestämma den optimala dosen av föreskrivna läkemedel.

Analysen av INR är inte ett verkligt värde, när man får den slutliga indikatorn används matematiska beräkningar, vars underlag är följande data:

 • en indikator för protrombintid
 • tromboplastinkänslighetsindex
 • det genomsnittliga värdet av protrombintiden (vilket ska vara 11-15 sekunder).

Det internationella normaliserade förhållandet (INR) skiljer sig från andra blodprov med sann data som saknar olika fel och är inte utsatta för yttre påverkan. Slutindikatorn beror inte på platsen för analysen och verktygen som används. Oavsett vilken forskning som genomförs är resultaten samma och identiska. INR uttrycks helt enkelt i enheter som inte har någon dimension. Det är inte en koncentration av några värden utan en "villkorlig ram" mellan hyperkoagulering - ett överskott av koagulation och ökad blödning.

Testuppgift

Bloddensitet, eller dess reologiska (flytande) egenskaper ligger inom det normala området, när båda systemen (koagulerande och antikoagulerande) arbetar harmoniskt och harmoniskt och observerar balans. Om ett av systemen misslyckas kan en person uppleva blodproppar eller ökad blödning.

I detta fall återspeglar koagulogramet koagulationssystemet, där protrombin är en nyckelindikator. Enligt villkoret för detta protein kan läkaren bestämma närvaron och frånvaron av en hemostaspatologi hos en patient. Det grundläggande koagulogrammet innehåller följande indikatorer:

 • PTI - protrombinindex ("protrombinindex: norm och avvikelser");
 • Kvik protrombin nivå;
 • PTV - protrombintid
 • indikator för INR - är den mest exakta och tillförlitliga.

I de flesta fall är det nödvändigt att bestämma INR för patienter som tar långvariga antikoagulanter av indirekt verkan, till exempel warfarin. Svårigheten att spåra resultatet av behandlingen ligger i det faktum att dessa läkemedel endast påverkar några av koaguleringsfaktorerna. Och endast INR kan identifiera dessa förändringar och bestämma förbättringar i patientens tillstånd.

En ökning av INR indikerar att patienten tenderar att blöda. Baserat på detta reduceras dosen av indirekta antikoagulantia. Om analyserna avslöjade ett lägre värde ökar risken för blodproppar. Därför beslutar en specialist att öka den medicinska dosen som krävs.

När behövs analys och vad visar den?

Analys av INR föreskrivs i följande fall:

 1. under behandling av kardiovaskulära sjukdomar och blodkoagulationspatologi;
 2. innan kirurgiska operationer utförs (kontraindikation är en indikator under 0,85 och över 1, 25);
 3. diagnos av antifosfolipid syndrom;
 4. förebyggande av tromboembolism (det normala värdet är inom 2-3);
 5. under graviditeten (indikatorn bör variera mellan 0,8-1,25);
 6. med hjärtinfarkt, hjärtfel, venetrombos och efter operationen (INR i blodprovet ska vara 2-3);
 7. vid diagnos av cirros
 8. i närvaro av cancer;
 9. åderbråck
 10. i olika sjukdomar i mag-tarmkanalen, som åtföljs av ett positivt test för "doldt blod" i avföring.

Dessutom är det nödvändigt att donera blod för: blödning, utseende av hematom, förekomst av blod i urinen och avföring, orsakssammanhang i vävnaderna.

Analys för individer som regelbundet tar indirekt exponering för antikoagulantia ska göras varannan vecka. I vissa fall kan forskningsfrekvensen öka. Det beror på varaktigheten av behandlingen och patientens tillstånd. Analysmetoden är identisk med andra metoder för blodprovtagning. Analysen måste göras på tom mage, blod tas från perifer venen.

Resultaten av forskningen ger information om:

 • Effekt av antikoagulantbehandling
 • leverens tillstånd, produktionen av vitamin K, funktionen av matsmältningssystemet;
 • sannolikheten för att utveckla kardiovaskulära komplikationer;
 • sannolikhet för att utveckla blodproppar i kroppen.

Normer INR

Patientkoagulogrammet är en väldigt individuell indikator. Därför kan kursindikatorn för varje fall variera. Med en hastighet av 2-3 rekommenderas en patient att hålla indexet närmare värdet 2, medan för den andra patienten blir den optimala frekvensen 3.

 1. från 0,8 till 1,15 - för personer som inte tar antikoagulantia;
 2. från 1,5 till 2 - för personer som diagnostiserats med arytmi och förhindrar bildandet av blodproppar;
 3. från 2 till 3 - för personer efter operation, för förebyggande av hjärtklappssjukdom, för förebyggande av komplikationer efter hjärtinfarkt, för behandling av djup ventrombos
 4. från 3 till 4 - för personer som behandlas av sjukdomar i huvudartärerna;
 5. från 4 till 4,5 - för personer som har genomgått operation med införandet av hjärtproteser.

INR: s norm för kvinnor och män

Ett blodprov för INR är normalt när indikatorerna ovan överensstämmer med både manliga och kvinnliga representanter. Den enda skillnaden kan vara indikatorer för tjejer som tar preventivmedel. Förhöjda nivåer kan också inträffa under graviditeten.

Under denna period genomgår kroppen betydande förändringar, vilket kan orsakas av hoppindikator. Det är därför rekommenderat att utföra INR i blodet hos en kvinna var tredje månad. Ett överskattat värde är dock acceptabelt, med en tendens att indikatorn ständigt växer, det är nödvändigt att vidta åtgärder, annars föreligger risk för för tidig födsel och risken för missfall.

Dekodningsanalys

Om INR är förhöjt indikerar detta möjligheten för följande patologier:

 • arvelig patologi av koagulationssystemets arbete;
 • felaktigt arbete på absorption av fett i tarmen;
 • vitamin K-brist;
 • leversjukdom;
 • biverkningar från att ta droger av indirekt verkan.

Ett överskattat värde är en farlig risk för inre och yttre blödning. Speciellt kritisk är indikatorn ovanför 5. Situationen är komplicerad om INR är högre än normen vid diagnos av högt blodtryck, ulcerösa lesioner i mag-tarmkanalen, sjukdomar i urinvägarna. I detta fall behöver patienten akut inlägg och behandling.

Ett koagulogram, där det finns en låg avläsning av INR, indikerar utvecklingen av följande villkor:

ökat antitrombin,

biverkningar av diuretikum och preventivmedel,

onormal hematokrit.

Ett lågt index indikerar en hög blodviskositet, vilket kan leda till blodproppar i kärlen.

Om en låg INR detekteras hos en gravid kvinna indikerar detta sannolikheten för tromboemboliska komplikationer. Varje kränkning av indikatorns norm indikerar ett fel i kroppen, liksom eventuellt fel val av medicinen som tas.

INR (internationell normaliserad attityd): vad är det, mätning, norm, kontroll

Det är inte alltid studien av protrombinkomplexet slutar med bestämning av protrombintiden eller protrombinet av Kvink. I andra fall, för att få den fullständiga bilden, anser kliniker att det är lämpligt att expandera studien av förmågan hos hemostasystemet genom sådana indikatorer som INR (internationellt normaliserat förhållande) som ingår i protrombintestet och ofta förskrivs tillsammans med en annan laboratorieanalys - APTT (aktiverad partiell tromboplastintid ).

I grunden är det fallet som kräver bestämning av INR användningen av indirekta antikoagulanter (Warfarin, Finilin, Varfarex, Sincumar, etc.).

INR i blodprov

INR i blodprovet är en laboratorieindikator för funktionen av hemostasystemet, vilket återspeglar förhållandet mellan värdena för protrombintid (PTV) och värdena för denna indikator (PTV) hos en frisk person.

INR visar om patienten har en tendens till ökad blodproppsbildning och utveckling av tromboemboliska tillstånd eller omvänt till minskad koagulering och blödning, eftersom en minskning av hemokoagulationsförmåga också kan leda till allvarliga komplikationer även vid mindre vävnadskada.

Normen för den internationella normaliserade attityden hos friska människor tenderar att vara 1 och ligger inom intervallet från 0,7 till 1,3.

När det gäller enskilda normer hos män och kvinnor finns det ingen skillnad för friska människor, precis som med användning av antikoagulantia för terapeutiska eller profylaktiska ändamål - normerna för kön har inga skillnader.

Under tiden borde vi inte glömma de preventivmedel, vilka kvinnor i den vackra hälften av mänskligheten, som är i reproduktiv ålder (för att förhindra oönskade graviditeter) eller hormonbehandling som föreskrivs för korrigering av hormon, kan minska den internationella normaliserade attityden och skapa risken för trombos hos kvinnor. bakgrund i klimakteriet.

Ökad bildning av blodproppar i blodkärlen hos unga patienter som lider av hjärtefekter, personer efter 50 år på grund av ålder och hormonförändringar eller patienter som genomgår operation för hjärtklaff ersättning, är fyllda med risken att utveckla farliga tromboemboliska tillstånd (hjärtinfarkt, pulmonell tromboembolism, ischemisk stroke ).

För att förhindra sådana problem är personer med risk, det vill säga med en patologi åtföljd av ökad trombos, förskrivna läkemedel som främjar blodförtunning och upplösning av omvälvningar, till exempel warfarin och dess analoger (indirekta antikoagulantia). Efter vissa sjukdomar (lungemboli, hjärtinfarkt) eller kirurgiska ingrepp har patienten inte delat med blodförtunnande läkemedel - indirekta antikoagulanter som han tar dagligen (!) Samtidigt (17.00).

När man tar warfarin i patientens lever, blockerar syntesen av koagulationsfaktorer, som kräver deltagande av K-vitamin (II, VII, IX, X), genom att de metaboliseras av den senare (Vit K). Genom att minska innehållet i koaguleringskomponenterna sänker bildandet av koaguler.

Vid behandling med warfarin och andra indirekta antikoagulantia ordineras INR och protrombin oftare av Kvik, medan kombinationen av PTI och INR, om den används, är mer sannolikt utan vana än att få fullständig information. Protrombin-indexet (IPT) hör i sig till testen från det senaste århundradet, som ännu inte har överlämnat sina positioner i enskilda fall, men när man undersöker INR, har protrombinindexet helt enkelt ingen mening.

I protrombintestet är en annan indikator viktig - Kvik protrombin, som negativt korrelerar med INR: med en ökning av INR, Prothrombin-minskningar i Kvik eller, tvärtom, en minskning av INR-nivån motsvarar förhöjda värden av protrombin.

När föreskrivs av INR. Avkodningsresultat

Det internationella normaliserade förhållandet är inte ett vägledande test, såsom protrombin. INR är föreskrivet för indikationer, vilka inkluderar:

 • Förbereda patienten för operation (ett hinder är ett värde under 0,85 och över 1,25);
 • Graviditet (norm 0,8 - 1,25);
 • Diagnos av APS (antifosfolipid syndrom - bland annat laboratorietester);
 • Antikoagulant terapi för lungemboli, myokardinfarkt, förebyggande av tromboemboliska tillstånd vid hjärtfel och djup ventrombos efter kirurgiska ingrepp (zon med normala värden - 2-0-3,0);
 • Tromboembolisk profylax efter prostetiska hjärtklaffar - aorta (normen är från 2,0 till 3,0) och mitral (normen är 2,5-3,5) (användning av indirekta antikoagulantia).

Avkodning utförs på basis av intervallet av normala värden för varje tillstånd och för varje specifik patient, eftersom normen är 2,0-3,0 när man tar warfarin är i viss mån indikerande: en patient bör hållas på INR-nivå närmare 2,0 och en annan, och omkring 3,0, är ​​normal. Det bör noteras att dechiffrera analysen (INR), precis som andra indikatorer på koagulogrammet, utförs av läkaren, särskilt med avseende på studien av det hemostatiska systemet under graviditeten.

Om läsaren har märkt, är mätningen av INR alltid associerad med användning av indirekta antikoagulantia. Och vad sägs om direktverkande antikoagulantia, vilka också används för att förhindra hyperkoagulering? Direkta antikoagulanter har praktiskt taget ingen effekt på resultaten av ett internationellt normaliserat förhållande.

Förmodligen kommer patienterna snabbt att hantera avkodningen av analysen, om de normala värdena för varje tillstånd presenteras i tabellen:

Tabell över normen INR blod hos kvinnor och män efter ålder

Vid analys av blod för INR bekräftar normen den normala blodproppen. En signifikant avvikelse från denna indikator kan avslöja oegentligheter i organismens funktion och indikera allvarliga sjukdomar. Vad är INR? INR-testning erkänns av ledande experter som den mest exakta och tillförlitliga metoden för att studera blodkoagulationssystemet.

I vilka fall föreskrivs en analys för INR

Biokemisk analys av blod är början på diagnosen och en integrerad del av medicinska undersökningar och undersökningar. Många patienter är intresserade av INR av vad det är och hur mycket det borde vara i resultaten av analysen hos vuxna. Studien bestämmer graden av blodkoagulering. Den normala nivån av INR hos en frisk person ligger i intervallet 0,7-1,3, idealiskt bör resultatet vara så nära ett som möjligt. När du använder antikoagulantia hjälper en koaguleringsstudie att avgöra om du ska sänka eller öka dosen av läkemedel.

INR: s blodprov utnämns av den behandlande läkaren under läkarundersökningsperioden, som utförs årligen under biokemi. I närvaro av vissa sjukdomar kan bildandet av protrombin vara svårt eller överskridat, i sådana fall föreskrivs studier oftare. Analyser utförs vid registrering av gravida kvinnor, förberedelse för operation och som en allmän studie av patientens tillstånd.

Prothrombinnivåindikator

Blodens förmåga att bibehålla ett vätsketillstånd för normal cirkulation genom cirkulationssystemet och koagulera med skador och skador tillhandahålls av ett komplext proteintrombin. Hans indikator som ett resultat av analysen möjliggör bestämning av tendensen till bildandet av blodproppar eller blödning.

Prothrombin produceras i levern med hjälp av vitamin K.

Detta protein har en viktig funktion, och det finns flera metoder för att bestämma dess nivå:

 • Snabbmetoden bestämmer proteinets aktivitet i procentuella termer.
 • Prothrombinindexet (PTI) är förhållandet mellan protrombintiden hos en frisk person och patientens tid.
 • Det internationella normaliserade förhållandet (INR) är förhållandet mellan patientens protrombintid och graden av protrombin hos en frisk person.
 • Protrombintiden (PTV) visar blodplasmans koaguleringstid i sekunder.

Som en internationell normaliserad indikator i modern medicin används av PTI eller INR. Under normala förhållanden för ett blodprov är koagulationshastigheten nära en. INR är ett blodprov som godkänts av Världshälsoorganisationen och tillhandahåller diagnos och spårning av förändringar i patientens hälsotillstånd.

Analysresultat

Alla laboratorietester måste dekrypteras av en kvalificerad tekniker. Blod INR-värdet bestämmer blodets förmåga att koagulera i en viss takt. Hos män och kvinnor som tar olika läkemedel kan normala värden skilja sig från standarden.

Hastigheten för INR i kvinnornas blod under graviditeten kan variera beroende på förändringar i hormonnivåer, inklusive i åldern. Tabellen över normer för friska människor är som följer:

Efter 50-60 år kan priset variera något. För barn i det första året av livet ligger normala värden inom 1.

I praktiken är nära ett (0,8-1,25) blodprov för INR normen. En minskning eller ökning av indikatorn i förhållande till de presenterade normerna är extremt oönskad och indikerar en risk för patientens hälsa. Resultatet av testet för INR och avkodning kan förstås av varje patient. Den slutgiltiga slutsatsen kan endast göras av den behandlande läkaren, med tanke på alla faktorer betyder det att endast en specialist bör engagera sig i att dechiffrera analysen.

Låg koagulerbarhet

Om INR är låg, vad betyder detta? En låg blodkoagulationshastighet medför risk för blodproppar och blodtillförsel till vitala organ. Därför kan läkaren ordinera läkemedelsbehandling (antikoagulantia) och ytterligare laboratorietester för blodförtunning. Många sjukdomar och droger kan minska indikatorns nivå. INR under normen för följande sjukdomar:

 • Biverkningar av antikonvulsiva medel, diuretika, hormoner (inklusive preventivmedel)
 • Tromboembolism under graviditet och efter förlossning
 • Brist på vitamin k
 • Fysiska skador (inklusive vävnadsnekros)
 • Medfödd brist på koagulationsprotein

I vissa fall, med tekniska fel vid blodprovtagning, minskas INR. Även en låg koaguleringshastighet kommer att vara om provet har lagrats i laboratoriet för länge. Endast med strikt överensstämmelse med normerna blir testresultatet korrekt.

Hög koaguleringsförmåga

Ökad INR för en person som inte tar droger som påverkar blodpropp, säger hypokoagulering. Låg blodkoagulering medför risk för stor blödning och stor blodförlust, även vid mindre fysiska skador. Ökad INR kan bidra till att ta olika mediciner. Enligt forskningsresultat bedriver läkaren behandling och gradvis sänker dosen av läkemedel. I fallet då INR-analysen är högre än 6,0, är ​​patienten föremål för omedelbar akutinventering och ett läkemedel som reducerar koaguleringsindexet är föreskrivet. INR är förhöjt hos patienter som inte tar antikoagulantia av följande skäl:

 • Ett hjärtinfarkt eller preinfarktstillstånd och andra hjärtsjukdomar kan öka hastigheten.
 • Patologiska lesioner i levern (cirros, svårigheter med gallflöde etc.)
 • Maligna neoplasmer
 • Ökat antal röda blodkroppar (polycytemi)
 • Coagulopati hos spädbarn som orsakats av brist på vitamin K
 • Sjukdomar i matsmältningssystemet
 • Biverkningar av antibakteriella medel, antibiotika eller hormoner

Det är särskilt viktigt att kontrollera nivån efter 50 år. Läkarna rekommenderar att man tar en analys från 50 år om året.

Hur man går igenom analysen

Patienter som genomgår behandling och tar antikoagulantia testas dagligen. När staten stabiliseras reduceras testfrekvensen till 1 gång per vecka. Efter urladdning från sjukhuset på rekommendation av en läkare kontrolleras INR-indikatorn en gång var 2-3 veckor. Därför besöker patienten laboratoriet eller använder en särskild bärbar enhet oberoende av varandra. Beroende på typ av droger (direkt eller indirekt) och läkares recept, kan blodproppsnivån mätas en gång i månaden eller mindre.

Analysens riktning och dess efterföljande avkodning behandlar den behandlande läkaren. Bloddonation utförs i en speciell medicinsk anläggning eller ett laboratorium. I vissa fall kan terapeuten självständigt genomföra analysen. Under laboratorieförhållanden används venös blod. Före provtagningen bör provet följa de allmänna reglerna för förberedelse för analys.

Blod ges på tom mage, 2 dagar före blodprovtagning alkohol, stekt och rökt mat är uteslutet.

Patienter kan självständigt genomföra forskning med hjälp av en speciell apparat. Den bärbara enheten för forskning av MNO finns att köpa i drogister och onlinebutiker. Enheten är utrustad med en display där resultatet visas. För att utföra testet piercas fingerens hud med en engångs steril scarifier och den erforderliga mängden blod appliceras på testremsan. Provet placeras i en bärbar enhet och efter en kort tid visas testresultatet på skärmen.

Laboratorietestning av blod för INR enligt en standard som godkänts av WHO är en internationell indikator, förståelig för en läkare i alla länder i världen. Med denna analys diagnostiseras många allvarliga sjukdomar. När läkemedel som minskar aktiviteten i blodkoagulationsfunktionen utförs en INR-studie ofta och hjälper till att övervaka effektiviteten av behandlingen och justera doseringen av droger.

Vad är ett INR blodprov, vad är norm och avkodning

Kardiologer ordinerar ett blodprov för INR till många av deras patienter, vad är det, varför de gör det och vad dess dekryptering finns i den här artikeln.

Vad visar INR-blodet?

INR-parametern är upprättad i enlighet med internationella standarder, vilket återspeglas i dess namn. Den internationella normaliserade inställningen är förkortningen för INR.

Denna parameter karaktäriserar koagulerbarheten av blodplasma. En fullständig analys av blodkoagulationssystemet (hemostas) innehåller många test, vars resultat sammanfattas i en omfattande lista - ett koagulogram.

INR är en av de viktigaste parametrarna i ett koagulogram, vilket gör det möjligt att uppskatta blodets koagulationstid längs den externa vägen (vid vävnadsskada).

Denna egenskap kallas protrombintid (PTV) och mäts i sekunder. Men PTV ger inte en objektiv uppfattning om den verkliga koagulationshastigheten, eftersom denna indikator beror på vilken typ av reagens som används i studierna.

I olika laboratorier kommer PTV av en person att vara annorlunda.

För att få resultaten från PTV-studien till en enda standard, infördes den internationella normaliserade inställningen (INR) i praktiken.

Vid beräkningen tar det hänsyn till känsligheten hos reagenset som används i forskning.

Det internationella känslighetsindexet (MICH), som tar hänsyn till avvikelsen från reagensens känslighet från det standardiserade provet, indikeras av tillverkaren på varje förpackning och används vid beräkning av INR.

MICH är vanligen från 1,0 till 2,0.

Definitionen av MNO är som följer:

 1. För det första är kvoten från att dividera PTV-indexet av testblodet av PTV, taget som norm.
 2. Då höjs denna kvotient till en grad som är lika med MICH.

Resultatet är fritt från fel och lika viktigt för läkare från alla länder.

INR-värde

Koagulationsparametrar är en av de viktigaste egenskaperna som bestämmer hälsotillståndet. Om blodproppshastigheten går längre än de normala gränserna i ökningsriktningen ökar risken för blodproppar. Blodproppar kan blockera kärlbädden, lämnar områden av de viktigaste organen - hjärta och hjärna - utan blodtillförsel.

Täppta arterier med blodproppar är den direkta orsaken till dödliga sjukdomar:

 • Hjärtinfarkt
 • Cerebral infarkt;
 • Tromboembolism i lungartären (ATP).

Särskilt hög risk för blockering av artärer med blodproppar hos individer:

 • Lider av hjärtsjukdomar, kranskärlssjukdom
 • Patienter med trombos
 • Med hjärtarytmi - med förmaksflimmer, extrasystol;
 • Ha en historia av ischemiska stroke och hjärtinfarkt;
 • Överförda protetiska hjärtklaffar och kransartärer;
 • Personer med sklerotiska förändringar i deras artärer är över 50 år gamla.

För att minska risken för blodproppar i dessa kategorier av patienter föreskrivs de blodförtunnande läkemedel som måste tas dagligen och för livet.

Men när du tar sådana antikoagulantia som Warfarin, kan blodpropp i Varfereks minska så mycket att det kommer att bli en annan fara - hotet mot yttre och inre blödningar, hemorragisk stroke.

För att hålla indikatorer för blodkoagulering i ett säkert område och förskriva ett test för INR.

Systematisk övervakning av denna parameter gör det möjligt att övervaka dynamiken vid blodförtunning och genom att minska eller öka den dagliga dosen av antikoagulanten Warfarin för att returnera INR till zonen av säkra värden från 2,0 till 3,0.

För friska människor, MNO som är ungefär lika med 1, skulle sådana resultat vara 2-3 gånger högre än normalt.

Men för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar är en sådan grad av blodförtunning optimal. Högre MNO-värden kan redan vara en riskfaktor för blödning.

Warfarin och dess analoger är indirekta antikoagulantia. Deras åtgärder syftar till att blockera produktionen av koagulationsfaktorer i levern.

Dessa läkemedel bryter mot metabolismen av vitamin K, vilket är inblandat i syntesen av blodkoagulationsfaktorer. Till följd av bristen på vitamin K är levern inte kapabel att upprätthålla hög koagulering, blodet flyter och risken för blodproppar sänks.

Direkta antikoagulantia (heparin, hirudin och liknande), samt läkemedel baserade på acetylsalicylsyra (aspirin) som verkar direkt på trombocytaggregation, på displayen påverkar inte INR.

När de tas, liksom när du tar xarelto, behöver du inte kontrollera MNO.

INR när du tar warfarin

Vem är indelad i analysen av INR och vilka är standarderna?

Test för INR kan administreras:

 • Systematiskt. Regelbunden testning på MNO visas för alla som tar indirekta antikoagulantia som warfarin.
 • En gång. Sådana studier utförs under beredningsperioden för operation, under graviditet, vid diagnos av sjukdomar som involverar hemostas.
 • På patientens begäran. Testad för INR från tid till annan rekommenderas för äldre, män vars nära släktingar har haft tidig hjärtinfarkt, kvinnor efter klimakteriet, beslutsfattare profylaktiska direkta antikoagulantia (heparin, hirudin och liknande) och kardiopreparaty baserat på aspirin.

Friska ungdomar som inte förbereder sig för operation och förlossning, behöver inte donera blod för INR.

För dem är de normala indikatorerna nära enhet och ligger inom intervallet 0,7-1,3. Du kan ta reda på vad normen för INR för övriga kategorier är från tabellerna nedan.

Vad är INR: norm, kontrollmetoder

Förkortningen av MNO talar lite om en person som inte är en medicinsk professionell. För att förstå vad dessa mystiska bokstäver innebär, kommer vi i denna artikel att presentera några funktioner i blodkoagulationssystemet. Du kommer också att få reda på varför en INR-testanalys är tilldelad, vilka dess normala indikatorer är, till vilken den visas, hur ofta den ska utföras och var den kan utföras. Så, vad är INR: s norm och vilka metoder för kontroll brukar användas?

Blodkoagulationssystem

Normal blodtäthet säkerställs genom att de två systemen fungerar väl: koagulering och antikoagulering. Dess flytande tillstånd regleras av antikoagulationsmekanismer och trombos - genom koagulering. När balansen mellan dem är störd har en person en ökad tendens att blöda eller bilda blodproppar (blodproppar).

En av de viktigaste indikatorerna för ett koagulogram som återspeglar koagulationssystemets tillstånd är ett komplext protein, protrombin. Det kallas också koagulationsfaktorn II. Det bildas med deltagande av K-vitamin i levern. Det är just det här proteinet, som är föregångaren till trombin, att en läkare kan bedöma koagulationssystemets tillstånd och patientens tendens att blöda eller trombos.

Bestämningen av nivån av protrombin i blodet kan utföras enligt sådana metoder:

 • PTV (protrombintid);
 • Kvik protrombin nivå;
 • PTI (eller protrombinindex);
 • INR.

I vardaglig klinisk praxis ordinerar läkare oftast exakt PTI eller INR, eftersom de mest tillförlitligt återspeglar koagulationssystemets tillstånd.

Vad är INR och vad är det tilldelat för?

INR (eller det internationella normaliserade förhållandet) är ett viktigt laboratorietest som speglar förhållandet mellan patientens protrombotiska tid och protrombintiden hos en frisk person. Sådan standardisering av protrombinindikatorer gjorde det möjligt för läkare att få olika sätt att studera blodkoagulationssystemets tillstånd till en enda, förståelig och allmänt accepterad indikator. Denna laboratorieanalys ger stabila resultat som är desamma vid provning i olika laboratorier. MNO-testet godkändes av olika internationella organisationer och experter från Världshälsoorganisationen.

Introduktionen av INR-standarden möjliggjorde effektiv kontroll av kvaliteten och säkerheten hos patienter som förskrivit blodförtunnare (till exempel Warfarin, Sinkumar, Finilin). Antikoagulanter är föreskrivna för benägenhet för ökad trombos, vilket observeras i många patologier: tromboemboliska komplikationer av koronarinsufficiens, hjärtinfarkt, hjärtfel, lungemboli, trombos, tromboflebit etc.

En ökning av INR-index tyder på att blodet är förutsett och läkaren bestämmer sig för att minska dosen av antikoagulantia. Med en minskning av värdena på detta test ökar patienten risken för blodproppar. Sådana indikatorer indikerar en låg effekt av blodförtunnande läkemedel, och läkaren beslutar att öka dosen.

Normer för MNO-testet och analysavkodningen

För en frisk person ligger de normala indikatorerna för INR-testet i intervallet från 0,7 till 1,3 (vanligtvis 0,85-1,25), dvs närmare 1. När warfarin och andra antikoagulantia tas, bör de normala indikatorerna för INR vara från 2,0 till 3,0. Detta värde ger tillförlitlig förebyggande av trombos.

Förändringar i indikatorer för INR hos personer som inte tar droger för blodförtunning, indikerar att patologiska störningar uppträder i kroppen.

En ökning av INR-värdena över 1 indikerar eventuell närvaro av sådana patologier:

 • medfödda patologier i koagulationssystemet;
 • brist på K-vitamin i kroppen
 • leversjukdom;
 • felaktig absorption av fett i tarmen;
 • biverkningar av anti-gouty droger, vissa antibiotika, steroider och anabola steroider.

Först av allt är sådan hypokoagulering farlig genom utveckling av yttre eller inre blödningar. Kritiska indikatorer är INR över 6,0. Sådana hopp är särskilt farliga vid högt blodtryck, inflammatoriska och ulcerativa lesioner i mag-tarmkanalen, kärlsystemet och urinvägarna. I sådana fall visas patienten omedelbart sjukhusvistelse och behandling.

En minskning av INR-värdena under 1 indikerar eventuell förekomst av sådana patologier eller fel:

 • ökning eller minskning av hematokrit
 • ökade nivåer av antitrombin III;
 • biverkningar av glukokortikoider, preventivmedel, diuretikum eller antikonvulsiva läkemedel;
 • blod uppsamlades för analys från en kateter belägen i den centrala venen;
 • under analysen var blodplasman vid + 4 ° C under en längre tid än vad som anges i standarderna.

Förändringar i INR-indexen hos personer som tar warfarin eller andra antikoagulantia indikerar behovet av att justera dosen av dessa läkemedel.

Hypokoagulering (minskad koagulering och ökad INR) kan leda till blödning, och i sådana fall minskar dosen av läkemedel. Extern blödning i sådana fall kan provas av även minimala mekaniska skador, och inre (buken, livmodern, magen etc.) - genom sjukdomar och fysiologiska processer (till exempel menstruation).

Under hyperkoagulation hos patienter ökar risken för trombos och risken för allvarliga komplikationer (PE och trombos) ökar. I sådana fall ökar dosen av antikoagulantia.

Indikationer för utnämning av INR

Utnämningen av ett blodprov för INR utförs enligt vissa indikationer. Indikatorer för normen för detta test skiljer sig beroende på patientens underliggande sjukdom.

 1. Preoperativ undersökning av patienter. Norm är närmare 1 (från 0,7 till 1,3, vanligtvis - 0,85-1,25).
 2. Tar droger för att tunna blodet (till exempel warfarin). Norm - 2.0-3.0.
 3. TELA-terapi. Norm - 2.0-3.0.
 4. Skick efter aortaklaff ersättning med ett mekaniskt implantat. Norm - 2.0-3.0.
 5. Skick efter utförd mitralventilbyte med ett mekaniskt implantat. Normen är 2,5-3,5.
 6. Förebyggande behandling av lungemboli med hjärtsjukdom. Norm - 2.0-3.0.
 7. Förebyggande behandling av djup venetrombos efter operationen. Norm - 2.0-3.0.

Analysen av INR för patienter som tar blodförtunnare utförs regelbundet, vilka bestäms av läkaren individuellt. I början av sjukdomen, när patienten är på sjukhuset, utförs sådana test dagligen. Därefter rekommenderas patienten att utföra INR-kontrollen en gång i veckan och, om testresultaten är stabila, kan testfrekvensen minskas till 1 gång om 2-3 veckor.

Anledningen till utnämningen av ett extra test kan vara sådana förändringar i patientens liv eller symptom på hypokoagulering:

 • förlängd katarrhal eller annan sjukdom;
 • förändring av systemet med samtidig behandling
 • livsstilförändring eller diet;
 • abrupt klimatförändring;
 • omotiverade näsblod;
 • blödande tandkött
 • kauslösa hematomer;
 • blod i urinen:
 • långvarig och riklig menstruation hos kvinnor
 • blodstrålar i sputum eller kräkningar;
 • blod i avföring (eller tjockt avföring);
 • långvarig blödning med skärningar
 • inget oförklarligt kompaktering, smärta och svullnad i lederna i bakgrunden för att ta drogen för att tona blodet.

Var kan jag donera blod för att bestämma INR?

Du kan testa INR på följande sätt:

 • få en hänvisning från en lokal läkare för analys i ett polykliniskt laboratorium eller i ett privat laboratorium
 • utföra ett test på terapeuten, om han har den utrustning som behövs
 • köpa en bärbar enhet för att bestämma nivån på INR hemma.

Det är mest lämpligt att utföra ett INR-test hemma eftersom patienten inte behöver besöka kliniken ofta, donera venöst blod (det används oftast i laboratorier för att utföra denna analys) och spendera sin tid som väntar i köer. För att utföra ett sådant test krävs nytt blod från ett finger. Smärtfri hudpekning utförs med hjälp av en speciell automatisk enhet (scarifier). Testremsor sätts i mätinstrumentet, som levereras med en display, på vilken ett blodprov appliceras. Efter en kort tidsperiod visas INR-indikatorn på displayen. Att använda en sådan bärbar enhet är enkel, enkel och mycket bekväm.

Analys av INR på WHO: s rekommendationer bör ordineras för alla behandlingsmetoder för vilka kontinuerlig kontroll av blodkoagulering är nödvändig. Det visar mest noggrant tillståndet för det humana blodkoagulationssystemet. Detta test har godkänts av alla ledande experter inom antikoagulantbehandlingskontroll och antitrombotisk behandling.

Vad är blodets INR, och vad är normen?

I studien av blodproppar är en viktig indikator normen för INR - den internationella normaliserade attityden. Indikatorn låter dig mäta sedimenteringshastigheten för blodceller och bildandet av blodproppar. Markören är under konstant övervakning av läkare vid speciell terapi, som syftar till att förhindra blodproppar.

Blodkoagulerbarhet - en skyddande reaktion i kroppen

Vad visar MNO?

Det internationella normaliserade förhållandet visar tillståndet av blodkoagulationssystemet - hemostas. Mätningen sker genom speciella beräkningar, där protrombinindexet (PTI) och det internationella känslighetsindexet för tromboplastin (MICH) är involverade. Tack vare INR är det möjligt att noggrant bestämma mängden protrombin i blodet och dess överensstämmelse med referensvärdena.

Indikationer för analys

Testet för INR har tilldelats för att bedöma blodkoagulering när det är nödvändigt att bestämma orsaken till svår blödning eller omvänt en ökad nivå av blodproppar.

Huvudindikationerna för ett sådant blodprov är:

 • kontroll av behandling med direkta antikoagulanter (blodförtunnare);
 • svåra patologiska förändringar i levern - cirros, hepatit;
 • terapi med indirekta anti-trombosläkemedel;
 • hjärt- och vaskulära patologier - analysresultat i förmaksflimmer (förmaksflimmer), ischemi, stroke är av stor betydelse;
 • graviditet;
 • mellitus.

Var ska man donera blod till INR?

Det är möjligt att noggrant bestämma nivån av blodkoagulering med hjälp av en bedömning av protrombin av Kvik och INR. Därför måste man ta hänsyn till detta när man väljer en medicinsk institution.

Du kan donera blod både i ett privat laboratorium (mot avgift) och i en vanlig klinik, om kompetensnivån hos specialister och tillgången på utrustning tillåter.

Enheten för den oberoende analysen av MNO

Det är ganska realistiskt att göra forskning hemma, men för det här måste du köpa en speciell enhet - en uttrycklig koagulometer. Detta alternativ är mer lämpligt för personer som ständigt tar droger för att minska blodpropp. Om en engångsanalys krävs är det bäst att kontakta laboratoriet.

Förberedelse för analys

Tillförlitligheten av forskningsresultat på INR är alltid korrekt, det viktigaste är att ordentligt förbereda för leverans av biologiskt material.

 1. Den sista måltiden ska vara 7-8 timmar före proceduren, eftersom biomaterialet tas på en tom mage.
 2. En dag före manipulation, inte överbelasta kroppen med tunga fysiska belastningar, undvik stress och känslomässig överbelastning.
 3. Utför inte medicinska manipulationer - utesluta droppare, injektioner - 48-72 timmar före proceduren.
Vid kontinuerlig behandling med antikoagulantia rekommenderas att man dricker en daglig dos 10-12 timmar före studien.

Hur utförs ett INR-test?

Ett blodprov eller koagulogram för att utvärdera tillståndet av homeostas sker i flera steg.

 1. Biologiskt material tas från venen vid armbågen.
 2. Det erhållna blodet placeras i ett provrör av glas och utspätt med ett konserveringsmedel, citrat.
 3. De sedimenterade blodcellerna separeras från plasman. Funktionen av citrat vid detta skede är att binda kalciumjoner och förhindra bildandet av en koagel.
 4. Beräknat husdjur. Med hjälp av tromboplastin neutraliserar de effekten av konserveringsmedlet och observerar koagulationshastigheten för redan ren plasma.
 5. Beräkna matematiskt det internationella normaliserade förhållandet.

Studietiden är 2-3 timmar. Resultat kan erhållas på kvällen eller nästa dag.

Norma INR och tolkning av resultat

Normala värden hos friska personer som inte tar antikoagulantia skiljer sig från de tillåtna värdena hos patienter som regelbundet använder antitrombotiska läkemedel. Få andra värden, under graviditeten, och ibland finns skillnader i ålder.

Tabell "INRNs norm för olika kategorier av människor"

Vad är ett blodprov för INR

Om en person lider av kärlsjukdomar och han har ordinerats för långvarig användning av droger som främjar blodförtunning bör han övervaka koaguleringen och returnera biomaterialet för analys en gång var 15-20 dagar.

Läkare kommer att kunna bedöma hur effektiv den föreskrivna behandlingsregimen är och om nödvändigt justera dosen av drogerna. Ett koagulogram, inklusive ett blodprov för INR, är tilldelat för att identifiera värdet.

Hur förkortningen står för

När man utfärdar en blankett med resultaten av analysen förstår patienterna inte vad det är - INR. Förklaring av termen är följande: Internationell normaliserad attityd. Indexet är inte faktiskt, dess beräkning sker i fyra steg.

Det beräknas matematiskt, för det här behöver du veta följande data:

 • Storleken på den protragerade perioden. Patienten måste överföra biomaterialet för analys, efter det att koagulogramet utförs, bestäms blodkoagulationsindexet.
 • Medelvärdet av protrombintiden. I en frisk person varierar värdet från 11 till 16 sekunder.
 • Internationellt känslighetsindex för tromboplastin. Den komponent som används i laboratoriet tillverkas av olika läkemedelsföretag.
 • INR. För att bestämma värdet ökar förhållandet mellan protrombinperioden och det genomsnittliga normala värdet till ISI-koefficientens grad (likställt med MICH).

Det tar 5-8 timmar att få information i laboratoriet och beräkna resultaten. Vid testning på ett sjukhus publiceras resultaten i en vecka.

Vilka data visar ett blodprov för INR

Varför i laboratorier spenderar så länge och svåra beräkningar med existensen av det verkliga värdet av blodpropp? Läkarna hävdar att analysen är nödvändig:

 • Indikatorn är nödvändig för att bedöma effektiviteten av ordinerad terapi. Studien föreskrivs om antikoagulantia av indirekt typ är föreskrivna (Warfarin, Cincumar). Läkemedel i denna läkemedelsgrupp påverkar koagulationsfaktorer, så andra test och tester kommer inte att ge en tillförlitlig bild av tillståndet för dessa funktioner i koagulationssystemet.
 • Resultatet av analysen varierar med mottagligheten av tromboplastinet som används i laboratorier.
 • Läkare uppskattar hur effektiv den föreskrivna dosen av läkemedel för en specifik sjukdom i kärlsystemet.

Sammantaget ger blodkoaguleringsindikatorerna möjlighet för läkare att bestämma det verkliga plasmakoncentrationsindexet. Tekniken eliminerar sannolikheten för ett fel i slutresultatet, externa faktorer har ingen bieffekt på studien.

Effektiviteten av tekniken bekräftas av det faktum att resultatet av analysen utvärderas lika på alla kliniker, oavsett land och stad. Studien är nödvändig, med hjälp av den kan du välja den optimala dosen av droger, vilket gör det möjligt att kontrollera behandlingen.

Blodprovtagning för studien utförs hos en patient som genomgår behandling med indirekta antikoagulantia. Analysen utförs var 15: e dag, om nödvändigt utnämns studien oftare. Periodiciteten beror på personens tillstånd och välbefinnande, typ och stadium av utveckling av sjukdomen.

När en studie är föreskriven

Analys av nivån av INR i blodet gäller inte för standarden (som biokemi, totalt), utförs med specifika indikationer:

 1. Mannen var ordinerad operation. Förberedelserna för operationen inkluderar denna analys, nivån på MHO måste vara minst 0,85 men inte överstiga ett värde av 1,25.
 2. Bär ett barn (för 1, 2, 3 trimester).
 3. Behandling av djup venetrombos med antikoagulantia, venotonisk.
 4. Diagnos av antifosfolipidsyndrom.
 5. Förebyggande av tromboembolism och vaskulära patologier.
 6. Återhämtning och rehabilitering efter protetiska hjärtventiler.

Resultaten avkodas av den behandlande läkaren, läkarna avskyr sig från indexets norm, tillståndet hos den speciella patienten. När läkemedel förskrivs för behandling av vaskulära patologier kommer normens värde att skilja sig från standarden.

Framställning och analys

Indexet för internationellt normaliserat förhållande detekteras på olika sätt. Det är nödvändigt att donera blod i en medicinsk anläggning eller ett diagnostiskt centrum. Det viktigaste - tillgången på nödvändig utrustning. Resultatet meddelas efter 4-6 timmar. För att få en hänvisning för analys, behöver du besöka en terapeut.

Läkare varnar patienter: För att få ett tillförlitligt resultat måste du följa reglerna, externa faktorer påverkar blodkoagulationsfrekvensen. Om du ignorerar förberedelsen visar ett opålitligt resultat.

Donera blod rekommenderas för att uppfylla kraven:

 • inom 3 dagar före analysen är användning av alkoholhaltiga drycker förbjuden
 • 24 timmar före leveransen av biomaterialet rekommenderas att överge produkterna mättade med fetter, kryddig och saltad mat.
 • före evenemanget är det förbjudet att ta läkemedel av någon farmaceutisk kategori
 • Biomaterialet tas inte under menstruationen;
 • testet utförs före lunch på tom mage.

Internationella normer INR

Den ökade frekvensen påverkar direkt plasmakonsistensen. Enligt internationella standarder bör INR-indexet ligga inom ett. Den avviker från det accepterade värdet vid interna patologier, olämplig dosering av droger:

 1. Index ökat. Det är nödvändigt att utföra korrigering av dosen av föreskrivna läkemedel med hänsyn till den specifika patologin. Annars finns det en sannolikhet för komplikationer (blödning).
 2. Lågt index. Det verkar när behandlingen inte ger effekten och blodet tuntar inte. Om du inte ökar dosen av antikoagulantia, bildar patienten blodproppar, kommer kärlets struktur att förändras.

Norm för en vuxen

Hos kvinnor och män varierar frekvensen av INR från 0,7 till 1,3. Om testet visade att indikatorn inte rör sig bort från dessa värden är personen frisk, inte lider av patologiska processer. Experter säger att hos vuxna män skiljer sig inte kursen från kvinnor.

Den enda skillnaden är att särskild kontroll över blodkoagulering utförs under barnets bär, eftersom kvinnans kropp genomgår enorma förändringar. Under graviditeten övergår plasma varje trimester.

Framtida mammor måste överväga att indexet kan ökas, vilket inte anses vara en avvikelse från normen. Risken för fostret uppträder om värdet är mer än 4, det går inte att utesluta risken för missfall eller för tidig födsel.

För att göra en korrekt diagnos föreskrivs en kvinna ett andra test, efter att ha avkodat resultatet, föreskriver läkare en korrekt behandling.

Norm för ett barn

Hos barn efter födseln hålls indikatorn för INR inom enheten, och när den utvecklas och växer är indexet lika med vuxna värden.

Avkodningsresultat

En tabell med normala värden för båda könen och olika åldrar finns på läkarmottagningen och utfärdar en blankett med resultaten. Därefter styrs de av hur mycket resultaten avviker uppåt eller nedåt. De erhållna uppgifterna beror på förekomst av sjukdomar, medicinering.

För att korrekt dechiffrera resultatet, ta hänsyn till alla faktorer i aggregatet. Oftare utses testet av de skäl som anges i formuläret:

 1. Behandling av kronisk förmaksflimmer. När warfarin är ordinerat som huvuddrog, varierar INR-räntan från 2 till 3.
 2. Pulmonell tromboembolism terapi. Indexet sträcker sig från 2-3.
 3. Hjärtsjukdom. Vid överträdelse kommer värdet att vara ca 3.
 4. Vaskulära sjukdomar. Resultatet ligger i intervallet 3-4,5.
 5. Behandling av trombos. Indikatorn varierar mellan 2 och 3.

Avvikelse från normen

Om analysen visar att mno-indexet har stigit över norm eller avvikit från nedre sidan, och personen inte accepterar indirekta antikoagulanter för att bekämpa trombos är detta ett tecken på en patologisk process.

Ökat värde av INR

När resultatet visar ett högt värde sänks blodkoaguleringen. Ofta utvecklas patologi på grund av sådana faktorer:

 • medfödd brist på ämnen och föreningar som är ansvariga för blodkoagulering;
 • brist på vitamin K;
 • patologiska förändringar i levern
 • gastrointestinal dysfunktion;
 • manifestation av biverkningar på grund av långvarig medicinering.

En person som lider av magsår kräver omedelbar sjukhusvistelse vid diagnos av ett förhöjt index.

Lågt värde

Förekommer vid felaktig borttagning av biomaterialet eller fel i enheten. Om blodprovtagningen utfördes korrekt och utrustningen är i drift, indikerar ett lågt index förekomsten av patologier:

 • överdriven antitrombinhalt
 • trombos av de nedre extremiteterna och tromboemboliska komplikationer (manifesteras under graviditeten);
 • Utseendet av en bieffekt av att ta antikonvulsiva medel.

Om dosen av INR har minskat under behandling med warfarin, är den föreskrivna dosen inte lämplig för patienten, omedelbar korrigering är nödvändig.

Hur höjer nivån

Beroende på patientens tillstånd och sjukdomar med lågt index, föreskriver läkare en ökning av dosen av warfarin, det rekommenderas att justera indexet genom att byta kost.

Det rekommenderas att vägra produkter som innehåller K-vitamin, eftersom detta ämne bidrar till att sänka nivån. Den största mängden finns i lever, grönt och svart te, cikoria, sprit, spenat, sallad. Det är nödvändigt att begränsa konsumtionen av färsk gurkor och äpplen, sparris, majonnäs.

Om warfarin är förskrivet, kommer följande produkter att hjälpa till att öka hastigheten på kortast möjliga tid: vitlök, ginseng, rödvin, fiskolja. När de kombineras med läkemedlet, har dessa produkter en fördelaktig effekt.

Hur sänker INR-indexet

När INR-nivån överstiger normalvärdet bör dosen av föreskrivna läkemedel minskas. Patienten tilldelas en diet, vars underlag är:

 • havregryn, bovete
 • fullkornspasta
 • solrosolja;
 • bakade och kokta potatisar;
 • magert fisk, havsfisk;
 • ryazhenka och kefir;
 • crackers;
 • ägg;
 • kompote från torkade frukter.

Vad händer om du inte hanterar brott

Om mätningen visade att nivån av INR avviker från normen kräver patienten omedelbar korrigering av doseringen av droger, en förändring av kost, annars kommer avvikelser att uppstå:

 • bildandet av patogena blodproppar i kärlen;
 • lungemboli;
 • progression av leversjukdom;
 • tarmdysfunktion.

Om indexvärdet är högre än 5, finns det risk för intern och extern blödning som inte kan stoppas utan professionell hjälp. När indikatorn ligger nära ett kritiskt värde krävs akut inhalation.

Om en person inte lider av kroniska sjukdomar krävs ingen INR-analys. Men experter rekommenderar att studera varje 1,5-2 år.

En sådan förebyggande åtgärd kommer att bidra till att identifiera förekomst av vissa patologier och förhindra deras progression, vilket bevarar patientens hälsa och hjälper till att undvika oönskade komplikationer.