logo

Sjukdomar i hjärtat och blodkärlen - orsaker, symptom, diagnos, behandling och förebyggande

Dödligheten från hjärtsjukdomar och blodkärl, enligt Världshälsoorganisationen, når 31% av alla dödsfall i världen, andelen hjärtsjukdomar och stroke står för mer än hälften av fallen. Därför är det viktigt för alla att känna till tecknen på hjärtpatologier för att identifiera sjukdomen i tid och börja omedelbart behandling. Det är lika viktigt att genomgå en rutinkontroll med en kardiolog minst en gång vartannat år och från 60 år - varje år.

Hjärtsjukdom är mycket lättare att bota om det diagnostiseras i början. Några av dem är fullt behandlade, andra är inte, men i vilket fall som helst, om behandling påbörjas i ett tidigt skede, kan vidare utveckling av patologin, komplikationer och minskning av risken för död undvikas.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Experter identifierar flera viktiga sjukdomar i kardiovaskulärsystemet: hjärtsjukdomar (hjärtsjukdomar), arytmier, hjärtefekter, hjärtsjukdomar, perikardit, kardioskleros, hypertoni, reumatism, lunghjärtat, cirkulationsfel etc., den kliniska bilden, tilldelas en särskild behandling, med hänsyn till arten av sjukdomen, innebär också vissa nyanser i dietterapi.

Beskrivningar av hjärtsjukdomar och blodkärl

Orsaker till hjärtsjukdomar och blodkärl

Oftast är grunden för hjärt- och kärlsjukdomar följande patologiska mekanismer:

 • medfödda missbildningar;
 • inflammatoriska processer;
 • infektioner - bakteriell, viral, svamp;
 • förändringar i vaskulär ton;
 • allmänna utbytesstörningar
 • förändringar i blodkoagulering
 • ocklusion av vaskulär lumen.

Påverka kardiovaskulärsystemets hälsa, brist på fysisk aktivitet, missbruk av alkohol och nikotin. Hjärtsjukdomar är vanliga. Listan över sådana hälsoproblem ökar dagligen.

I de flesta kliniska situationer noteras en kombination av en eller flera patologiska mekanismer.

Symtom på hjärtsjukdomar och blodkärl

Symtomen på alla hjärtsjukdomar är likartade, huvudproblemet är att de ofta är skyldiga för trötthet eller generell sjukdom, även utan att misstänka att de talar om allvarliga problem. Om åtminstone några av dem är närvarande, är det en anledning att kontakta en specialist - en terapeut eller kardiolog.

Diagnos av sjukdomar i hjärtat och blodkärl

Den vanligaste och enkla instrumentella metoden för forskning är elektrokardiogrammet (en metod för att grafiskt registrera elektriska fenomen som uppträder i hjärtat under sin aktivitet). En mycket viktig metod för registrering av hjärtarytmi (arytmier) och vid diagnos av kranskärlssjukdomar (kranskärlssjukdom).

Ett elektrokardiogram återspeglar också en ökning (hypertrofi) av hjärthålen i hjärtat. Men med all värdet av denna metod måste man säga att EKG endast ska utvärderas med avseende på kliniska data (klagomål, undersökning, etc.), eftersom olika patologiska processer kan leda till liknande förändringar.

Vectorcardiography - en metod för rumslig studie av hjärtfältet.

Ekkokardiografi är den viktigaste moderna metoden för att studera hjärtat. Det hjälper till vid diagnos av hjärtfel.

Fonokardiografi är en metod för att spela in ljudfenomen som uppträder i hjärtat, ett viktigt tillägg till hjärtats auskultur, för med det hörs ljud som inte uppfattas av en persons öra.

Metoder för studier av hemodynamik och kardiovaskulärsystemets funktionella tillstånd

Bestämning av blodflödeshastighet: ett prov med magnesiumsulfat (normen är 10-15 sekunder), ett prov med eter (normen är 4-8 sekunder), ett lobelineprov (8-10 sekunder) och andra, det stiger under feber, tyrotoxikos, anemi, minskningar med defekter hjärta, hjärtinfarkt.

Bestämning av systolisk och liten blodvolym. Den systoliska volymen är den mängd blod som släpps ut i blodomloppet i hjärtat varje gång det sänks (50 - 75 ml), minutvolymen är den mängd blod som emitteras av hjärtat inom 1 minut (3,5 - 6,0 l). Dessa indikatorer minskar med hjärtinfarkt, hjärtfel.

Att bestämma massan av cirkulerande blod, normalt 2 till 5 liter (i genomsnitt 75 ml per 1 kg kroppsvikt), ökar det med hjärtsvikt, minskas med blodförlust. För att bedöma det kardiovaskulära systemets funktionstillstånd används övningstest med övningsstress, ett ortostatiskt test och ett test för andningshållning.

Ljudet i hjärtat, med denna metod kan du mäta blodtrycket, för att studera blodets gaskomposition i enskilda kaviteter i hjärtat och stora kärl och mycket mer. Röntgenundersökning av hjärtan och blodkärlen är en av de ledande platserna bland de instrumentella metoderna för att studera hjärt-kärlsystemet. En mer modern metod för magnetisk resonansavbildning av hjärtat och blodkärlen med kontrastmedel.

Från laboratoriemetoder med en allmän analys av urin, slutföra blodtal, biokemisk analys (bestäm olika enzymer (fraktioner LDH, CPK)).

Behandling av sjukdomar i hjärtat och blodkärl

Vid behandling av sjukdomar i hjärtan och blodkärlen används läkemedelsbehandling, i svåra fall som kräver kirurgisk ingrepp, hjärtventilutbyte, koronar och kranskärlspiralbyxkirurgi, hjärtimpacemakerimplantation och avlägsnande av tumörer på hjärtmuskeln.

Dessutom används biotekniska och mekaniska proteser ofta i modern hjärtkirurgi.

Modern farmakologi har ett brett utbud av olika läkemedel, vars verkan syftar till att förbättra hjärtkärlens kärlfunktion. Alla mediciner måste tas som föreskrivet av en läkare, samtidigt som alla rekommendationer följs.

Kardiologen rekommenderar vanligtvis att patienten flyttar och håller sig ute utomhus. Behandlingens varaktighet och intensitet beror på sjukdomens omfattning.

Förebyggande av hjärtsjukdomar och blodkärl

Tyvärr är ingen immun från genetiska och ärftliga faktorer. Därför är det omöjligt att förhindra medfödd hjärtsjukdom. Listan och symtomen på sådana sjukdomar bör vara kända för alla, och vid första misstankar är det nödvändigt att kontakta en kardiolog för en professionell undersökning. Detta ökar sannolikheten för en fullständig återhämtning.

Dessutom bidrar en hälsosam livsstil till att minska risken för hjärtsjukdomar. Håll dig i rätt näring, titta på din vikt, spendera aktivt fritid, regelbundet genomgå en läkarundersökning, var särskilt uppmärksam på diagnosen blodtryck, kolesterol och blodsockernivåer.

Hjärtsjukdomar: symptom, behandling, lista över stora sjukdomar

Från denna artikel lär du dig: vad är hjärtsjukdomar (medfödda och förvärvade). Deras orsaker, symtom och behandlingsmetoder (medicinska och kirurgiska).

Författare av artikeln: Victoria Stoyanova, läkare av 2: a klass, laboratoriechef på diagnostik- och behandlingscentrumet (2015-2016).

Kardiovaskulära sjukdomar är en av de främsta orsakerna till döden. Ryska statistiken visar att cirka 55% av alla avlidna medborgare drabbades exakt av sjukdomarna i denna grupp.

Därför är det viktigt för alla att känna till tecknen på hjärtpatologier för att identifiera sjukdomen i tid och börja omedelbart behandling.

Det är lika viktigt att genomgå en rutinkontroll med en kardiolog minst en gång vartannat år och från 60 år - varje år.

Hjärtasjukdomslistan är omfattande, den presenteras i innehållet. De är mycket lättare att bota om de diagnostiseras i början. Några av dem är fullt behandlade, andra är inte, men i vilket fall som helst, om behandling påbörjas i ett tidigt skede, kan vidare utveckling av patologin, komplikationer och minskning av risken för död undvikas.

Ischemisk hjärtsjukdom (CHD)

Detta är en patologi där det inte finns tillräckligt med blodtillförsel till myokardiet. Anledningen är ateroskleros eller trombos av kransartärerna.

CHD-klassificering

Om akut koronarsyndrom bör diskuteras separat. Dess tecken är en lång (över 15 minuter) attack av bröstsmärta. Denna term betecknar inte en separat sjukdom, men används när det är omöjligt att skilja hjärtinfarkt från instabil angina av symptomen och EKG. Patienten ges en preliminär diagnos av akut koronarsyndrom och börjar omedelbart trombolytisk terapi, vilket behövs för någon akut form av kranskärlssjukdom. Den slutliga diagnosen är gjord efter ett blodprov för infarktmarkörer: hjärt-troponin T och hjärt-troponin 1. Om deras nivå är förhöjd har patienten myokardiell nekros.

Symptom på CHD

Ett tecken på angina - brännskador, klämmer i bröstet. Ibland ger smärta till vänster sida, till olika delar av kroppen: scapula, axel, arm, nacke, käke. Mindre vanligt är smärtan lokaliserad i epigastrium, så patienter kan tro att de har problem med magen och inte med hjärtat.

Med stabila angina attacker provoceras av fysisk aktivitet. Beroende på funktionell klass av stenokardi (nedan kallad FC) kan smärta orsakas av en belastning av olika intensitet.

Ostabil angina skiljer sig från stabil genom att attackerna blir frekventare, börjar dyka upp i vila, kan vara längre - 10-30 minuter.

Kardioskleros manifesteras av bröstsmärtor, andfåddhet, trötthet, ödem och rytmförstöring.

Tecken på hjärtinfarkt (i det följande - MI) kan vara olika. Beroende på symptomen finns det flera former av MI.

Enligt statistiken dör cirka 30% av patienterna från denna hjärtsjukdom under dagen, utan att gå till en läkare. Undersök därför noggrant alla tecken på hjärtinfarkt i tid för att ringa en ambulans.

Symtom på MI

Smärtan varar från 15 minuter (ibland till och med en dag). Nitroglycerin avlägsnas inte. Analgetika försvagar bara det ett tag.

Andra symptom: andfåddhet, arytmier.

Huvudskyltarna: En känsla av kvävning, brist på luft, panik.

Ytterligare: cyanos av slemhinnor och hud, accelererad hjärtslag.

Behandling av CHD

Långtidsbehandling: Aspirin, beta-blockerare, statiner, ACE-hämmare.

På sjukhuset ges patienten kalciumantagonister (Verapamil, Diltiazem) och Aspirin. Den senare kommer att behöva tas löpande.

Vid ankomsten kommer läkarna omedelbart att påbörja sådan behandling: de kommer att andas in syre, injicera en lösning av morfin, om nitroglycerin inte har lindrat smärtan, injicera heparin för att tona blodet.

Ytterligare behandling: eliminering av smärta med intravenös Nitroglycerin eller narkotiska analgetika; obstruktion av ytterligare nekros av myokardvävnad med hjälp av trombolytika, nitrater och beta-blockerare; regelbundet intag av aspirin.

De återställer blodcirkulationen i hjärtat med hjälp av sådana kirurgiska operationer: koronar angioplastik, stentning, kranskärlskörtelkirurgi.

Kroniskt hjärtsvikt

Detta är ett tillstånd av hjärtat där det inte går att pumpa blod helt genom kroppen. Orsaken är hjärtsjukdomar och blodkärl (medfödda eller förvärvade defekter, ischemisk hjärtsjukdom, inflammation, ateroskleros, hypertoni etc.).

I Ryssland lider mer än 5 miljoner människor av CHF.

Steg av CHF och deras symptom:

 1. 1 - initialen. Detta är ett litet fel i vänster ventrikel, vilket inte leder till nedsatt hemodynamik (blodcirkulation). Symtom är frånvarande.
 2. Steg 2A. Blodcirkulationsstörning i en av cirklarna (oftare - liten), ökning i vänster ventrikel. Tecken: andfåddhet och hjärtklappning med liten ansträngning, slemhinnans cyanos, torr hosta, svullnad i benen.
 3. Steg 2B. Hemodynamiken försämras i båda cirklarna. Hjärtkammare genomgår hypertrofi eller utvidgning. Tecken: dyspné i vila, värk i smärta i bröstet, blått nyans av slemhinnor och hud, arytmier, hosta, hjärtastma, svullnad i benen, buken, leverförstoring.
 4. Steg 3 Svåra cirkulationssjukdomar. Irreversibla förändringar i hjärtat, lungorna, blodkärlen, njurarna. Alla tecken som är karakteristiska för etapp 2B stärks och symptom på skador på inre organ går med. Behandlingen är redan ineffektiv.

behandling

Först av allt är behandlingen av den underliggande sjukdomen nödvändig.

Symtomatisk medicinsk behandling utförs också. Patienten är ordinerad:

 • ACE-hämmare, beta-blockerare eller aldosteronantagonister - för att minska blodtrycket och förhindra ytterligare framsteg av hjärtsjukdom.
 • Diuretika - för att eliminera ödem.
 • Hjärtglykosider - för att behandla arytmier och förbättra myokardprestanda.

Ventilfel

Det finns två typiska typer av ventilpatologier: stenos och insufficiens. Vid stenos minskar ventilens lumen, vilket gör det svårt att pumpa blod. Och i händelse av insufficiens, stängs ventilen tvärtom inte i slutet, vilket leder till utflödet av blod i motsatt riktning.

Ofta förvärvas sådana hjärtfelfel. Visas mot bakgrund av kroniska sjukdomar (till exempel ischemisk hjärtsjukdom), uppskjutna inflammationer eller felaktig livsstil.

Aorta- och mitralventiler är mest mottagliga för sjukdom.

Symtom och behandling av de vanligaste ventilsjukdomarna:

På ett allvarligt stadium finns attacker av angina pectoris, svimning under fysisk ansträngning, hudfärg, lågt systoliskt blodtryck.

Mitral ventil prolapse

En annan vanlig patologi är mitral ventil prolapse. Funnet i 2,4% av befolkningen. Detta är en medfödd defekt där ventilens ventiler "sjunker" in i vänstra atriumet. I 30% av fallen är det asymptomatiskt. I de återstående 70% av patienterna noterar läkare andnöd, smärta i hjärtat, åtföljd av illamående och en känsla av "koma" i halsen, arytmier, trötthet, yrsel, frekvent feber upp till 37,2-37,4.

Behandling kan inte vara nödvändig om sjukdomen är utan symptom. Om defekten åtföljs av arytmier eller smärta i hjärtat, föreskrivs symptomatisk behandling. Med en stark förändring i ventilen är dess kirurgiska korrigering möjlig. Eftersom sjukdomen utvecklas med ålder, måste patienter undersökas av en kardiolog 1-2 gånger om året.

Ebsteins anomali

Ebsteins anomali är övergången av tricuspid-ventilerna till höger kammare. Symtom: andfåddhet, paroxysmal takykardi, svimning, svullnad i venerna i nacken, en ökning i det högra atriumet och den övre delen av högerkammaren.

Behandling med asymptomatiskt flöde utförs inte. Om tecken uttalas utförs kirurgisk korrigering eller ventiltransplantation.

Medfödda hjärtfel

Medfödda anomalier i hjärtstrukturen innefattar:

 • Atrial septal defekt - närvaron av ett meddelande mellan höger och vänster atria.
 • Defekten i interventrikulär septum är ett patologiskt meddelande mellan höger och vänster ventrikel.
 • Eisenmenger komplex - ventrikulär septalfel, som ligger högt, aortan skiftas åt höger och ansluts samtidigt med båda ventriklerna (aortisk dextroposition).
 • Den öppna arteriella kanalen - kommunikationen mellan aorta och lungartären, som normalt förekommer vid embryonala utvecklingsstadiet, har inte blivit övervuxen.
 • Fallot tetrad är en kombination av fyra missbildningar: ventrikulär septaldefekt, aortisk dextroposition, lungartärens stenos och höger ventrikulär hypertrofi.

Medfödda hjärtfel - tecken och behandling:

Hjärtsjukdomar i hjärtat

Hjärtsjukdom är en heterogen grupp av sjukdomar som leder till olika skador i hjärt-kärlsystemet. Konventionellt kan de delas in i tre stora grupper vid läsplatsen.

Sjukdomar som påverkar hjärtsvalvapparaten. Sjukdomar som påverkar hjärtkärlen. Sjukdomar som direkt påverkar vävnaden i hjärnans membran

Sjukdomar i hjärt-kärlsystemet börjar med känslan att "något är fel." Ödem, svettning, trötthet och hosta är symtom som inte alla uppmärksammar, men hur kan de hjälpa till att förhindra en kärlkatastrof.

Symtom och orsaker till hjärtsjukdomar och blodkärl

Antalet personer med hjärtsjukdomar och blodkärl ökar snabbt varje år, många av dem blir yngre. Samtidigt har de flesta av dessa sjukdomar inte några märkbara symptom i de första stadierna, därför är de ofta uppmärksammade endast när de blir kroniska eller leder till andra allvarligare patologier.

De flesta sjukdomar i hjärtat och blodkärlen är reversibla, om du uppmärksammar ditt tillstånd och livsstil i tid. Ofta beror dessa sjukdomar och deras utveckling uteslutande på personen, den ärftliga faktorn och comorbiditeterna påverkar inte så mycket.

Hjärtsjukdom

Hjärtsjukdom blir alltmer dödsorsaken eller uppkomsten av svåra komplikationer. Förutom medfödda sjukdomar finns det ofta de som utvecklas som komplikationer av andra sjukdomar eller på grund av felaktig livsstil.

En av de vanligaste sjukdomarna är takykardi, snabb hjärtslag. Han diagnostiseras allt oftare på grund av det alltför snabba tempot i det moderna livet, vilket bidrar till stress, ohälsosam kost, dåliga vanor, obekväma för en persons arbetssätt och vila.

skäl

Några av sjukdomarna är medfödda, till exempel hjärtsjukdomar, och ogynnsam ärftlighet spelar också en roll. Det finns emellertid andra, ofta mer signifikanta faktorer i utvecklingen av hjärtsjukdom.

 1. Virala eller bakteriella infektioner. De leder till olika inflammatoriska sjukdomar i hjärtmuskeln: endokardit, periokardit, myokardit, vilket kan leda till irreversibel skada på hjärtat.
 2. Frekvent stress. Konstant spänning och negativa känslor påverkar också hjärtmuskulärens arbete, de leder ofta till takykardi och andra rytmförstörningar.
 3. Felaktig diet, överskott av kolesterol. Bidra till utvecklingen av ateroskleros.
 4. Missbruk av alkohol, tobak, kaffe och andra toniska ämnen och drycker.
 5. Brist på fysisk aktivitet, irrationell och olämplig för hälsoskäl fysisk aktivitet.

Det är viktigt! De flesta faktorerna i utvecklingen av hjärtsjukdom kan påverkas om du tar hand om din hälsa och livsstil i tid.

symptom

Symtomen på alla hjärtsjukdomar är likartade, huvudproblemet är att de ofta är skyldiga för trötthet eller generell sjukdom, även utan att misstänka att de talar om allvarliga problem. Om åtminstone några av dem är närvarande, är det en anledning att kontakta en specialist - en terapeut eller kardiolog.

 1. Utseendet på andfådd efter någon fysisk aktivitet, även svag. Ibland kan andfåddhet förekomma även med lugn.
 2. Utseendet av stark svaghet, ibland eller permanent.
 3. Torr hosta, vanligtvis på natten.
 4. Smärta och obehag i hjärtat av regionen, kan ge tillbaka eller lever.
 5. För frekvent eller sällsynt puls kan den förändras utan uppenbar anledning.
 6. Svullnad av benen, som uppträder på kvällen.
 7. Andningssvårigheter, särskilt på natten.

Det är viktigt! Dessa symtom bör vara en anledning att konsultera en läkare.

Med utvecklingen av hjärtsjukdom blir symptomen intensivare, nya läggs till. Det är viktigt att märka sin närvaro i tid och konsultera en specialist, han kommer att hjälpa till att göra rätt diagnos och förskriva behandling. Terapi för hjärtsjukdomar är sällan enkel, det är vanligtvis nödvändigt att nästan helt ändra din livsstil för att förhindra återkommande eller inte få en mer allvarlig patologi.

Vissa sjukdomar i hjärt-kärlsystemet leder till stroke, en akut nedsättning av blodcirkulationen i hjärnan, orsakad av blockering av ett kärl med trombocyter eller plack. Stroke kallas ibland även som hjärtsjukdomar och blodkärl, men detta problem anses av neurologer, även om det uppstår på grund av kränkningar av kardiovaskulärsystemet.

Om problemet inte betalas med vederbörlig uppmärksamhet kan det leda till hjärtattack och andra konsekvenser som är farliga för liv och hälsa. Hjärtsjukdomar ska alltid behandlas med allvarlig allvar. Personer med hjärtsvikt bör alltid vara under överinseende av en specialist, eftersom sjukdomen kan förvärras utan ordentlig behandling.

Vaskulära sjukdomar

Vi bör också nämna kärlsjukdomar. Ateroskleros är vanligast, med plack inuti kärl på grund av högt kolesterol, åderbråck och tromboflebit, när inflammation och venetrombos uppträder.

ateroskleros

Ateroskleros är en kronisk sjukdom där kärlens lumen reduceras, vilket innebär att normal blodcirkulation hämmas. Oftast förekommer denna sjukdom hos äldre människor, även om experter konstaterar att det nyligen har "lite yngre".

De främsta orsakerna till ateroskleros är undernäring, frekventa stress och sjukdomar i mag-tarmkanalen. Oftast blir män över 35 år, särskilt de som utsätts för frekventa störningar, sjuk.

Ateroskleros manifesterar sig inte länge, endast då finns andfåddhet, konstant svaghet, förlust av arbetsförmåga. För att identifiera detta problem i ett tidigt skede bör man därför inte försumma rutinmässiga kontroller med en kardiolog, särskilt efter 35-40 år. Efter att ha identifierat sjukdomen måste du kanske helt ändra din livsstil.

Det är viktigt! Ateroskleros kan leda till stroke.

Åderbråck

Med åderbråck expanderar venerna i de nedre extremiteterna och förlänger, vilket leder till utseende av vaskulära "asterisker" och "noduler" på benen. Många tror att åderbråck bara är en kosmetisk defekt, men denna åsikt är fel. Åderbråck - full, kräver uppmärksamhet av sjukdomen.

De främsta orsakerna till åderbråck är övervikt och en aktivitet som kräver mycket stående. Ofta förekommer åderbråck hos kvinnor, ärftlighet kan också spela en roll.

Varicose dilation vid första manifesterar sig som ödem i benen, först då börjar "asterisker" att bildas, svullna ådror. Muskelkramper i benen är också ofta närvarande. Om du springer åderbråck, kan eksem och icke-läkningssår förekomma vid bålens utbulning.

För närvarande finns det många effektiva metoder för att bli av med åderbråck permanent eller synligt underlätta sin kurs. Denna sjukdom kan inte ignoreras.

tromboflebit

Med tromboflebit är venen igensatt med en trombos och inflammerad. Oftast påverkar denna sjukdom åderna i nedre extremiteterna, men det finns också trombos i näven i nacken, armar och bröst.

De främsta orsakerna till tromboflebit inkluderar olika mekaniska skador på kärlet, komplikationer av åderförlängning, andra inflammatoriska sjukdomar och infektioner. Det finns också en genetisk predisposition.

Tromboflebit orsakar svullnad, rodnad och förtjockning av huden vid blodproppens platser, mörkgöring av huden, på plats där ett trofasår kan bildas och vassa smärtor. Om du upplever dessa symtom, ska du se en läkare så snart som möjligt.

Sjukdomar i hjärtat och blodkärlen är ganska allvarliga och kräver i alla fall uppmärksamhet. Det är omöjligt att hantera dem utan hjälp av en specialist. Om de lanseras kan detta leda till extremt allvarliga konsekvenser.

Män lider av hjärtsjukdom oftare än kvinnor, men nyligen har det skett en kraftig ökning av dödligheten från hjärtsjukdom bland kvinnlig befolkning. Att korrekt och rättvist göra.

Hjärtsmärtor av varierande intensitet och natur är huvudklagomålen på kardiologens kontor. Varför finns det en pressande smärta i hjärtat? Signalerar detta tillstånd alltid?

Bröstsmärta kan uppstå av olika anledningar, de talar inte alltid om hjärtsmuskler. Ibland bestämma den exakta orsaken till obehag i.

Graviditet, även om det är en lycklig period i varje kvinnas liv, orsakar ofta många hälsoproblem för framtida mamma. En av de vanligaste patologierna under bärbarhetsperioden.

Inte alltid smärta i hjärtat indikerar patologierna i hjärt-kärlsystemet. Ibland kan obehag i bröstbenet indikera sjukdomar av helt annan natur. Permanent.

Hjärtat är vårt viktigaste organ. Utan det skulle blodets rörelse genom kroppen vara omöjligt. Tyvärr misslyckas ofta ett viktigt organ. Heart.

Tromboflebit är en inflammation i venös vägg vid vilken en trombos bildas. Det kan utvecklas, inte bara i övre men också i nedre extremiteterna. Mestadels tromboflebit.

Tromboflebit är en allvarlig sjukdom som påverkar människor med all social bakgrund, olika åldersgrupper, män och kvinnor. Sjukdomen av patologisk karaktär är direkt relaterad till inflammation av väggarna i de stora venerna och.

Hjärtpatologer av olika slag är bland de vanligaste och farliga sjukdomarna. Bland alla arytmiska störningar är sinus takykardi den farligaste. Känna symptomen och behandlingen.

En sjukdom som kännetecknas av en ökning av hjärtfrekvensen kallas takykardi. Med några massor, spännande stunder - det här är det normala tillståndet. Men manifestationen av detta symptom för ingen uppenbar anledning.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Kardiologi - det medicinska området som studerar människans vitala system - kardiovaskulär: egenskaper hos hjärtats och blodkärls struktur och funktion, orsakerna till och mekanismerna för förekomst av patologi; utvecklar och förbättrar metoder för diagnos, förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Betydande uppmärksamhet i kardiologi betalas till rehabilitering av patienter med kardiovaskulär patologi. Tyvärr har hjärtsjukdomar och blodkärl en ökande tendens att infektera unga människor och representerar ett av de viktigaste problemen med modern vård.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Kardiologi - det medicinska området som studerar människans vitala system - kardiovaskulär: egenskaper hos hjärtats och blodkärls struktur och funktion, orsakerna till och mekanismerna för förekomst av patologi; utvecklar och förbättrar metoder för diagnos, förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Betydande uppmärksamhet i kardiologi betalas till rehabilitering av patienter med kardiovaskulär patologi. Tyvärr har hjärtsjukdomar och blodkärl en ökande tendens att infektera unga människor och representerar ett av de viktigaste problemen med modern vård.

Praktisk kardiologi utvecklas i två riktningar: terapeutisk kardiologi och hjärtkirurgi. Terapeutisk kardiologi använder konservativa metoder (läkemedel, sanatoriumbehandling) för behandling av hjärt-kärlsjukdomar: bradykardi, takykardi, arytmier, extrasystoler, kärlsjukdomar, kärlsjukdomar myokardit, perikardit, endokardit.

Kirurgisk kardiologi eliminerar operativt medfödda och förvärvade hjärtfel och andra lesioner i hjärtat och blodkärlen, utför protetiska hjärtklaffar och blodkärl.

Kardiovaskulära sjukdomar anses för närvarande vara den vanligaste orsaken till funktionshinder och tidig dödlighet i ekonomiskt välmående västerländska länder. Enligt statistiken är andelen dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar 40-60% per år av det totala antalet dödsfall.

De viktigaste symptomen som gör det möjligt att misstänka utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar är smärta som uppstår bakom brystbenet och ger till vänster axel eller axel, andfåddhet, ökat blodtryck (BP över 140/90 mm Hg), takykardi (hjärtfrekvens mer än 100 slag per minut.) eller bradykardi (puls mindre än 50 slag per minut), avbrott i hjärtrytmen, ödem. När de första tecknen på hjärtsjukdomar och blodkärl uppträder, är det nödvändigt att omedelbart konsultera en kardiolog för att undvika utveckling av långvariga sjukdomar och komplikationer. Under den första perioden av sjukdomsutvecklingen uppnås lättare återställande av funktioner och mindre doser av läkemedel.

För närvarande har kardiologi nått en ny nivå i att utrusta den med den mest aktuella utrustningen för snabb och tidig diagnos och snabb behandling av hjärt-kärlsjukdom. De viktigaste diagnostiska metoderna i kardiologi är: fonokardiografi, elektrokardiografi (EKG), ekkokardiografi (ultraljud i hjärtat), daglig EKG-övervakning. De tillåter att utvärdera kontraktilfunktionen och tillståndet i hjärtmuskeln, hålrummen, ventilerna och hjärtkärlen. De senaste decennierna har aktivt utvecklat nya metoder för att undersöka patienter med kardiopatologi: sondering av hjärtkaviteter och angiokardiografi, vilket möjliggör diagnos och planering av operationer på hjärt- och koronarkärlen.

Modern teknik och metoder för behandling av hjärtpatologi kan klara av hjärtsjukdom, som igår ansågs oåterkallelig. Med hjärttransplantation sparar kardiologi livet för många desperata patienter.

Huvudfokus i komplexet av förebyggande åtgärder för att förebygga hjärtsjukdomar är optimal fysisk ansträngning, avvisning av dåliga vanor, uteslutning av nervösa överbelastningar och stress, hälsosam kost och ordentlig vila.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hypotension (hypotoni) refererar till en signifikant minskning av blodtrycket (eller arteriell).

Detta tillstånd leder sällan till utvecklingen av allvarliga sjukdomar, men på grund av det kan en person uppleva obehag.

Vad är orsakerna till hypotension och hur man hanterar det?

symptom

Många människor mötte minskat tryck. Detta tillstånd har ett namn - hypotension, medan A / D-hastigheterna minskar med mer än 20% av normen (120/70).

Hypertoni - det är viktigt att veta, du måste förhindra!

I en modern persons liv finns det alltid faktorer som negativt påverkar kardiovaskulärsystemet.

Brist på rörelse, stress, dåliga vanor, överspädning - allt detta leder till en ökning av blodtrycket och i kronisk form - till arteriell hypertension (AH). Denna sjukdom medför en markant försämring av hälsan och en minskning av livskvaliteten, och blir ofta orsak till hjärtinfarkt eller stroke.

Därför är det viktigt att känna igen sjukdomen i den tidigaste tiden då processen fortfarande är reversibel. Och ännu bättre - försök att undvika det.

Vad är hypertoni och hur man hanterar det?

En sjukdom där en person har ökat blodtrycket kallas högt blodtryck i det medicinska samhället.

Blodtrycket är stabilt, från 160/95.

Måste fixas inte mindre än tre gånger över 15 dagar.

Sjukdomen är farlig, för om hypertension, denna sjukdom, har gått långt kan det ge komplikationer i form av en dödlig hjärtattack, förlust av medvetande och stroke.

Myokardiella ledningssjukdomar - komplex hjärtsvikt

Ett av de vanliga patologierna i hjärtat är ett brott mot ledningen av myokardiet. Du kan också hitta denna patologi under namnet "hjärtblock".

Detta är ett relativt frekvent fenomen som kan orsakas av ett helt spektrum av avvikelser och sjukdomar, därför måste det övervägas på ett detaljerat sätt.

Vad är det

Mer specifikt är nedsatt myokardiell ledningsförmåga inte en sjukdom / patologi, utan en hel grupp sjukdomar / patologier.

Vad kvarstår atrial hypertrofi?

Vänster atrial hypertrofi - en sjukdom där det finns en förtjockning av hjärtens vänstra kammare, på grund av vilket ytan förlorar sin elasticitet.

Om tätningen i hjärtseptumet är ojämn kan det uppstå ytterligare störningar vid operationen av hjärtens aorta och mitralventiler.

Idag är kriteriet för hypertrofi en myokardisk förtjockning på 1,5 cm eller mer. Denna sjukdom är idag den främsta orsaken till unga idrottares tidiga död.

Sätt att behandla hjärtarytmier

Vad är farlig sjukdom

En person som lider av arytmi är i riskzonen för förekomsten av stroke och hjärtinfarkt. Detta beror på att under arytmi är hjärtat felaktigt reducerat, vilket resulterar i bildandet av blodproppar.

Med blodflödet sprids dessa blodproppar i hela kroppen och, där blodproppen sitter fast, kommer en blockering att uppstå och personen blir sjuk.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Sjukdomar i hjärtat och blodkärl - den främsta dödsorsaken i nästan alla länder i världen. Utseendet på symtom som bröstsmärta, andfåddhet, trötthet och hjärtklappning är skäl för ett besök hos en kardiolog.

Dussintals olika sjukdomar i hjärtat och blodkärlen utmärks, av vilka många kan behandlas med medicinering och korrigering av en hälsosam livsstil. Medfödda hjärtfel och allvarliga funktionella och organiska skador i hjärtmuskeln kan elimineras genom kirurgi.

I det här avsnittet hittar du omfattande information om hjärt- och kärlsjukdomar, diagnos, behandling och förebyggande.

Alkoholisk kardiomyopati

Alkoholisk kardiomyopati är en skada på hjärtmuskeln som orsakas av etanolets toxiska effekt. Alkoholisk kardiomyopati står för en tredjedel av alla fall av icke-ischemisk dilaterad kardiomyopati. Män är mer mottagliga för denna sjukdom. Orsaker till förekomsten Sjukdomen utvecklas efter.

aneurysm

Aneurysm Aneurysm är en utvidgning av lumen i ett blodkärl eller hjärtkavitet, orsakad av patologiska förändringar i deras väggar eller utvecklingsavvikelser. De vanligaste arteriella aneurysmerna, särskilt stora artärer, mycket sällan - aneurysm av stora vener. Orsaker till förekomsten.

Hjärtans hjärtrytm

Hjärnans aururism Hjärtans hjärtrytm är ett begränsat utskjutande ur myokardens tunna vägg, vilket åtföljs av en kraftig minskning eller frånvaro av kontraktil förmåga hos den patologiskt ändrade delen av hjärtmuskeln. Hjärnans aururysme detekteras hos 10-35% av patienterna som har lidit.

Aortinsufficiens

Aortinsufficiens Aortinsufficiens är en ofullständig nedläggning av aortaventilens cusps under diastolen, vilket orsakar omvänd blodflöde från aorta till vänster ventrikel. Hos 10% av patienterna kombineras denna ventildefekt med andra ventiler. Hos män är sjukdomen vanligare än hos kvinnor.

Aortastenos

Aorta stenos Aorta stenos är en inskränkning av aortaöppningen i ventilområdet, vilket gör det svårt för blodet att tömma från vänster ventrikel. Orsaker Tillförd aortastensos orsakas oftast av reumatiska lesioner i ventilbladet. I detta fall deformeras ventilklaffarna, skivas mellan.

arytmi

Allmän information Arrytmier är uppdelade i takykardier (ökad hjärtfrekvens), bradykardi (långsam hjärtslag), extrasysitologi (extraordinära sammandragningar) och hjärtblocket (vid blockad kan impulsen inte passera genom vissa delar av hjärtmuskeln och sammandragningar av olika delar av hjärtat uppträder inte samordnat.

ateroskleros

Ateroskleros Ateroskleros är en kronisk artärsjukdom som uppstår som en följd av en störning i lipiden och proteins metabolism. Sjukdomen kännetecknas av deponering av kolesterol och lipoproteiner i det vaskulära intima. Ateroskleros är vanligare hos äldre patienter: män över 50 år och kvinnor över 60 år.

Aorta-ateroskleros

Aorta ateroskleros Aorta ateroskleros är ackumulering av kolesterol, liksom andra fettämnen på aortas väggar. Sjukdomen har en progressiv form. Orsaker Aortos ateroskleros uppträder vanligen hos personer i åldern 40-50 år och äldre. Riskfaktorer inkluderar: bul.

Aterosklerotisk hjärtsjukdom

Aterosklerotisk hjärtsjukdom Aterosklerotisk hjärtsjukdom (arteriell kardioskleros) är en kronisk förändring i kransartärerna orsakad av nedsatt patency i deras lumen, till och med fullständig tillslutning som ett resultat av bildandet av kolesterolnivåer. Som ett resultat av dessa förändringar bryts.

Atrioventrikulärt block

Atrioventrikulärt block kallas nedsatt impuls från atriumet till ventriklerna. Ofta utvecklas atrioventrikulär blockad på bakgrund av olika sjukdomar. Orsaker till hjärtsjukdom: · Kronisk ischemisk hjärtsjukdom;

Smärta i hjärtat

Smärta i hjärtat Smärta i hjärtat (synonym: cardialgia) är en smärta som är lokaliserad i vänstra hälften av bröstet. Cardialgia är inte en självständig sjukdom - det är ett symptom på många olika patologiska tillstånd, såväl hjärta som icke-hjärtat ursprung.

bradykardi

Vad är bradykardi: allmän information om sjukdomen Bradykardi är en typ av arytmi där hjärtfrekvensen är mindre än 60 slag per minut. I utbildade idrottare kan bradykardi betraktas som normen, men indikerar ofta en hjärtpatologi.

Plötslig hjärtdöd

Plötslig hjärtdöd (synonym: plötslig hjärtdöd) är en icke-våldsam död orsakad av hjärtsjukdom, som uppenbarades som en plötslig förlust av medvetandet inom en timme efter det att akuta symptom uppstod. Orsaker till utvecklingen av plötslig cardi.

Medfödd hjärtsjukdom

Medfödd hjärtsjukdom Medfödd hjärtsjukdom är en defekt i strukturen hos stora kärl och / eller hjärta som förekommer hos en person från födseln. De flesta av defekterna orsakar en kränkning av hjärtkroppsflödet såväl som i små, stora cirklar av blodcirkulation. Orsaker till förekomsten Orsakar medfödda.

hemoperikardium

Hemoperikardium är ett farligt tillstånd som utvecklas när blod tränger in i perikardiet, vilket leder till kompression (tamponad) i hjärtat, en kraftig störning av hjärtaktiviteten och hemodynamiken. Orsaker Beroende på orsakerna till blod i.

Giant cellartärit

Giant cellartärit (synonymer: Hortons sjukdom, gigantisk temporal arterit) är en autoimmun sjukdom (vaskulit) där övervägande medelstora och stora extra- och intrakraniella kärl påverkas. Det vanligaste är nederlaget för den yttre halspulsåndens grenar.

hypertoni

Hypertension Hypertension kallas ökat hydrostatiskt tryck i kärl, ihåliga organ eller i kroppens håligheter. Ökat tryck kan orsaka skador på blodkärl, hjärta och njurar och orsaka hjärtattack, stroke och andra allvarliga komplikationer. Orsaker i

hypertonisk sjukdom

Hypertoni Hypertoni eller väsentlig (primär) arteriell hypertoni är en form av arteriell hypertension, vars diagnos är etablerad med undantag för symptomatisk (sekundär) hypertoni. Faktum är att detta är en bestående ökning av antalet systoliska blodtryck.

Hypertrofisk kardiomyopati

Hypertrofisk kardiomyopati Hypertrofisk kardiomyopati är en primär isolerad myokardiell lesion, kännetecknad av ventrikulär hypertrofi (vanligtvis kvar) med en minskad eller normal volym av deras hålrum. Kliniskt manifesteras hypertrofisk kardiomyopati av hjärtsvikt, smärta i gru.

Hypovolemisk chock

Hypovolemisk chock Hypovolemisk chock är ett patologiskt tillstånd av kroppen som orsakas av en snabb minskning av blodvolymen i blodet. Detta tillstånd åtföljs av förändringar i hjärt-kärlsystemet och akuta metaboliska störningar. Hypovolemisk chock är en kompensationsmekanism.

hypotoni

Hypotension är en patologi där det finns en minskning av blodtrycket: systolisk - under 90 mm Hg. Art. och diastolisk - under 60 mm Hg. Art. Orsaker till arteriell hypotension, beroende på dess form, kan ha följande orsaker till förekomsten.

Bröstpadda

Thoracic padda Thoracic padda (angina pectoris) är en av varianterna av koronar hjärtsjukdomar. Sjukdomen manifesteras av smärta eller obehag i bröstet. Smärtan kan utstråla till vänster arm, underkäke, nacke eller epigastrik region. Orsaker till Thoracic padda.

dextrocardia

Dextrocardia är en sällsynt medfödd abnormitet, som kännetecknas av spegelarrangemanget hos huvuddelen av hjärtat i höger hälft av bröstet och inte till vänster, som i de flesta. Dextrocardia ska inte förväxlas med hjärtdextraktion. Dextrocardia är en anomali, medan.

Defekt av interventricular septum

Defekten i interventrikulär septum är närvaron av ett hål i väggen mellan hjärtans vänstra och högra kammare eller fullständig frånvaro av en septum. I det senare fallet är defekten oförenlig med livet. En interventrikulär septalfel är den vanligaste medfödda hjärtsjukdomen, co.

Fördröjd kardiomyopati

Fördröjd kardiomyopati Fördröjd kardiomyopati är en diffus lesion i hjärtmuskeln, som kännetecknas av utveckling av dilatation (expansion) i hjärtkaviteterna (huvudsakligen vänstra kammaren) utan att öka sin väggtjocklek och åtföljs av en kraftig minskning av hjärtklappens funktion i hjärtat, manifestet.

Ventrikulär takykardi

Ventrikulär takykardi - snabb sammandragning av ventriklarna, som ofta uppstår och slutar plötsligt. Denna patologi är en av de mest allvarliga typerna av rytmförstöring som uppträder vid akut hjärtinfarkt. Ventrikulär takykardi kan utgöra ett hot mot människans liv, enligt.

Kongestivt hjärtsvikt

Kongestivt hjärtsvikt är hjärtets oförmåga att pumpa tillräckligt med blod för att säkerställa vävnadsmetabolism. Utvecklad till följd av att hjärtklemmens kontraktile funktion misslyckades. Orsaker Grunden för utvecklingsmekanismen.

Myokardinfarkt

Myokardinfarkt Som framgår av statistiska studier utvecklas hjärtinfarkt ofta hos män i åldrarna 40 till 60 år. Hos kvinnor sker denna sjukdom ungefär en och en halv till två gånger mindre. Myokardinfarkt förekommer hos patienter med hjärtsjukdom (CHD), ateroskleros, arteriell.

Ischemisk hjärtsjukdom

Ischemisk hjärtsjukdom Iskemisk hjärtsjukdom (CHD, hjärtsjukdom) är ett patologiskt tillstånd som kännetecknas av relativ eller absolut nedsatt blodtillförsel till myokardiet (hjärtmuskeln) på grund av skador på kransartärerna..

Ischemiska attacker

Ischemi är en minskning av blodtillförseln i ett visst organ, vilket leder till tillfällig dysfunktion eller permanent skada på vävnaden eller organet. Oftast är ischemi orsakad av en vaskulär faktor. Dess konsekvenser beror på hastigheten och graden av minskning av blodflödesparametrar, kroppens allmänna tillstånd, varaktigheten av ischemi.

Kardiogen chock

Kardiogen chock Kardiogen chock är ett allvarligt tillstånd som är en extrem grad av vänster ventrikelfel, vilket är baserat på en kraftig minskning av myokardiell kontraktilitet, vilket resulterar i minskad minut- och chockproduktion, vilket inte kompenseras av en ökning av den totala kärlsäkerheten.

hjärtförstoring

Cardiomegaly Cardiomegaly är en signifikant ökning av hjärtstorlek och massa. Kardiomegali kan vara medfödd, men oftare är det inte en självständig sjukdom, men förekommer i andra sjukdomar i hjärt-kärlsystemet. Orsakerna till Vro.

kardiomyopati

Kardiomyopati Cardiomyopati är en grupp myokardiesjukdomar, en vanlig egenskap som är strukturella och funktionella förändringar i hjärtmuskeln i avsaknad av ventrikulär patologi, arteriell hypertoni och kranskärlssjukdom, åtföljd av elektriska eller mekaniska dysfunktioner.

Coarkation av aorta

Coarkation av aorta är en medfödd hjärtsjukdom, som är en segmentär förträngning av aorta lumen upp till atresi (fullständig stängning), som ofta ligger mellan sammanflödet av artärkanalen och urladdning av den vänstra subklavia artären (det vill säga i aorta isthmusen), vilket manifesterar sig ha.

kollaps

Collapse Collapse är en akut vaskulär insufficiens, som kännetecknas av en kraftig minskning av vaskulär ton och en blodtrycksfall. Kollaps följs vanligtvis av nedsatt blodtillförsel, hypoxi hos alla organ och vävnader, minskad metabolism och inhibering av vitala kroppsfunktioner.

Vänster ventrikelfel

Vänster ventrikelfel Detta kliniska syndrom kallas annars "hjärtastma". Detta namn återspeglar väl bilden av symptomen som utvecklas vid vänster ventrikelfel (LFV). LVD utvecklar sig oftast gradvis, även om den akuta utvecklingen inte utesluts, och den är indelad i:

Sjukdomar i hjärtat och blodkärlen, och deras symtom

Alla patologier i kardiovaskulärsystemet ska behandlas efter noggrann diagnos under ledning av en läkare, med hjälp av både terapeutiska och kirurgiska metoder. För att navigera i olika sjukdomar i hjärtat och blodkärlen, samt för att förstå när du behöver omedelbart ringa till ambulanslaget, och när du kan besöka din lokala läkare bör du veta de viktigaste symptomen på dessa patologier.

Lista över hjärtsjukdomar och deras symtom

Kardiovaskulära sjukdomar klassificeras i följande kategorier:

Arytmi - förändringar i rytmisk och sekventiell sammandragning av atria och ventriklar;

Ischemisk hjärtsjukdom - cirkulationsstörningar och bildandet av ärrvävnad;

Myokardit, perikardit, endokardit - inflammatoriska sjukdomar i hjärtmuskeln;

Hjärtsjukdomar - medfödda och förvärvade lesioner av ventrikelns ventilapparat;

Kardiovaskulär misslyckande är en grupp sjukdomar som är baserade på hjärtsvikt när det gäller att säkerställa normal blodcirkulation.

Vegetativ-vaskulär dystoni - ett brott mot vaskulär ton.

Hypertoni - en systematisk ökning av blodtrycket.

Alla dessa sjukdomar i hjärtat och blodkärlen har olika orsaker till deras utveckling, symtom, behandlingsmetoder och prognos för återhämtning.

arytmi

Normalt reducerar hjärtat rytmiskt och konsekvent dess atria och ventriklar. Denna aktivitet är nära relaterad till ledningssystemets funktion, som skickar impulser till hjärtmuskeln.

Orsaker till arytmi:

Strukturella förändringar i ledningssystemet;

Elektrolytmetabolismstörningar;

Vegetativa förändringar i centrala nervsystemet;

Biverkningar av droger;

Komplikationer orsakade av kranskärlssjukdom.

Diagnos av arytmi utförs med hjälp av ett kardiogram, behandlingen av denna patologi är ganska komplicerad, utförs med hänsyn till organismens individuella egenskaper.

Ventrikulär asystol - manifesterad av flimmer och darrande av ventriklarna, uppträder som en komplikation av hjärtsjukdom, på grund av elektrisk stöt, en överdos av glykosider, adrenalin, Hindin (vid behandling av malaria).

Prognos - plötslig klinisk död är möjlig på grund av upphörande eller en kraftig minskning av hjärtutgången. För att lindra upphörandet av blodcirkulationen är det nödvändigt att omedelbart börja återupplivning med hjälp av en extern hjärtmassage och artificiell andning. Det är nödvändigt att ringa det kardiologiska laget "ambulans".

Atrial fibrillation - manifesterad av förmaksflimmer och fladder (250-300 cancer per minut), kaotisk och oregelbunden ventrikulär kontraktion. Förekommer som ett symptom på mitral hjärtsjukdom, tyrotoxikos, ateroskleros, myokardinfarkt, på grund av en överdos av glykosider, alkoholförgiftning.

Patienten kanske inte känner till arytmen och tar henne för ett snabbt hjärtslag. Prognos - förekomsten av tromboembolism.

Paroxysmal takykardi - manifesterar sig som en plötslig igångsättning och plötsligt slutar hjärtinfarkt, hjärtslag - 160-220 slag per minut. Dessutom finns det kraftigt svettning, ökad tarmmotilitet, liten hypertermi, accelererad tarmmotilitet.

Om attacken varar i flera dagar, kommer angina, svaghet, svimning, ökad hjärtsvikt med dessa symtom. Hjälp med paroxysmal takykardi - Massa av halspulsådern, aktivering av vagusnerven genom att trycka på ögonen och solar plexusområdet, samt hålla andan, en stark svängning av huvudet. Om dessa tekniker är ineffektiva sker ventrikel takykardi eller hjärtinfarkt, omedelbar medicinsk behandling krävs.

Sinus - en sinusrytmfrekvens på mer än 90 slag per minut uppträder med en kraftig minskning av blodtrycket, en signifikant temperaturökning, myokardit, anemi, myokardit. Patienten upplever en känsla av hjärtslag.

Hjälp - andningshållning, massage på solar plexus, halshålan, tryck på ögonbollarna.

Sinus bradykardi - manifesterad av en minskning av hjärtfrekvensen med en rytmisk sinusrytm på mindre än 60 slag per minut. Förekommer med hjärtinfarkt, som en följd av vissa infektionssjukdomar, biverkningar av droger.

Patienten känner hjärtklappningar, hans lemmar är kalla, svimning kan uppstå, angina kan uppstå.

Extrasystole - manifesterar sig i för tidiga sammandragningar i hjärtat, som patienten känner till hjärtsvikt eller hans förstärkta stroke. Efter detta uppstår en reflexiv önskan att ta ett djupt andetag.

Behandling kräver ofta systole, eftersom de leder till förmaks- och ventrikelfibrillering.

Hjärtblock - manifesteras genom att sakta ner eller helt stoppa ledningen av en elektrisk impuls längs hjärtledningssystemet. Patientens hjärtfrekvens saktar ner, han svimnar, på grund av att hjärnan inte är tillräckligt med blod, uppstår krampanfall, diagnostiseras hjärtsvikt. Prognos - med intraventrikulär (fullständig tvärgående) blockad är plötslig död möjlig.

Ischemisk hjärtsjukdom

I denna allvarliga hjärtsjukdom, som är baserad på nedsatt blodtillförsel till hjärtmuskeln, inträffar hjärtinfarkt, angina pectoris och kardioskleros.

Myokardinfarkt är en akut kränkning av blodtillförseln till hjärtmuskeln, vilket resulterar i att fokalnekros av myokardområden uppträder. På grund av hjärtmuskelns död är hjärtens kontraktilförmåga försämrad. Hjärtinfarkt uppstår på grund av trombos i artärerna som matar hjärtat med blod, vaskulär blockering med aterosklerotiska plack.

Den akuta perioden av hjärtinfarkt kännetecknas av mycket kraftig bröstsmärta, vars intensitet inte släckes av nitroglycerin. Dessutom finns det ont i magen, en attack av kvävning, hypertermi, en ökning av blodtrycket, snabb puls. Prognos - patienten kan dö av kardiogen chock eller hjärtsvikt. Nödhjälp före ankomsten av "ambulansen" - tar smärtstillande medel och stora doser nitroglycerin.

Angina pectoris ("angina pectoris") - manifesterar plötsligt smärta bakom sternum på grund av otillräcklig blodtillförsel till myokardiet. Den främsta orsaken till angina är ateroskleros av kransartärerna. Smärtan under angina pectoris, har tydliga gränser för utseende och eftergift, stoppas nästan omedelbart av Nitroglycerin. Den faktor som framkallar en attack är stress eller fysisk belastning. Kompressiv och pressande smärta uppträder bakom brystbenet, ger till nacke, underkäke, vänster arm och scapula, kan likna halsbränna.

Dessutom finns det en ökning av blodtrycket, svettning uppstår, huden blir blek. Om resten angina pectoris diagnostiseras, är kvävning, en känsla av akut brist på luft, associerad med dessa symtom. Ett angina attack som varar längre än 30 minuter är en misstanke om hjärtinfarkt. Första hjälpen - Nitroglycerin under tungan två gånger med en skillnad på 2-3 minuter, följt av att Corvalol eller Validol används för att undertrycka huvudvärk, då ska en kardiologisk ambulans kallas.

Kardioskleros - skador på myokardiet och hjärtklaffarna genom ärrvävnad som orsakas av ateroskleros, reumatisk feber, myokardit. Symtom - arytmi och ledningssjukdomar. Prognos - bildandet av aneurysm, bildandet av kroniskt hjärtsvikt, hjärtfel.

Myokardit, perikardit, endokardit

Denna grupp av sjukdomar kännetecknas av inflammatoriska processer i myokardvävnader orsakade av patogena mikroorganismer. Allergiska reaktioner och autoimmuna processer för bildning av antikroppar mot vävnaderna i sin egen organism kompletterar deras negativa effekt.

Typer av inflammatoriska hjärtsjukdomar:

Infektiös allergisk form av myokardit - inträffar efter en infektionssjukdom eller under den. Symtom: Allmän sjukdom, hjärtrytmstörningar, smärta i hjärtat, andfåddhet, ledsmärta, lätt feber. Efter några dagar ökar fenomenet myokardit och ökar. Hjärtfel bildas: cyanos i huden, svullnad i benen och buken, svår andnöd, förstorad lever.

Reumatisk, autoimmun, strålningsmyokardit - det finns akuta och kroniska former som uppenbarar sig med följande symtom på förgiftning: trötthet, hypertermi, hudutslag, illamående och kräkningar. Vid otillbörlig tillgång till en läkare blir fingrarna deformerade i form av trummor, liksom nageldeformation i form av konvexa klockglas.

Endokardit - inflammation i endokardiet (innerfodret i hjärtat), som täcker ventilapparaten.

Perikardit är en inflammation i hjärtans foder (perikardiet).

Sådana manifestationer kräver omedelbar behandling till läkaren, bäddstöd. Kardiologen kommer att förskriva antiinflammatoriska läkemedel (Ibuprofen, Diklofenak, Indometacin), Glukokortikosteroider (Prednison), Diuretika och Antiarytmiska läkemedel. Prognosen för hjärtkatarr är en komplett botemedel när behandlingen påbörjas i tid.

Hjärtsjukdom

Dessa sjukdomar inkluderar ventrikulära lesioner: stenos (oförmåga att öppna ventilerna helt), misslyckande (oförmåga att stänga ventilerna helt), en kombination av stenos och insufficiens (kombinerad hjärtsjukdom). Om hjärtsjukan inte är medfödd uppstår den på grund av reumatism, ateroskleros, syfilis, septisk endokardit, hjärtskada.

Typer av hjärtfel:

Minralventilens nederlag (stenos och insufficiens) - bestäms när hjärtat lyssnas av en kardiolog, som kännetecknas av utseendet hos patienter med en ljus rodnad och ljus läppfärg. Dessutom diagnostiseras andnöd, hjärtklappningar, svullnad i extremiteterna, leverförstoring.

Skador på aortaklaven (stenos och insufficiens) - Vid 1: a och 2: e fasen av defekten finns inga klagomål, vid 3-stegs angina diagnostiseras yrsel och dimsyn. Vid 4: e stadiet leder även den minsta belastningen till nedsatt hjärn- och hjärtblodcirkulation: arytmi, andfåddhet, hjärtastma.

Aortaventilinsufficiens - Vid 1: a och 2: a fasen finns inga klagomål, vid 3: e etappen av defekten stenokardi, pulsation av huvudets artärer, karotärartär, abdominal aorta, som är synlig för blotta ögat, diagnostiseras. I 4: e etappen uttalade hjärtsvikt, arytmi. I steg 5 förvärras symtomen på sjukdomen ytterligare.

Tricuspid ventil defekt - kan diagnostiseras genom pulsation av livmoderhalsen och lever, dess ökning, svullnad av armarna och benen. Det finns ett direkt förhållande - ju starkare pulsationen av venerna är, desto mer uttalad är ventilinsufficiensen. Stenos av ventilen ger inte en uttalad pulsering.

Kardiovaskulär misslyckande

Med detta generiska namn menas de sjukdomar som orsakade att hjärtan inte kunde svara för normal blodpumpning. Kardiovaskulärt misslyckande är akut och kronisk.

Typer av akut hjärtsvikt:

Hjärtastma är en konsekvens av kardioskleros, hypertoni, hjärtinfarkt, aorta hjärtsjukdom. Grunden för patologin är stagnation av blod i lungorna eftersom vänster ventrikel inte kan säkerställa normalt blodflöde i lungcirkulationen.

I lungens kärl ackumuleras blod, stagnerar, sin flytande fraktion sugs in i lungvävnaden. På grund av detta, tjocklekarna i bronchiolerna, deras fartyg smala, blir luften värre i lungorna. Levande symptom på hjärtastma: hosta, kallad "hjärta", väsande andning, andfåddhet, rädsla för död, blåa läppar och hud. Hjärtklappningar och högt blodtryck kompletterar den övergripande bilden.

Första hjälpen är att ge patienten en halv sittande position, sätt Nitroglycerin med Corvalol under tungan, ge heta fotbad. Före ankomsten av en ambulans, för att underlätta hjärtets arbete, är det möjligt att sätta gummibälten på låren i 15-20 minuter, försöker trycka på artärerna och inte artärerna. Prognos - i frånvaro av effekten av återupplivningsförfaranden uppstår lungödem.

Lungödem - misslyckande med att tillhandahålla nödvändigt hjälp vid hjärtacma leder till det faktum att den flytande fraktionen av blod inte bara strömmar in i bronkierna utan även i alveolerna och ackumuleras i dem. Luften, som fortfarande i en liten mängd tränger in i de fluidfyllda lungorna, slår denna vätska i lungvesenen in i skummet. Symptom på lungödem: agoniserande kvävning, rosa skum som sticker ut ur munnen och näsan, bubblande andning, snabb hjärtslag. En upphetsad patient har rädsla för döden, han blir täckt av kall, klibbig svett. Ökat blodtryck minskar kraftigt när situationen utvecklas.

Första hjälpen ska vara snabbt - patienten är placerad lutad, de gör honom till ett varmt fotbad, de sätter i selar på fötterna, 1-2 tabletter av nitroglycerin placeras under tungan. Intravenöst eller oralt administrerat i kroppen 2-4 ml Lasix eller Furosemide. Patienten behöver frisk luft, han är lättad mot det maximala med sina täta kläder, windows öppnas. Före lindring av lungödem är transport till sjukhus hos en sådan patient omöjlig.

Höger ventrikulär misslyckande - inträffar vid felaktig transfusion av blod och dess substitut, lungsjukdomar (astma, lunginflammation, pneumotorax), liksom på grund av lungemboli. Det finns en överbelastning av rätt hjärta, det finns en spasm i den lilla cirkulationen av blodcirkulationen. Den resulterande blodstasisen försvagar funktionen hos den högra ventrikeln. Symtom: andfåddhet, blodtrycksfall, cyanos av läpparna och ansiktets hud, kraftig svullnad i venerna på nacken.

Tromboembolism - den svåra smärtan bakom bröstkotan, expectoration av blod efter hosta förenar ovanstående symtom. Förekommer på grund av kontakt med blodpropp i lungartärskärlen. Prognos - En blodpropp i en stor artär är dödlig.

I detta tillstånd är en brådskande trombo-upplösande terapi nödvändig inför införandet av ambulansen, införandet av trombolytika (Eufillin, Lasix, Strofantin). Patienten vid denna tidpunkt ska ligga halvt i halvläget.

Collapse - ett tillstånd uppstår när en kraftig expansion av blodkärlen och en minskning av blodvolymen cirkulerar. Orsaker till kollaps: En ökning av nitroglycerin, blodtryckssänkande medel, förgiftning, effekter av vissa infektioner, vegetativ-vaskulär dystoni. Symptom - plötslig svaghet och yrsel, andfåddhet, en kraftig minskning av blodtrycket, ödemarkernas öde, törst och frossa. Patientens hud blir blek och kall för beröring, medvetslöshet kan förekomma.

Hjälp före ankomsten av "akutvård" - höja benen ovanför huvudet för att ge hjärnan blod, täck kroppen, ge en drink med varmt starkt kaffe för den snabba ökningen av blodtrycket.

hypertoni

Den verkliga orsaken till utseendet av högt blodtryck förstår inte fullt ut. Hennes utseende provar mentalt trauma, fetma, en tendens till salt mat, ärftlig predisposition.

Vid det första steget stiger trycket till värden på 160-180 mm Hg. Art. vid 95-105 mm Hg. Art. Ökningen i trycket är karakteristiskt för klimatförändringar, fysisk eller känslomässig stress, väderförändringar, inklusive kryddiga rätter i kosten. Ytterligare symptom: huvudvärk, tinnitus, sömnlöshet, yrsel. Vid detta stadium finns inga förändringar i hjärtat, njursvikt.

I det andra steget ökar trycket till 200 vid 115 mm Hg. Art. Under resten faller det inte till normen, men förblir något förhöjd. Det finns förändringar i vänster ventrikel (hypertrofi), nedsatt njurblodflöde, förändringar i hjärnans kärl.

I det tredje steget stiger trycket till värden på 280-300 mm Hg. Art. vid 120-130 mm Hg. Art. Under denna period är stroke, angina attacker, hypertensiv kris, hjärtinfarkt, lungödem, retinala skador möjliga.

Om det i första etappen av högt blodtryck är tillräckligt för att ompröva livsstilen och kosten för att tryckindikatorerna ska återgå till normala, då ska andra och tredje etappen behandlas med farmaceutiska preparat som föreskrivs av en läkare.

Diagnos av hjärtsjukdom

Enligt medicinsk statistik beror ca 60% av för tidiga dödsfall på kardiovaskulära sjukdomar. Diagnostisk studie av hjärtmuskulaturens tillstånd och dess funktion kommer att hjälpa till i tid för att göra rätt diagnos och börja behandling.

Vanliga diagnostiska metoder:

Elektrokardiogram (EKG) - fixering av elektriska impulser som härrör från ämnets kropp. Genomförs med hjälp av en elektrokardiograf, fixeringspulser. Endast en specialist kan bedöma resultaten av ett EKG. Han kommer att kunna detektera arytmi, frånvaro eller minskning av ledningsförmåga, kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt.

Hjärtets ultraljud - en informativ studie som gör det möjligt att utvärdera hjärt-kärlsystemet i ett komplex, för att identifiera tecken på ateroskleros, för att se blodproppar, för att utvärdera blodflödet.

Ekkokardiogram - En studie visade patienter med hjärtinfarkt. Det kommer att hjälpa till att upptäcka hjärtfel, aorta och ventrikulära aneurysmer, blodproppar, cancerprocesser, bedöma egenskaperna hos blodflödet, tjockleken på hjärtmusklerna och perikardiet och utvärdera hjärtventilernas aktivitet.

Magnetic resonance imaging - hjälper till att bestämma bullerkällan i hjärtat, platsen för myokardiell nekros, vaskulär dysfunktion.

Hjärtmuskelscintografi - utförs med hjälp av ett kontrastmedel, som efter att ha gått in i blodet hjälper till att bedöma egenskaperna hos blodflödet.

Hjärtövervakning av Holter - Observation av dagliga förändringar i hjärtat och blodkärlens arbete med hjälp av en mobil enhet, fäst vid ämnesbandet. Det registrerar orsaken till hjärtrytmstörningar, bröstsmärtor.

Det är möjligt att slutföra sådana studier på eget initiativ, men endast en specialist i kardiologi kan tolka sina resultat.

Förhindrande av hjärtsjukdom

Huvudfaktorerna orsakar förekomsten av hjärtpatologier:

Sedentary livsstil;

Rökning och alkoholmissbruk;

Förhöjt blodsocker;

Det överskott i kosten av eldfasta animaliska fetter, salt;

Långtids psyko-känslomässigt överskridande;

Högt blodtryck;

För att eliminera risken för hjärtsjukdomar och kärlsjukdomar, föreslår kardiologer att du följer enkla regler i vardagen:

Följ principerna om hälsosam kost, minska mängden fett i kosten och öka mängden fiber;

Sluta röka, missbruk inte alkohol;

Begränsa tiden utan rörelse, delta oftare i motion i frisk luft;

Sova, undvik stress, vara humoristisk i svåra situationer.

Använd ett minimum av salt;

Förbättra butikerna av kalium och magnesium i kroppen genom att ta ett komplex av spårelement.

Vet det optimala antalet norm av blodsocker, blodtryck, kroppsmassindex och sträva efter sådana indikatorer.

Om det finns förutsättningar för utveckling av hjärtkärl och blodkärl, bör de behandlas omedelbart och undvika att komplikationer uppträder.

Vilken läkare behandlar hjärtsjukdom?

Om du upplever andnöd, bröstsmärta, svullnad och frekvent hjärtslag, en signifikant och frekvent ökning av blodtrycket, bör du kontrollera tillståndet hos hjärtat och blodkärlen. För undersökning och eventuell behandling, kontakta en kardiolog. Denna läkare behandlar sjukdomar i hjärt-kärlsystemet, och utför efterföljande rehabilitering.

Om det behövs kan kateterisering eller angioplastik av hjärtkärl kräva hjälp av en vaskulär kirurg. Arrytmi behandlas under överinseende av en elektrofysiolog. Han kommer att kunna grundligt undersöka orsakerna till hjärtarytmier, införa en defibrillator och ablera arytmier. Öppna hjärtkirurgi utförs av en smal specialiserad läkare - en hjärtkirurg.

Svar på populära frågor

Vilka sjukdomar i hjärtat orsakar funktionshinder?

Tillvägagångssättet för identifiering av funktionshinder i närvaro av kardiopatologi har nyligen förändrats.

Nu ges det i närvaro av ett komplex av symptom:

Betydande permanent störning av hur organ och system fungerar, som orsakas av hjärtsjukdomar och dess konsekvenser.

Brott mot förmågan att arbeta, utföra självbetjäning och icke-professionell verksamhet (förmågan att kommunicera, lära, flytta, navigera i rymden);

Behovet av åtgärder för socialt skydd.

För funktionshinder krävs en kombination av dessa tecken, en signifikant funktionsnedsättning. En gång om 1-2 år sker en omprövning, eftersom hälsotillståndet hos patienter med kärnsjukdom kan förändras till det bättre.

I grund och botten kan patienter med följande sjukdomar göra anspråk på funktionshinder:

Tillstånd efter hjärtinfarkt

3 grad av arteriell hypertoni med organskada

Svår hjärtsvikt.

Kan ett EKG inte visa hjärtsjukdom?

En sådan vanlig metod som ett elektrokardiogram kan visa hjärtvävnadens aktivitet och genomföra en studie av sin rytm.

EKG kan inte informativt avgöra

Betygsätt blodflödet i sina ventiler,

Att bestämma överdriven eller otillräcklig aktivitet i hjärtmuskeln (ett tecken på hjärtinfarkt);

Identifiera om det finns vätskeansamling i perikardiet (hjärtpåse);

Hitta tecken på ateroskleros i aortan.

Är det möjligt att dricka alkohol med hjärtsjukdom?

Svaret är kategoriskt negativt.

Nej, vid hjärtafvikelser leder användningen av ens små doser alkohol till följande konsekvenser:

Ökat blodtryck;

Minska effekten av läkemedel som lindrar högt blodtryck;

Ökad risk för hjärtinfarkt hos patienter med hjärtiskemi

Ökad sannolikhet för kärlkollaps

Accelererad utveckling av ateroskleros på grund av alkoholens förmåga att motstå leveren vid utvecklingen av fördelaktiga lipider och förlusten av de fördelaktiga egenskaperna hos blodkärlens inre yta för att motstå fastsättning av plack;

Utvecklingen av fett ("alkoholisk") kardiomyopati, vilket leder till myokarddystrofi, gallring av hjärtkammarens väggar och förlust av deras elasticitet.

Noggrann uppmärksamhet på din hälsa, aktuell undersökning, genomförandet av läkares rekommendationer hjälper till att undvika allvarliga patologier i hjärt-kärlsystemet och deras dödliga komplikationer. För att undvika riskfaktorer bör du följa reglerna för en hälsosam livsstil, var försiktig med dig och dina nära och kära.