logo

Vad är AV-blockad: orsaker, diagnos och behandling

Från den här artikeln kommer du att lära dig hur AV-blockad är, hur behandling och prognos beror på livets allvar, hur lång tid pacemakern implanteras, hur man behåller hjärtat hemma.

Författaren till artikeln: Alexandra Burguta, obstetrikare-gynekolog, högre medicinsk utbildning med examen i allmänmedicin.

Atrioventrikulärt block är uppsägningen av en nervimpuls mellan atrierna och hjärtkammaren.

Detta är vad som händer med det mest allvarliga atrioventrikulära blocket (grad 3)

Hjärtans koordinerade arbete koordineras av hjärtans autonoma ledningssystem. Den består av speciella muskelfibrer som kan genomföra en nervimpuls. "Leader" av det autonoma ledande systemet i hjärtat är det vegetativa nervsystemet.

Det kardiala ledningssystemets särdrag är att dess fibrer kan självständigt generera den impuls som krävs för sammandragning. Antalet pulser minskar från topp till botten.

Hjärtans ledande system kallas autonomt, eftersom det själv producerar impulser för att minska myokardiet. Detta ger en person en säkerhetsmarginal för överlevnad. Med allvarliga skador, medvetslöshet och andra katastrofer fortsätter hjärtat att slå, vilket ökar risken för livet.

Normalt genererar sinusnoden en rytm med en frekvens på 60 till 90 slag per minut. Med denna frekvens kommer atriärkontraktet. Uppgiften hos den atrioventrikulära delen är att fördröja exciteringsvågen på väg till ventriklerna. Sammandragningen av ventriklerna börjar först efter att atrierna har slutfört sitt arbete. Frekvensen hos den atrioventrikulära delen är 40-60 pulser. För hela livet här är inte tillräckligt, men ändå bättre än ingenting.

Atrioventrikulär nod - del av hjärtledningssystemet

Det tillstånd där pulsen inte utförs från sinusnoden kallas ett AV-block. Ju lägre nivå, ju mindre antal impulser hjärtat får. Att minska hjärtfrekvensen gör blodcirkulationen ineffektiv, i allvarliga fall livshotande.

Kardiologen behandlar behandling av hjärtblod. Det bör åtgärdas om en person känner av avbrott. Efter 40 år är det lämpligt att konsultera en kardiolog varje år för att "fånga upp" problemet på ett tidigt stadium. De ursprungliga formerna av blockader svarar väl på behandlingen, du kan leva med dem i många år. Vid blockade mått av svårighetsgrad kan de kompenseras genom regelbundet intag av läkemedel och korrekt växling av motion och vila. Svåra fall behandlas genom implantering av en pacemaker, som du med framgång kan leva till ålderdom.

En v blockad

Atrioventrikulärt block (AV-block)

AV-blockaden kännetecknas av en fördröjning eller avslutning av ledningen av pulser från atria genom AV-noden, bunten av His och hans ben till ventriklerna.

AV-blockader är uppdelade i två stora grupper: ofullständig och komplett, samt transient och permanent.

1. Delvis Av blockad av 1 grad.

Det kännetecknas av att sänka passagen av puls från atrierna till ventriklerna. På EKG manifesteras detta genom en förlängning av PQ-intervallet, vilket är mer än 0,20 s. I de flesta fall är PQ-intervallet 0,21-0,35 s. och är konstant i alla komplex. Eftersom pulsförökning genom atrierna inte störs förändras inte P-våg och QRS-komplexet. Avståndet P - P (R - R) är detsamma om det inte finns någon sinusarytmi. Med en stor förlängning av PQ-tänderna kan P ackumuleras på det föregående ventrikulära komplexet och vara dåligt märkbart. (Se EKG)

AV-grad 1-blockad är den vanligaste överträdelsen av AV-ledning och är registrerad hos 0-5-2,0% av praktiskt taget friska människor, särskilt i ålderdom, men det observeras huvudsakligen när hjärtmuskeln är skadad - kardioskleros, myokardit, hjärtfel och en överdos av hjärtglykosider.

2. Delvis AV-block II-grad

Med en sådan blockad observeras djupare ledningsstörningar och inte alla impulser bärs till ventriklerna. Antalet atriumtänder, i detta fall, överskrider antalet ventrikulära komplex.

Det finns 4 typer av AV-block II-graden.

1. Delvis Av-blockad av II-graden med Wenkebach-perioder (den första typen av Mebitz). 2. Delvis block II-grad 2-typ (andra typ Mebitts). 3. Delvis blockad II grad 2: 1. 4. Progressiv AV-blockad

1. Delvis blockad av II-graden av typ 1 (med Wenckebach-perioder).

Associerad med förlängningen av den absoluta och relativa eldfasta perioden i AV-föreningen. Med en sådan blockering försämras ledningsförmågan i AV-noden gradvis från sammandragning till sammandragning tills AV-anslutningen blir oförmögen att utföra en annan impuls till ventriklerna. Detta leder till periodisk förlust av ventrikulära sammandragningar. Under en lång paus återställs konduktiviteten i noden, varefter hela cykeln upprepas. På EKG manifesteras detta genom en progressiv förlängning av PQ-intervallet från komplex till komplex, då endast P-vågan registreras och det ventrikulära QRS-komplexet faller ut. I det första komplexet efter nedfallet är PQ-intervallet det minsta, men då upprepas cykeln (Wenckebach-perioden). Eftersom förlusten av ventrikulära komplex är vanligt föreligger en AV-blockad med ett förhållande av 3: 2, 4: 3, etc. (notera i talet antalet atriella komplex, och i nämnaren antalet ventrikulära komplex). Under de ventrikulära komplexens prolaps kan det finnas pop-up-sammandragningar. (Se EKG)

Ofta sker en sådan blockad när en överdos av hjärtglykosider, antiarytmiska medel, med hjärtinfarkt.

2. Delvis AV-blockad II-grad 2-typ (den andra typen Mebitts).

Det kännetecknas av periodisk ventrikulär prolaps utan en cykel av förändringar i PQ-intervallet, vilket kan förlängas eller normalt. Förlängningen av de ventrikulära komplexen kan vara regelbunden (var 3: e eller 4 eller 5) eller oregelbunden, kaotisk. Diagnosen av sådana fall hämmas ibland av lagring av popupstationer, extrasystoler. (Se EKG)

Membitz AV blockade indikerar alltid djup skada på hjärtmuskeln, det går ofta till en fullständig blockad.

3. Delvis blockad II grad 2: 1.

I denna typ blockeras varje andra impuls och varje sekundens sammandragning av ventriklarna släpper regelbundet ut. På EKG för varje P-våg finns det ett ventrikulärt QRS-komplex. I frånvaro av sinusarytmi är P-P-avståndet detsamma och QRS-avståndet är detsamma, men dubbelt så stort. Bradykardi utvecklas. En sådan blockad uppträder vanligtvis med svår hjärtsjukdom. (Se EKG)

4. Progressiv Av-blockad.

Med ett sådant block bryts AV-ledningen så drastiskt att 2 eller flera ventrikulära sammandragningar blockeras i rad (3: 1, 4: 1, 5: 1) och sådan blockering kan följa rytmiskt och icke-rytmiskt. Adams-Stokes_Morgagni anfall förekommer hos patienten. (Se EKG)

Fullständig tvärgående blockad (AV-blockad av III-grad).

Samtidigt finns det ingen ledning av impulser genom den atrioventrikulära anslutningen från atrierna till ventriklerna. Atrierna är upphetsade från sinusnoden, och ventriklarna från den atrioventrikulära noden eller ektopiska foci för automatism av II eller III ordning. Svår bradykardi kan utvecklas med ineffektiv hemodynamik. På EKG observeras fullständig dissociation mellan tänderna hos P- och QRS-komplexen. Komplett blockad kombineras ofta med blockad av bunten i His, extrasystolen. (Se EKG)

Atrioventrikulärt block

Allmänna uppgifter

Atrioventrikulärt block är ett patologiskt tillstånd där spridningen av excitation i hjärtat från atrierna till ventriklarna störs. När detta händer en kränkning av hjärtrytmen, blodcirkulationen.

Mellan atrierna och hjärtkammaren är en atrioventrikulär nod - en ackumulering av celler som liknar nervstrukturer och funktioner. Den tar emot elektriska impulser från atrierna, försenar dem för en delad sekund och skickar dem sedan i ventrikeln. På grund av detta minskar hjärtsektionerna i följd, blodet cirkulerar korrekt. Med ett atrioventrikulärt block blir fördröjningen av nervimpulsen längre, eller det övergår inte alls.

Orsaker till atrioventrikulärt block

I de flesta fall är atrioventrikulärt block ett av symptomen på olika hjärtsjukdomar:
• Angina pectoris är en inskränkning av hjärtkärlskärlen i hjärtat, vilket uppträder i form av återkommande bröstsmärtor.
• Myokardinfarkt.
• Kardiomyopati - skada på hjärtmuskeln, som inte är förknippad med nedsatt blodcirkulation i hjärts hjärnkärl och dess defekter.
• Myokardit - inflammation i hjärtmuskeln.
Hjärtsvikt i reumatism.
• Hjärtfel.
• Hjärtans tumörer.
• Hjärtskador vid syfilis, difteri, svampinfektioner etc.

Atrioventrikulärt block kan utvecklas hos idrottare med intensiv träning, samtidigt som vissa läkemedel (antiarytmiska läkemedel, antispasmodik) används.

Symtom på atrioventrikulärt block

Det finns tre grader av atrioventrikulärt block. Var och en har sina egna symtom.
Vid den första graden av atrioventrikulärt block är nervimpulserna från atrierna till ventriklerna långsammare än normalt. Detta påverkar inte det mänskliga tillståndet: han känner sig helt normal. Förändringar detekteras av en slump under elektrokardiografi. Om hjärtfrekvensen sjunker under 60, kan svaghet, ökad trötthet, andfåddhet och bröstsmärta störa.

I den andra graden av atrioventrikulärt block når inte några impulser från atrierna till ventriklarna. Det vill säga, atrierna skickar blod till ventriklerna, och ventriklarna pumpar inte det till organen och vävnaderna. När detta händer känns personen plötsligt svag, yr, mörknar hans ögon. Dyspné, bröstsmärta, medvetslöshet kan förekomma.

I den tredje graden av atrioventrikulärt block passerar inte impulserna från atrierna till ventriklarna alls. Ventriklarna själva börjar generera impulser och kontrakt med en frekvens av 40 slag per minut. Det finns samma symptom som i den andra graden av blockad, men de är mer uttalade. Om hjärtfrekvensen sjunker till 20 slag per minut och under, slutar hjärnan att ta emot den önskade mängden syre. En person förlorar medvetandet, hans hud blir blåaktig.

Vad kan du göra?

Atrioventrikulär block II och III grad - en allvarlig sjukdom som kräver brådskande behandling. Om symtom uppstår, kontakta en kardiolog. Enligt statistiken är risken för plötslig död på grund av hjärtstopp hög hos patienter med atrioventrikulärt block.

Om symptom uppträder som liknar III-graden av atrioventrikulärt block, ska du omedelbart ringa en ambulans.

Vad kan en läkare göra?

Atrioventrikulärt block detekteras genom elektrokardiografi. Det hjälper till att se alla kränkningar av spridningen av den elektriska impulsen i hjärtat.

När den första graden av atrioventrikulär blocket vanligtvis är tillräcklig observation av en kardiolog - krävs särskild behandling. Det är nödvändigt att ta försiktigt medicinska läkemedel som påverkar hjärtets funktion. Om läkaren föreskriver sådana medel, ska patienten varna honom om ett brott mot hjärtrytmen.

I den andra och tredje graden av atrioventrikulärt block installeras en pacemaker. Under en attack, när de atriella impulserna inte bärs till ventriklerna alls behövs akut hjälp.

utsikterna

När jag är blockad, är prognosen gynnsam. Vid klass II och III blir patienter ofta inaktiverade. Användningen av en pacemaker hjälper till att förbättra livskvaliteten avsevärt och förlänga den. Med medfödd blockad är prognosen gynnsammare än med den förvärvade.

förebyggande

Snabb behandling av hjärtsjukdomar hjälper till att förhindra utveckling av atrioventrikulärt block.

Kardiolog - en sida om sjukdomar i hjärtat och blodkärl

Hjärtkirurgen Online

AV-blockad

Beroende på svårighetsgraden av AV-blocket (atrioventrikulärt block) kan det vara 1: a, 2: e och 3: e graden (komplett).

1: a graden AV-blockad är en förlängning av PQ-intervallet på mer än 0,20 s. Det finns i 0,5% av unga människor som inte har några tecken på hjärtsjukdom. Äldre AV-blockad av 1: a graden är oftast resultatet av en isolerad sjukdom i ledningssystemet (Lenegre's sjukdom).

I AV 2: a-blocket når inte delen av atriella impulser till ventriklerna. Blockaden kan utvecklas i nivå med AV-noden och His-Purkinjesystemet.

Svårighetsgraden av AV-blockad kan karakteriseras av förhållandet mellan antalet tänder P och QRS-komplex. Så, om bara varje tredje impuls utförs, talar de om
AV-blockad av 2: a graden med en 3: 1.

 • Om under AV-blockering (till exempel med 4: 3 eller 3: 2), är PQ-intervallen inte samma och Wenckebach-tidskrifter observeras, de talar om 2: a graders AV-blockad av Mobitz typ I.
 • Med AVB-blockad av 2: a graden av Mobitz I typ är QRS-komplex vanligtvis smala, eftersom blockaden uppträder ovanför His-bunten vid AV-nodens nivå.
 • Även om blockaden av bunten i His-bunten observeras i samband med AV-blockaden av Mobitz I-typen, är AV-blocket nivå sannolikt vid nivån av AV-noden. Men i detta fall är en His His electrogram nödvändig för att bekräfta blocket.

Farligt avancerad AV-blockad (3: 1, 4: 1 och högre) refererar till en 2: a graders AV-blockad av Mobitz II-typen. QRS-komplexen är samtidigt breda (karakteristiska blockad av höger eller vänster ben i bunten av His), och blockadenivån ligger under AV-noden. En AV-blockad av Mobitz II-typ uppträder vanligtvis på His-Purkinjesystemet eller under den. Hon går ofta till en komplett AV-blockad.

Med en 2: 1 AV-blockad är det omöjligt att bestämma sin typ (Mobitz I eller Mobitz II).

Tredje graders AV-blockad, eller komplett AV-blockad, kan förvärvas och medfödd.

Bland patienter med medfödd komplett AV-block är 60% kvinnor. Mödrar av barn med medfödd AV-blockad i 30-50% av fallen lider av kollagensjukdomar, oftare
total systemisk lupus erythematosus.

Förvärvat fullt AV-block utvecklas vanligtvis i åldern 60-70 år, oftare hos män.

Klinisk bild

Grade 1 AV-blocket är vanligtvis asymptomatiskt.

Steg 2 AV-blockad, om det inte är en avancerad AV-blockad, orsakar sällan klagomål, men det kan bli en komplett AV-blockad.

Komplett AV-blockad kan visa svaghet eller svimning - det beror helt på frekvensen av ersättningsrytmen.

Storleken på den arteriella pulsen är inte konstant, eftersom atriella sammandragningar faller på olika faser av ventriklarna.

För AV-blockad av 2: a graden kännetecknas av en periodisk förändring i pulsvågans amplitud. Med ett komplett AV-block ändras fyllningen av den arteriella puls kaotiskt. Dessutom, med ett komplett AV-block, är höga ("kanon") vågor A av pulsen hos de jugular venerna noterade (de uppträder när atriärkontraktet med AV-ventilerna stängdes).

Kraften hos hjärttoner förändras också på grund av den växlande fyllningen av ventriklarna.

 • När PQ I-intervallet förlängs blir hjärttonen tystare. Därför kännetecknas 1-graders AV-blocket av en tyst I-ton, med 2: e graders AV-blockad av typen Mobitz I, volymen av I-tonen minskar från cykel till cykel och med full AV-blockering hon är annorlunda hela tiden.
 • Med komplett AV-block kan funktionellt mesosystoljud uppstå.

etiologi

Orsaker till AV-blockad anges i tabellen. Den vanligaste orsaken är en isolerad sjukdom i ledningssystemet (Lenegre's sjukdom). Dessutom kan AV-blockad inträffa under hjärtinfarkt, vanligtvis under de första 24 timmarna. Det förekommer hos patienter med lägre hjärtinfarkt och hos 2% av patienterna med anterior myokardinfarkt.

Atrioventrikulärt block

Atrioventrikulär (atrioventrikulär) blockad (AV-blockad) är ett brott mot ledningsfunktionen, uttryckt i att sakta ner eller stoppa passagen av en elektrisk impuls mellan atrierna och ventriklerna och leder till hjärtritme och hemodynamik. AV-blockad kan vara asymptomatisk eller åtföljd av bradykardi, svaghet, yrsel, stroke och medvetslöshet. Atrioventrikulärt block bekräftas genom elektrokardiografi, Holter ECG-övervakning, EFI. Behandling av atrioventrikulärt block kan vara medicinering eller hjärtkirurgi (pacemakerimplantation).

Atrioventrikulärt block

Vid basen av den atrioventrikulära blockaden är nedbromsningen eller fullständigt upphörande av passagen av pulsen från atrierna till ventriklerna på grund av AV-nodens nederlag, bunten av hans eller benen i bunten av hans. I det här fallet desto lägre är lesionsnivån, desto svårare blockeras och den otillfredsställande prognosen. Förekomsten av atrioventrikulärt block är högre hos patienter med samtidig hjärtprofotologi. Bland personer med hjärtsjukdom uppträder AV-blockad I-grad i 5% av fallen II-grad - i 2% av fallen utvecklas III-graden AV-blockad vanligtvis hos patienter äldre än 70 år. Plötslig hjärtdöd, enligt statistik, förekommer hos 17% av patienterna med fullständig AV-blockad.

Atrioventrikulärnoden (AV-noden) är en del av hjärtledningssystemet, vilket säkerställer konsekvent reduktion av atria och ventriklar. Förflyttningen av elektriska impulser från sinusnoden saktar ner i AV-noden, vilket gör det möjligt att reducera atria och tvinga blod i ventriklerna. Efter en kort fördröjning sprider impulserna längs bunten av hans och benen till höger och vänster ventrikel, vilket bidrar till deras excitation och sammandragning. Denna mekanism tillhandahåller alternativ minskning av atriellt och ventrikulärt myokardium och upprätthåller stabil hemodynamik.

Klassificering av AV-blockader

Beroende på nivån vid vilken kränkningen av den elektriska impulsen utvecklas isoleras proximal, distal och kombinerad atrioventrikulär blockad. I proximal AV-blockad kan impulsens ledning störas vid nivån av atrierna, AV-noden, stammen på His-bunten; distal - vid nivån på His-grenarna; när de kombineras - det observeras multilevelledningsstörningar.

Med tanke på hur länge det atrioventrikulära blocket utvecklas, är dess akuta (i hjärtinfarkt, överdosering av läkemedel etc.) intermittent (intermittent - i ischemisk hjärtsjukdom, åtföljd av övergående koronarinsufficiens) och kroniska former. Enligt elektrokardiografiska kriterier (retardation, periodicitet eller fullständig frånvaro av impulsledning till ventriklarna) finns tre grader av atrioventrikulärt block:

 • I-graden - atrioventrikulär ledning genom AV-noden saktas ned, men alla atriella impulser når ventriklerna. Inte kliniskt erkänd; På EKG förlängs P-Q-intervallet> 0,20 sekunder.
 • Grad II - ofullständigt atrioventrikulärt block inte alla atriella impulser når ventriklerna. På en EKG-periodisk prolaps av de ventrikulära komplexen. Det finns tre typer av Mobitz AV-blockad II-grad:
  1. Mobitz typ I - fördröjningen av varje efterföljande impuls i AV-noden leder till en fullständig fördröjning av en av dem och förlusten av det ventrikulära komplexet (Samoilov-Wenckebach-perioden).
  1. Mobitz Type II - En kritisk impulsfördröjning utvecklas plötsligt utan föregående förlängning av fördröjningsperioden. Samtidigt noteras frånvaron av varje sekund (2: 1) eller tredje (3: 1) puls.
 • Grad III - (fullständigt atrioventrikulärt block) - fullständigt upphörande av passagen av impulser från atria till ventriklarna. Atriumkontraktet som påverkas av sinusnoden, ventriklarna i sin egen rytm, minst 40 gånger per minut, vilket inte räcker för att säkerställa tillräcklig blodcirkulation.

Atrioventrikulär blockad av I och II grad är partiell (ofullständig), blockad av III grad - komplett.

Skäl till utvecklingen av AV-blockader

Enligt etiologi utmärks funktionella och organiska atrioventrikulära block. Funktionell AV-blockad på grund av ökad ton av den parasympatiska uppdelningen av nervsystemet. Atrioventrikulär block I och II grad i isolerade fall observerade hos unga fysiskt friska individer, utbildade idrottare, piloter. Vanligtvis utvecklas den i en dröm och försvinner under fysisk aktivitet, vilket förklaras av ökad aktivitet av vagusnerven och anses vara en variant av normen.

AV-blockader av organisk (hjärt) genesis utvecklas som ett resultat av idiopatisk fibros och skleros i hjärtledningssystemet i dess olika sjukdomar. Orsakerna till hjärt-AV-blockaden kan vara reumatiska processer i myokardiet, kardioskleros och syfilitisk hjärtsjukdom, interventrikulärt septuminfarkt, hjärtfel, kardiomyopati, myxedem, diffusa sjukdomar i bindväv, myokardit hos olika geneser (autoimmuna, difteri och, hjärttumörer etc. Med hjärt-AV-blockering kan partiell blockering iakttas vid första början, emedan kardiopatologi fortskrider, utvecklas blockaden av stadium III. Yeni.

Olika kirurgiska ingrepp kan leda till utveckling av atrioventrikulära blockeringar: utbyte av aortaklaff, medfödda hjärtefekter, hjärtatriatrikulärt RFA, rätt hjärtkateterisering etc.

Den medfödda formen av den atrioventrikulära blockaden (1:20 000 nyfödda) är ganska sällsynt i kardiologi. Vid medfödda AV-block finns det inga områden i ledningssystemet (mellan atria och AV-noden, mellan AV-noden och ventriklarna eller båda benen i His-grenen) med utvecklingen av en lämplig blockadnivå. I en fjärdedel av nyfödda kombineras atrioventrikulär blockad med andra medfödda abnormiteter i hjärtat.

Bland orsakerna till atrioventrikulärt block inte ovanligt berusning läkemedel: hjärtglykosider (digitalis), p-blockerare, kalciumkanalblockerare (verapamil, diltiazem, åtminstone - corinfar), antiarytmika (kinidin), litiumsalter, vissa läkemedel och kombinationer därav.

Symptom på AV-blockad

Karaktären hos de kliniska manifestationerna av atrioventrikulär blockad beror på graden av ledningsstörning, graden av blockad, etiologi och svårighetsgrad av samtidig hjärtsjukdom. Blockeringar som har utvecklats vid nivån av den atrioventrikulära noden och inte orsakar bradykardi manifesterar sig inte kliniskt. AV-blockadkliniken med denna topografi av kränkningar utvecklas i fall av svår bradykardi. På grund av den låga hjärtfrekvensen och hjärtfrekvensens blodflöde under fysisk ansträngning har dessa patienter svaghet, andfåddhet och ibland angina attacker. På grund av minskad cerebral blodflöde kan yrsel, transienta förvirring av förvirring och svimning observeras.

När den atrioventrikulära block II-graden känner patienten förlusten av pulsvågan som avbrott i hjärtområdet. När AV-block typ III finns attacker av Morgagni-Adams-Stokes: saktar av hjärtfrekvensen till 40 eller färre slag per minut, yrsel, svaghet, mörkfärgning av ögon, kort medvetslöshet, smärta i hjärtat, cyanos i ansiktet, kanske - kramper. Medfödd AV-blockad hos barn av barn och ungdomar kan vara asymptomatisk.

Komplikationer av AV-blockader

Komplikationer av atrioventrikulära blockeringar beror huvudsakligen på en uttalad saktning av rytmen, som utvecklas mot bakgrund av en organisk lesion av hjärtat. Den vanligaste förloppet av AV-blockad åtföljs av utseendet eller förvärringen av kroniskt hjärtsvikt och utvecklingen av ektopiska arytmier, inklusive ventrikulär takykardi.

Förloppet av fullständigt atrioventrikulärt block kan vara komplicerat genom utvecklingen av Morgagni-Adams-Stokes-attacker i samband med hjärnhypoxi som ett resultat av bradykardi. Uppkomsten av en attack kan föregås av en känsla av värme i huvudet, svaghet och yrsel. Under en attack blir patienten blek, då utvecklas cyanos och medvetslöshet. Vid denna tidpunkt kan patienten behöva utföra en indirekt massage i hjärtat och mekanisk ventilation, eftersom långsiktig asystol eller tillsats av ventrikulära arytmier ökar sannolikheten för plötslig hjärtdöd.

Upprepade episoder av medvetslöshet hos äldre patienter kan leda till utveckling eller förvärring av intellektuella och psykiska störningar. Mindre vanligt kan AV-blockering utveckla arytmogen kardiogen chock, oftare hos patienter med hjärtinfarkt.

Vid tillstånd av blodtillförseln under AV-blockader observeras ibland observerade kardiovaskulär insufficiens (kollaps, synkope), förvärmning av hjärt- och njursjukdomar.

Diagnosera AV-blockad

Vid utvärdering av patientens historia i fall av misstänkt atrioventrikulärt block förvissa faktum migrerade förbi hjärtinfarkt, myokardit och andra kardiopatology, medicinering kränker atrioventrikulär överledning (digitalis, p-blockerare, kalciumkanalblockerare, etc).

Under auscultation av hjärtrytmen hörs den rätta rytmen, avbruten av långa pausar, vilket indikerar förlusten av ventrikulära sammandragningar, bradykardi, utseendet på Strazhesko-kanonen I-tonen. En ökning i pulsationen av de livmoderhalsa venerna i jämförelse med carotid och radiella artärer bestäms.

På EKG manifesteras AV-block I-grad genom förlängning av intervallet P-Q> 0,20 s; Grade II - sinusrytm med pauser, som ett resultat av prolaps av ventrikulära komplex efter P-vågan, utseendet av Samoilov-Wenckebach-komplexen; Grad III - En minskning av antalet ventrikulära komplex med en faktor 2-3 jämfört med atriet (från 20 till 50 per minut).

Genomför dagligen elektrokardiografisk Holter-övervakning, om AV-block gör det möjligt att jämföra subjektiva förnimmelser patientens elektrokardiografiska förändringar (t ex svimning kraftigt bradykardi), bedöma graden av bradykardi och blockad kommunikation med patientaktivitet, läkemedelsadministrering för att bestämma närvaron av de indikationer för implantation av pacemakern och andra.

Genom att genomföra en elektrofysiologisk studie av hjärtat (EFI) specificeras topografi av AV-blocket och indikationerna för dess kirurgiska korrigering bestäms. Med närvaro av samtidig hjärtprofotologi och för dess detektion under AV-blockad, ekokardiografi, MSCT eller MRI i hjärtat utförs.

Genomföra ytterligare laboratoriestudier med AV-block som visas i närvaro av åtföljande sjukdomar och tillstånd (såsom definieras i blod elektrolytnivå när hyperkalemi, antiarytmika halt vid sin överdos enzymaktivitet i hjärtinfarkt).

Behandling av AV-blockader

När graden av atrioventrikulär block I, som uppträder utan kliniska manifestationer, är endast dynamisk observation möjlig. Om AV-blockad orsakas av medicinering (hjärtglykosider, antiarytmiska läkemedel, β-blockerare) krävs en dosjustering eller fullständig uppsägning.

När AV-block uppkomsten av hjärt (myokardiell infarkt, myokardit, kardiosklerosis et al.) Behandling genom β-adrenostimulyatorov (isoprenalin, orciprenalin) nedan visas implanterade pacemakern.

Isoprenalin (sublingualt), atropin (intravenöst eller subkutant) är förstahjälpmedel för lindring av Morgagni-Adams-Stokes-attacker. Med symtom på hjärtsvikt, föreskrivs diuretika, hjärtglykosider (med försiktighet), vasodilatatorer. Som en symptomatisk behandling för kronisk form av AV-blockader utförs behandling med teofillin, belladon-extrakt, nifedipin.

En radikal metod att behandla AV-block är att installera en pacemaker (ECS), återställa normal rytm och hjärtfrekvens. Indikationerna för endokardiell EX-implantation är förekomsten av en historia av Morgagni-Adams-Stokes-anfall (även en enda); ventrikelhastighet mindre än 40 per minut och asystolperioder på 3 sekunder eller mer; AV-blockad av II-graden (II-typen av Mobitz) eller III-graden; komplett AV-block, åtföljd av angina pectoris, kongestivt hjärtsvikt, hög arteriell hypertension, etc. För att bestämma frågan om operation, kontakta en hjärtkirurg.

Prognos och förebyggande av AV-blockader

Effekterna av den utvecklade atrioventrikulära blockaden på patientens framtida livs- och arbetsförmåga bestäms av ett antal faktorer och framför allt nivån och graden av blockad, den underliggande sjukdomen. Den allvarligaste prognosen för grad III AV-blockad: patienter är handikappade, utvecklingen av hjärtsvikt.

Komplicering av prognosen är utvecklingen av distala AV-blockeringar på grund av hotet om fullständig blockad och en sällsynt ventrikulär rytm, liksom deras förekomst i bakgrunden av akut hjärtinfarkt. Tidig implantation av en pacemaker kan öka livslängden hos patienter med AV-blockader och förbättra livskvaliteten. Komplett medfödd atrioventrikulär blockad är prognostiskt mer fördelaktig än förvärvad.

Typiskt, därför är dess förebyggande är atrioventrikulärt block på grund av underliggande sjukdom eller ett patologiskt tillstånd, för att eliminera de orsakande faktorerna (behandling av hjärtsjukdomar, okontrollerade undantag mottagning läkemedel som påverkar överföringen av impulser och liknande. D.). För förebyggande av förvärmning av graden av AV-blockad indikeras en implantering av en pacemaker.

Atrioventrikulärt block (AV) i hjärtat: orsaker, grader, symtom, diagnos, behandling

Normalt är frekvensen av sammandragningar hos det mänskliga hjärtat 60-80 slag per minut. Denna rytm säkerställer tillräckligt med blodtillförseln till kärlen vid hjärtslaget för att fullt ut tillgodose behoven hos de inre organen för syre.

Det normala uppförandet av elektriska signaler på grund av det samordnade arbetet med de ledande fibrerna i myokardiet. Rytmiska elektriska impulser genereras i sinusnoden, spridas sedan genom atriafibrerna till den atrioventrikulära korsningen (AV-noden) och sedan längs vävnaden i ventriklerna (se bilden till vänster).

Ett block för att utföra en puls kan uppträda vid var och en av de fyra nivåerna. Därför isoleras sinoatriell, intraatriär, atrioventrikulär och intraventrikulär blockad. Intra atriell blockad bär inte någon fara för organismen, sinoatrial kan vara en manifestation av det sjuka sinus syndromet och åtföljs av svår bradykardi (en sällsynt puls). Atrioventrikulärt (AV, AV) block kan i sin tur leda till uttalade hemodynamiska störningar om ledningsstörningar detekteras vid motsvarande nod av grad 2 och 3.

statistik

Enligt WHO-statistiken når utbredningen av AV-blockad genom resultaten av den dagliga EKG-övervakningen följande siffror:

 • Hos friska ungdomar registreras blockad av 1 grad upp till 2% av alla undersökta,
 • Hos unga personer med funktionell eller organisk patologi i hjärtat och blodkärl är block 1 grad registrerad i 5% av alla fall,
 • Hos personer som är äldre än 60 år med hjärtans huvudsakliga patologi sker AV-blockad av 1, 2 och 3 grader i 15% av fallen,
 • Hos personer äldre än 70 år - i 40% av fallen
 • Hos patienter med hjärtinfarkt registreras AV-blockad av 1, 2 eller 3 grader i mer än 13% av fallen,
 • Iatrogen (läkemedels) AV-blockad förekommer i 3% av fallen bland alla patienter
 • Atrioventrikulärt block som orsak till plötslig hjärtdöd uppträder hos 17% av alla fall.

skäl

AV-grad 1-blockad kan förekomma normalt hos friska personer om det inte finns någon bakgrundsskada i myokardiet. I de flesta fall är det övergående (övergående). Denna typ av blockad orsakar ofta inte kliniska manifestationer, därför det detekteras under planerat EKG under förebyggande medicinska undersökningar.

Även grad 1 kan detekteras hos patienter med hypotonisk typ av vegetativ vaskulär dystoni, när parasympatiska effekter på hjärtat råder. En vidhängande blockad av 1 grad kan dock indikera en allvarligare hjärtsjukdom.

Grad 2 och 3 i överväldigande majoriteten av fallen indikerar närvaron av en organisk myokardiell lesion hos en patient. Sådana sjukdomar innefattar följande (i termer av detektering av blockad):

 1. Ischemisk hjärtsjukdom. På grund av det faktum att myokardiet under ischemi lider av en långvarig kronisk brist på syre (hypoxi), reduceras hjärtmusklernas effektivitet kraftigt. Det finns mikroskopiska foci av vävnad, inte helt reducerad och inte genomförande av impulser. Om dessa foci ligger på gränsen till atria och ventriklarna, så finns det hinder i impulsens väg och ett blockage utvecklas.
 2. Akut och subakut hjärtinfarkt. Blockadmekanismen är liknande, endast orsaken till försämrade impulser är både foki för ischemisk vävnad och nekrotisk (död) myokardvävnad.
 3. Medfödda och förvärvade hjärtfel. Mekanismen för utveckling av blockaden är en grov kränkning av muskelfibrernas morfologiska struktur, eftersom hjärtfel leder till bildandet av kardiomyopati -
  hjärtatets strukturella förändringskammare.
 4. Kardioskleros, särskilt efter myokardit. Det här är utbytet av normal hjärtvävnad med cikatricialfibrer, som impulserna inte alls kan leda till, vilket leder till ett hinder för dem.
 5. Arteriell hypertension, långvarig och leder till hypertrofisk eller obstruktiv vänster ventrikulär kardiomyopati. Mekanismen för utveckling av blockaden liknar tidigare sjukdomar.
 6. Sjukdomar hos andra organ - endokrinologiska sjukdomar (diabetes mellitus, speciellt typ 1, hypotyroidism - brist på hormoner i blodet som utsöndras av sköldkörteln, etc.); magsår; förgiftning och förgiftning; feber och infektionssjukdomar; traumatisk hjärnskada.

symptom

Symptom på AV-block 1-graden kan vara knappast eller saknas helt och hållet. Patienter rapporterar emellertid ofta symtom som ökad trötthet, generell svaghet, andningskänsla vid ansträngning, yrsel och känslor av hjärtavbrott, svaghet med blinkande ögon före andra ögon. mannen kommer att svimma. Detta är särskilt uttalat när man går fort eller går, eftersom hjärtat med en blockad inte kan ge ett fullständigt blodflöde till hjärnan och musklerna.

AV-blockad 2 och 3 grader manifesterar sig mer uttalad. Under en sällsynt hjärtslag (mindre än 50 per minut) kan patienten svimma under en kort tid (högst 2 minuter). Detta kallas en MES-attack (Morgagni-Edems-Stokes) och hotar livet, eftersom denna typ av ledningsstörning kan leda till fullständig hjärtstillestånd. Men vanligtvis återfår patienten medvetandet, i myokardiet, rundkörningen och ytterligare vägar aktiveras, och hjärtat börjar komma i kontakt med en normal eller något sämre frekvens. En patient med en MES-attack ska dock omedelbart undersökas av en läkare och inläggas på ett kardiologiskt, arytmologiskt eller terapeutiskt sjukhus på sjukhuset. Sedan kommer frågan om behovet av att installera en pacemaker eller en artificiell pacemaker att beslutas.

I extremt sällsynta fall kan patienten efter en MEA-attack aldrig återfå medvetenheten, desto mer ska den tas till sjukhus så snart som möjligt.

Diagnos av AV-block

Algoritmen för att diagnostisera rytmförstöring i allmänhet och AV-blockad består av följande åtgärder:

Om patienten har ovanstående klagomål, ring till ambulanslaget eller undersök terapeuten (kardiolog / aritmolog) vid kliniken på bosättningsorten med ett elektrokardiogram.

På EKG kommer tecken som en minskning av parametern som återspeglar ventrikulära sammandragningar (bradykardi), en ökning av avståndet mellan de P-vågor som är ansvariga för atriella sammandragningar och QRS-komplex som är ansvariga för ventrikulära sammandragningar, omedelbart synliga. I AV-blockad 2 grader skiljer sig Mobitz typ 1 och Mobitz typ 2, som manifesteras av EKG-periodisk ventrikulär prolaps. Vid grad 3 framträder en extremt sällsynt puls på grund av hela tvärblocket, arbetar atrierna i sin vanliga rytm och ventriklarna i sig (med en frekvens av 20-30 per minut eller mindre).

Efter att patienten är inlagd i institutionen för terapi, kardiologi eller arytmologi, ges han instrumentala metoder för ytterligare undersökning:

 • Hjärtets ultraljud (ekkokardioskopi), för att klargöra arten av myokardiell patologi, om någon; Kontraktiliteten hos muskelvävnaden och fraktionen av blodutstötning i stora kärl uppskattas också,
 • Holter övervakning av blodtryck och EKG under dagen med efterföljande bedömning av graden av blockad, frekvensen av förekomsten och sambandet med motion,
 • Övningstester används för patienter med hjärtkardiokemi och kroniskt hjärtsvikt.

Under alla omständigheter kan en exakt granskningsplan för en patient endast ordineras av en läkare under en intern undersökning.

Behandling av AV-blockad

Patienter med atrioventrikulär block 1 behandlingsgrad krävs inte om han inte har en organisk patologi i hjärtat eller sjukdomar i andra organ.

I milda fall är det vanligtvis nog att rätta till livsstilen - att ge upp feta stekt mat, äta ordentligt, spendera mer tid utomhus och eliminera dåliga vanor. I närvaro av vegetativ-vaskulär dystoni påverkar kontrastsjukdomar hjärt-kärlsystemet positivt.

Om patienten noterar svaghet, trötthet och nedsatt aktivitet, åtföljd av lågt blodtryck och en sällsynt puls (minst 55 per minut) kan han ta tinktur av ginseng, citrongräs eller Eleutherococcus som en allmän tonic och tonicpreparat, men endast efter överenskommelse med den behandlande läkaren.

Med AV-blockad 2 och 3 grader, speciellt åtföljd av attacker eller ekvivalenter av MEA, kräver patienten fullständig behandling.

Således kommer terapin av den underliggande hjärtsjukan eller andra organ att komma fram. Medan den huvudsakliga orsaken till blockaden diagnostiseras och de första stegen tas vid behandling av blockaden, föreskrivs patienten sådana läkemedel som atropin, izadrin, glukagon och prednisolon (subkutant, i tabletter eller intravenöst beroende på läkemedlet). Dessutom kan pillerna tilldela teopek, aminofyllin eller corinfar (nifedipin, cordaflex).

Som regel, efter behandling av den underliggande sjukdomen, återställs ledningen vid AV-noden. Emellertid kan en formad ärr i nodens område ge en bestående kränkning av ledningsförmågan på denna plats, och då blir effektiviteten hos konservativ terapi tveksam. I sådana fall är det föredraget för patienten att installera en artificiell pacemaker som kommer att stimulera atriella och ventrikulära sammandragningar med en fysiologisk frekvens, vilket ger den rätta rytmiska pulsen.

Installationen av en EKS kan nu utföras kostnadsfritt enligt kvoter som erhållits i hälsovårdsministeriets regionala avdelningar.

Är komplikationer med AV-blockad möjlig?

Komplikationer av ett atrioventrikulärt block kan faktiskt utvecklas, och de är ganska allvarliga och livshotande. Så exempelvis kan en attack av ett MEA på grund av en uttalad sällsynt puls med ett komplett AV-block leda till plötslig hjärtdöd eller arytmogen chock. Förutom akuta komplikationer förvärras förloppet av kroniskt hjärtsvikt hos patienter med ett långtgående AV-block, liksom dyscirculatory encephalopathy utvecklas som ett resultat av det ständigt reducerade blodflödet genom hjärnkärlen.

Förebyggande av komplikationer är inte bara händelser som inledningsvis syftar till förekomsten av allvarlig hjärt-kärlsjukdom. Tidig behandling till läkaren, fullständig diagnos och korrekt behandling hjälper till att identifiera blockaden i tid och undvika utveckling av komplikationer.

Prognos av sjukdomen

Prognostiskt är AV-block 1 grad gynnsammare än 2 och 3 grader. Vid välvalad behandling vid 2 och 3 grader reduceras risken för komplikationer och livskvaliteten och patientens varaktighet förbättras. Den etablerade EKS, enligt ett antal undersökningar, ökar autentiskt patienternas överlevnad under de första tio åren.

Vad är hjärtblock 1 grad

Hjärtblock hindrar normal blodtillförsel till organen, vilket orsakar en förändring av deras funktion. De kan förekomma hos barn och vuxna. Olika typer av blockader representerar olika grader av fara för kroppen.

I vissa fall är patienterna inte medvetna om förekomsten av patologi i deras hjärta, och anser att de är praktiskt taget friska.

Hjärtblockad finns i dem under en fysisk undersökning eller ett EKG under ett besök hos en läkare med annan sjukdom. Orden "hjärtblocket", som patienten hittade i slutet av EKG, orsakar panik rädsla för fullständig hjärtstillestånd. Ska de vara rädda?

 • All information på webbplatsen är endast avsedd för informationsändamål och är inte en manual för handling!
 • Endast en läkare kan ge dig en exakt DIAGNOS!
 • Vi uppmanar dig att inte göra självläkande, men att registrera dig hos en specialist!
 • Hälsa åt dig och din familj!

Patologibeskrivning

I hjärtmuskeln finns det kluster av nervceller (de så kallade noderna) i vilka nervimpulser uppstår, vilka sprider sig genom de speciella nervfibrerna genom atrium och ventrikulär myokardium och orsakar deras sammandragningar.

En av dessa noder (sinus atriella) ligger i atriet. Det är i det att en elektrisk impuls uppstår, som sprider sig längre in i den atrioventrikulära noden och säkerställer en normal hjärtrytm. Dessa noder kallas hjärtfrekvensdrivrutiner.

Fibrerna genom vilka impulser överförs från pacemakare till muskelfibrerna kallas ledningssystemet. Från den atrioventrikulära noden till musklerna i hjärtkärlens hjärtan passerar impulserna genom buntar av nervfibrer, som kallas His-bunten (vänster och höger).

Störning av de impulser som uppstår i den atriella pacemakern kallas hjärtblocket. De kan sändas långsamt, eller deras ledning längs nervfibrerna stannar helt - ett partiellt eller fullständigt hjärtblock utvecklas. Under alla omständigheter orsakar sådana förändringar en störning i hjärtans rytm.

Vid en långsammare takt i pulsens passage sker en längre än normal paus mellan sammandragningen av atrierna och ventriklarna. Om impulsen inte utförs alls, inträffar inte sammandragningen av hjärtens atria eller ventrikler (atriell eller ventrikulär asystol).

Och endast nästa signal till reduktionen är effektiv, minskningen sker då med normala intervaller tills nästa blockad.

Överträdelse av ledningsförmågan hos en elektrisk puls kan uppträda på olika nivåer, vilket orsakar olika former av blockader. Samtidigt störs blodcirkulationen: i frånvaro av ventrikulär kontraktion pressas inte blod i blodkärlen, trycksänkning, och organens vävnader är inte försedda med syre.

Hjärtblock 1 grad och dess konsekvenser

Atrioventrikulärt hjärtblock (AV-block) avser nedsatt nervimpulsöverföring genom fibrerna i ledningssystemet mellan atrierna och hjärtkammaren, vilket orsakar allvarliga fel i kardiovaskulärsystemet.

Faren och betydelsen av avblåsning beror på hur allvarlig den är. Det finns 3 svårighetsgrader av blockader:

 • ökad ton i vagusnerven (förekommer hos idrottare);
 • sklerotiska förändringar av ledningssystemet;
 • patologiska förändringar av hjärtventiler;
 • inflammation i hjärtmuskeln (myokardit);
 • reumatism;
 • en biverkning av vissa läkemedel (hjärtglykosider, beta-blockerare etc.);
 • cardio;
 • myokardinfarkt;
 • intoxikation;
 • Borreliosis (Lyme sjukdom);
 • förändringar i blodets elektrolytkomposition.

Av drogerna som kan orsaka nedsatt impulser i hjärtat, inkluderar:

 • strofantin;
 • Korglyukon,
 • digoxin;
 • nifedipin;
 • amlodipin;
 • cinnarizin;
 • verapamil;
 • atenolol;
 • Bisoprolol och andra.

I avsaknad av patologiska förändringar i hjärt-kärlsystemet manifesterar avblokering av 1 grad inte sig kliniskt, känns personen väldigt frisk. En överträdelse av konduktiviteten detekteras under EKG och kan betraktas som en variant av normen.

Men sådana personer ska övervakas av en kardiolog (med regelbunden EKG-övervakning), eftersom processen kan förvärras. Utseendet av svimning, yrsel och mörkning i ögonen är en klinisk manifestation av övergången av av-blockad av 1: a graden i en mer allvarlig grad.

 • I den första typen (det heter Mobitz 1) förklarar patienterna deras trötthet och obehag genom motion under arbetsdagen eller stress, men yrsel och svimning kan uppstå.
 • I den andra typen (Mobitz 2) förutom dessa manifestationer störs smärta i hjärtat, hjärtstopp känns, svimning förlängs, och medvetenhetens molnighet.
 • Den tredje graden av blockad, i vilken impulsen till ventriklarna inte överförs alls, uppenbaras av en minskning av pulsfrekvensen (mindre än 40 slag / min), svår svaghet, märkbar yrsel, andfåddhet och mörknad i ögonen.
 • Om antalet ventrikulära sammandragningar minskar till 15 i 1 minut, lider blodtillförseln i hjärnan, vilket uppenbaras av en känsla av värme i huvudet, svår pallor och medvetslöshet och konvulsivt syndrom.
 • Sådana manifestationer kallas instant blockade.
 • Med block 3 av block 3 kan hjärtat helt sluta fungera och det blir dödligt.

Här beskrivs vad som är blockaden av hjärtans vänstra kammare.

Orsaker till medfödda former av blockad hos barn:

 • modernsjukdomar (diabetes, systemisk lupus erythematosus);
 • Vanlig skada på bindväv i moderns kropp.
 • onormal utveckling av septa mellan atria eller ventrikler;
 • underutveckling av ledningssystemet i hjärtat.

Medfödd hjärtblod är ofta orsaken till barnets död i det första livet. Kliniska manifestationer hos nyfödda är:

 • blueness av läpparna, nasolabiala triangeln, fingertopparna eller huden i kroppen;
 • uttryckte ångest eller slöhet hos barnet
 • bröstfel;
 • hjärtklappning;
 • ökad svettning.

Vid förvärvad sjukdom utvecklas en svårare ledningssjukdom upp till ett komplett hjärtblocket. Men även den farligaste 3: e graden av AV-blockad är inte alltid kliniskt manifesterad av svåra symptom. Vissa barn har bara ett symptom - en minskning av antalet hjärtkollisioner.

Med utvecklingen av processen för att gradvis utvidga kaviteten av hjärtat, saktar blodet, utvecklar syrebrist i hjärnan ämnet. Hypoxi manifesteras av försämring av minne, minskning av akademiska prestanda.

Barnet släpar efter sig i fysisk utveckling, han klagar ofta på yrsel, blir snabbt trött. Ökad fysisk ansträngning eller stress kan leda till svimning.

diagnostik

Atrioventrikulärt block diagnostiseras med ett EKG: intervallet mellan P-våg och QRS-komplexet ökar, även om tänderna själva är normala. Förändringar i EKG kommer att ske i avsaknad av några klagomål hos patienter.

Om AV-block 1-grad upptäcks i ung ålder, i en välutbildad person, kan en ytterligare fördjupad undersökning inte utföras.

Men en kortvarig EKG-inspelning i vila får inte alltid en enda, sällan förekommande blockad. Om det finns klagomål eller objektiv data från hjärtat, föreskriver läkaren daglig övervakning av Holter. Skärmens sensorer är fasta på bröstet. Patienten genomgår ett normalt, vanligt sätt att leva.

Enheten på samma gång under dagen producerar kontinuerligt EKG-inspelning, som sedan analyseras. Detta helt smärtfri icke-invasiv diagnostisk metod för att bestämma förekomsten av blockeringar, deras beroende på vilken tid på dagen och den fysiska aktiviteten hos patienten. Studien hjälper vid behov att välja rätt behandling.

EchoCG (hjärt ultraljud) kan också ordineras. Denna studie ger möjlighet att inspektera mellanväggen och kaviteten i hjärtat, för att avslöja sjukliga förändringar i dem, som en möjlig orsak blockeringar. Grunden till dem kan vara en förändring av ventilerna.

behandling

Atrioventrikulär block 1 grad (och ibland 2: e) kräver inte alltid behandling. Endast när en hjärtpatologi detekteras utförs individuellt utvald terapi, vilken också kan påverka blockeringsfrekvensen.

Hjärtblock 1 grad i ett barn behöver inte medicinsk behandling. Sådana barn behöver kontinuerlig övervakning av en pediatrisk kardiolog med regelbunden EKG-övervakning.

I närvaro av en fullständig blockering, antiinflammatoriska läkemedel, nootropics, antioxidantläkemedel och vitaminer förskrivs till barn. Vid medvetslöshet ska barnet få nödhjälp i form av en sluten hjärtmassage. Medfödd blockad och svåra former av det förvärvade hjärtblocket elimineras med hjälp av en implanterad ECS.

När man passerar 1: a graden av av blockad till 2: a graden av den andra typen (Moritz 2) behandlas en partiell (eller fullständig) blockad av 3: e graden utan att misslyckas, eftersom sådana uttalade ledningsstörningar kan orsaka en plötslig dödsfall från hjärtstillestånd.

Den huvudsakliga metoden att återställa hjärtans normala funktion är implantationen av en permanent eller tillfällig pacemaker (EX) till patienten. Tillfällig elektrostimulering är nödvändig, till exempel vid ett akut hjärtblock som orsakas av hjärtinfarkt.

Som en förberedelse för upprättandet av pacemakern utför en fullständig undersökning av patienten och medicinsk behandling (utnämning av atropin och andra droger). Det sparar inte patienten från sjukdomen, används under preparatperioden för implantation av en EKS.

Installera en EKS är en kirurgisk behandlingsmetod. Det kan utföras under lokal eller allmän anestesi. Dess väsen ligger i det faktum att hjärtkirurgen genom kärlen (från subklaven venen) sätter in speciella elektroder i hjärtat och fixar dem. Och själva enheten sys under huden.

Den impuls som skapas av anordningen leder till normala sammandragningar av atria och ventriklarna med normala intervaller. Hjärtans rytmiska arbete och en tillräcklig blodtillförsel till organen återställs. Blodflödet slutar och skarpa tryckfluktuationer försvinner.

Kliniska symptom (yrsel och medvetslöshet) försvinner, vilket signifikant minskar risken för hjärtsvikt och plötslig död.

Efter operationen avläses patienten i 2-7 dagar (efter studierna). När du applicerar en kosmetisk söm för att ta bort den är inte nödvändig, löses det gradvis. Hjärtkirurgen, vid urladdning, kommer att rekommendera under vilken period fysisk aktivitet bör undvikas.

Kardiologens kontrollundersökning krävs efter 1 månad. Därefter rekommenderas en doktors samråd 6 och 12 månader efter operationen och därefter årligen därefter. Individuellt kommer läkaren att tillåta (i avsaknad av kontraindikationer) efter några månader att spela sport.

Den genomsnittliga användningsperioden för EX-7-10 år. Hos barn är det mindre på grund av barnets tillväxt. Enheten är programmerad (parametrar för hjärtat är inställda) individuellt för varje patient.

Experter berättade om blockaden av hjärtans vänstra ben i en annan publikation.

Härifrån kommer du att lära dig om den ofullständiga blockaden av Hans högra bunt.